Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečná elektronická transportace zdravotní dokumentace (ZD) Alan Hodgson Giles Brown Oldřich Pospíšil MD, FRCS, FDSRCS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečná elektronická transportace zdravotní dokumentace (ZD) Alan Hodgson Giles Brown Oldřich Pospíšil MD, FRCS, FDSRCS"— Transkript prezentace:

1 Bezpečná elektronická transportace zdravotní dokumentace (ZD) Alan Hodgson Giles Brown Oldřich Pospíšil MD, FRCS, FDSRCS E-mail: oldrichposp@seznam.czoldrichposp@seznam.cz

2 Materiály pojednávající o ochraně osobních dat • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. dubna 2012 • Historie: Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech - zrušen zákonem č. 101/2000 Sb. Změny zákona o ochraně osobních údajů 23 změn - poslední změna • Zákon č. 375/2011 Sb. platnost 8. prosince 2011, účinnost 1. dubna 2012

3 Materiály - Zákony • Listina základních práv a svobod Článek 10, Článek 13 • Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Část první – Ochrana osobnosti • Zákon č. 20/1966 o péči o zdraví lidu • §67a, §67b • Vyhláška o 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci

4 Materiály - Zákony • Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon • Část druhá, Hlava třetí - §178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES • Závazné stanovisko České lékařské komory - Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace 1/2009

5 Co vyplývá z materiálů • zdravotní údaje jsou citlivými osobními údaji ve smyslu zákona a tím požívají nejvyšší možné ochrany • do zdravotnické dokumentace mohou bez souhlasu pacienta nahlížet pouze příslušné osoby a to pouze v mezích své kompetence a v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu • povinnost ochrany dat leží na správci i na zpracovateli • osoby, které s údaji pracují, musí zachovávat mlčenlivost • při neplnění těchto povinností mohou následovat sankce, které se týkají nejen institucí, ale i konkrétních pracovníků • sankce mohou být finanční i trestní

6 SAK - IX. Standardy pro sběr a zpracování informaci • Zdravotnická dokumentace obsahuje dostatečné informace o identifikaci pacienta, diagnóze a postupech léčby • Nemocnice zachovává důvěrnost informací a jejich utajení • Nemocnice zajistí zabezpečení informací včetně integrity dat

7 Transportace zdravotní dokumentace Jaké výzvy z toho vyplývají 1.Bezpečnost transportace 2.Rychlá návratnost zdrav. dokumentace 3.Úspora času a nákladů na fotokopírování a zasílání dokumentace 4.Digitalizace dokumentace 5.Tvorba úspor všech zdrojů (finančních, lidských a technologických)

8 Bezpečná transportace zdravotnické dokumentace • V rámci jedné organizace – součást naplnění legislativy OOU • Jiní poskytovatelé (většinou nemocnice) • Praktikanti • Soukromí odborní praktikanti • Pojišťovny • Právní firmy, soudy • Různé státní instituce ( na SK – UDZS )

9 Řešení • Náš systém nevyžaduje systémovou integraci • Sníží náklady a pracovní sílu a na transportaci papírové ZD. • Podporuje soustředěnost na digitalizaci veškeré ZD (též důležité pro telemedicínu) • Navýšení tržeb poskytovatele, efektivita využití finančních i nefinančních zdrojů

10 Bezpečnost transportace ZD Multi- level security Robustní fyzická bezpečnost v tele-domech - identifikace kartou - jeden point of entry (vstup do budovy) - CCTV - oplocení se senzory - autorizace nominovaného personálu

11 Bezpečnost transportace ZD Multi-level security • Public / Private Key Certificates. • https / TLS / SHA1 / SSH. • PGP.

12 Bezpečnost transportace ZD

13 Náklady na použití našeho systému • Udělení licence s přístupový kódem • Digitalizace ZD • Cena jedné transportace ZD • Žádné servisní náklady

14 Úspory • Zrušené, zpožděné chirurgické operace • Zrušené ambulantní konzultace • Neopodstatněná opakovanost testů a vyšetření • Urgentní transportace ZD (nemocniční doprava, taxi) • Prostory pro archivaci tištěné ZD

15 Dashboard

16 Tracking and Workflow

17 Souhrn • Jednoduchost systému • Není nutná systémová integrace • Multi-level security • Stopování (tracking), kontrola pohybu ZD • Úspory – zvýšení výkonnosti organizace

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Bezpečná elektronická transportace zdravotní dokumentace (ZD) Alan Hodgson Giles Brown Oldřich Pospíšil MD, FRCS, FDSRCS"

Podobné prezentace


Reklamy Google