Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečná elektronická transportace zdravotní dokumentace (ZD)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečná elektronická transportace zdravotní dokumentace (ZD)"— Transkript prezentace:

1 Bezpečná elektronická transportace zdravotní dokumentace (ZD)
Alan Hodgson Giles Brown Oldřich Pospíšil MD, FRCS, FDSRCS

2 Materiály pojednávající o ochraně osobních dat
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. dubna 2012 Historie: Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech - zrušen zákonem č. 101/2000 Sb. Změny zákona o ochraně osobních údajů 23 změn - poslední změna Zákon č. 375/2011 Sb. platnost 8. prosince 2011, účinnost 1. dubna 2012

3 Materiály - Zákony Listina základních práv a svobod
Článek 10, Článek 13 Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Část první – Ochrana osobnosti Zákon č. 20/1966 o péči o zdraví lidu §67a, §67b Vyhláška o 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci

4 Materiály - Zákony Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Část druhá, Hlava třetí - §178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES Závazné stanovisko České lékařské komory - Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace 1/2009

5 Co vyplývá z materiálů zdravotní údaje jsou citlivými osobními údaji ve smyslu zákona a tím požívají nejvyšší možné ochrany do zdravotnické dokumentace mohou bez souhlasu pacienta nahlížet pouze příslušné osoby a to pouze v mezích své kompetence a v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu povinnost ochrany dat leží na správci i na zpracovateli osoby, které s údaji pracují, musí zachovávat mlčenlivost při neplnění těchto povinností mohou následovat sankce, které se týkají nejen institucí, ale i konkrétních pracovníků sankce mohou být finanční i trestní

6 SAK - IX. Standardy pro sběr a zpracování informaci
Zdravotnická dokumentace obsahuje dostatečné informace o identifikaci pacienta, diagnóze a postupech léčby Nemocnice zachovává důvěrnost informací a jejich utajení Nemocnice zajistí zabezpečení informací včetně integrity dat

7 Transportace zdravotní dokumentace Jaké výzvy z toho vyplývají
Bezpečnost transportace Rychlá návratnost zdrav. dokumentace Úspora času a nákladů na fotokopírování a zasílání dokumentace Digitalizace dokumentace Tvorba úspor všech zdrojů (finančních, lidských a technologických)

8 Bezpečná transportace zdravotnické dokumentace
V rámci jedné organizace – součást naplnění legislativy OOU Jiní poskytovatelé (většinou nemocnice) Praktikanti Soukromí odborní praktikanti Pojišťovny Právní firmy, soudy Různé státní instituce ( na SK – UDZS )

9 Řešení Náš systém nevyžaduje systémovou integraci
Sníží náklady a pracovní sílu a na transportaci papírové ZD. Podporuje soustředěnost na digitalizaci veškeré ZD (též důležité pro telemedicínu) Navýšení tržeb poskytovatele, efektivita využití finančních i nefinančních zdrojů

10 Bezpečnost transportace ZD Multi-level security
Robustní fyzická bezpečnost v tele-domech - identifikace kartou - jeden point of entry (vstup do budovy) - CCTV - oplocení se senzory - autorizace nominovaného personálu

11 Bezpečnost transportace ZD Multi-level security
Public / Private Key Certificates. https / TLS / SHA1 / SSH. PGP.

12 Bezpečnost transportace ZD

13 Náklady na použití našeho systému
Udělení licence s přístupový kódem Digitalizace ZD Cena jedné transportace ZD Žádné servisní náklady

14 Úspory Zrušené, zpožděné chirurgické operace
Zrušené ambulantní konzultace Neopodstatněná opakovanost testů a vyšetření Urgentní transportace ZD (nemocniční doprava, taxi) Prostory pro archivaci tištěné ZD

15 Dashboard

16 Tracking and Workflow

17 Souhrn Jednoduchost systému Není nutná systémová integrace
Multi-level security Stopování (tracking), kontrola pohybu ZD Úspory – zvýšení výkonnosti organizace

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Bezpečná elektronická transportace zdravotní dokumentace (ZD)"

Podobné prezentace


Reklamy Google