Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní mlčenlivost Vztahuje se na všechny osoby, které přijdou do styku s údaji osobními, citlivými, utajovanými skutečnostmi, utajovanými informacemi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní mlčenlivost Vztahuje se na všechny osoby, které přijdou do styku s údaji osobními, citlivými, utajovanými skutečnostmi, utajovanými informacemi."— Transkript prezentace:

1 Profesní mlčenlivost Vztahuje se na všechny osoby, které přijdou do styku s údaji osobními, citlivými, utajovanými skutečnostmi, utajovanými informacemi. Hodně se toto týká podnikatelů (soukromých lékařů, advokátů, notářů, bank…) ale také pochopitelně státní správy (např. dle zákona 273/2008 Sb., o policii ČR nebo o

2 Profesní mlčenlivost Není jen profesní ctí ale i zákonnou povinností
jejíž porušení může stát porušitele místo v profesním sdružení (advokát, notář, auditor), u lékaře může dojít z pozastavení činnosti… Ve státní správě (kde nejde o podnikání) jde o správní delikt (přestupek)

3 Pojem profesní mlčenlivosti
Je součástí profesní etiky Vztahuje se nejen na konkrétního „nositele“ profese, ale také na jeho zaměstnance (např. v lékařství na střední a pomocný zdravotní personál, na advokátní koncipienty aj. Vztahuje se na profese, kde se shromažďují osobní a citlivé informace o „klientech“ profesionála.

4 V advokacii… např. povinnost zachovávat mlčenlivost advokátů o všech skutečnostech, které se dověděli v souvislosti s poskytováním právních služeb je zakotvena v ustanovení § 21 zákona o advokacii.) Porušení je disciplinární (kázeňský) přestupek Za porušení hrozí disciplinární trest ve formě pokuty, pozastavení činnosti nebo i vyškrtnutí z ČAK navždy

5 U lékařů… Morální sankcí je např. důtka ukládaná na základě zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, Mlčenlivost ve zdravotnických službách řeší, zák.č. 372/2011 Sb. o zdravotnických službách, §51 Mlčenlivost se týká i zdravotnické dokumentace, je povinně zlikvidována po skončení profesní činnost poskytovatele zdrav. služeb (§ 57 ZákZS); porušení je jako přestupek pokutován

6 Povinnost mlčenlivosti v bankovních službách
Vztah ke klientovi bezprostředně zákon o bankách (č. 21/1992 Sb.) explicitně neřeší Toto přenecháno na ETICKÉ KODEXU České bankovní asociace Banka s informacemi klientů pracuje dle zákona OOÚ (č. 101/2000 Sb.) Část šestá zákona 21/1992 Sb., o bankách, § 25 a násl.: tam je řešena mlčenlivost orgánů dohledu nad bankami

7 NA ZÁVĚR Porušení profesní mlčenlivosti je buď důsledkem neznalosti (tedy neprofesionality) nebo nedostatečné morální motivace (úděl člověka je někomu „jedno“, nemá na mysli dobro člověka, jeho soukromí aj., že např. naruší jeho rodinné vztahy, a obecně kvalitu jeho soukromí a jeho existence , vlastně jeho svobodu apod., neváží si důvěry, kterou v něj klient, pacient apod. vložil…); ohrožuje klienta např. tím, že nepovolaná osoba informace zneužije proti tomu, v jehož zájmu bylo tyto informace utajit (například zaměstnavatel pak vyhrožuje zaměstnanci…)


Stáhnout ppt "Profesní mlčenlivost Vztahuje se na všechny osoby, které přijdou do styku s údaji osobními, citlivými, utajovanými skutečnostmi, utajovanými informacemi."

Podobné prezentace


Reklamy Google