Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT EZK ROKY 2001 AŽ 2011 PILOTNÍ PROJEKTY 2011-2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT EZK ROKY 2001 AŽ 2011 PILOTNÍ PROJEKTY 2011-2012."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT EZK ROKY 2001 AŽ 2011 PILOTNÍ PROJEKTY 2011-2012

2 ČASOVÁ OSA PROJEKTU 2

3 ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÍ KNÍŽKA STATISTIKA 3

4 DENNÍ STATISTIKA SYSTÉMU IZIP 4

5 PORTÁL VZP STATISTIKA 5

6 6

7 STRUKTURA NÁKLADŮ 2001 AŽ 2011 7

8 VÝVOJ CENY PRO VZP V ČASE 8

9 STRUKTURA NÁKLADŮ IZIP 10/2011 9

10 NÁKLADY PROJEKTU PRO VZP CELKEM ZA DESET LET 10

11 CÍLE PROJEKTU AKORD 2G VE SPOJENÍ S EZK IZIP Spojením projektu Akord s projektem IZIP v pilotních krajích si klademe za cíl maximálním soustředěním motivací, podpůrného a komunikačního úsilí ke zdravotnickým zařízením i pojištěncům na relativně malém území, abychom dokázali ověřit, že změna chování zdravotnických pracovníků směrem k elektronické komunikaci s Pojišťovnou i mezi zdravotnickými zařízeními navzájem a motivace k racionálnější léčbě opravdu povede spolu s aktivní účastí pojištěnce na své léčbě k vyšší efektivitě vynakládání finančních prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění. Cíle pilotního projektu Akord 2G: Ověřit úspěšnost motivačních plateb v podpoře efektivnějšího vynakládání finančních prostředků na zdravotní péči Aktivizace sdílení zdravotních informací pacientů v elektronické podobě mezi lékaři Podpora elektronické komunikace zdravotnických zařízení s Pojišťovnou Zvýšit využívaní elektronické zdravotní knížky (dále jen EZK) pojištěnci, a tím podnítit aktivní roli pacienta v systému 11

12 ČASOVÁ OSA PILOTNÍHO PROJEKTU 12 příprava projektu pilotní projekt hodnocení 3 až 7 201112 měsíců6 až 9 2012

13 zdroj: VÝCHOZÍ STAV 2 500 000 klientů s možností vstupu do systému EZK 20 600 zdravotnických pracovníků v IZIP Centrální úložiště s funkcemi: EZK (emergentní dataset, zdravotní záznamy, prostor pro plánování prevence, péče o zdraví, manažer zdraví) Osobní účet pojištěnce (fakturovaná péče, poplatky, historie pojištění) Objednávání a upomínání Spolupracující praxe AKORDu (PL, PLDD) PORTÁL VZP postavený na nové technologii s plánem na rozvoj mnoha nových on-line služeb B2B kanály pro přímou komunikaci s IS poskytovatelů Nový centralizovaný IS VZP ve výstavbě (ukončení 2012) 13

14 POTENCIÁL (NE)EFEKTIVITY 14

15 MOTIVACE POJIŠTĚNCŮ možnost mít shromážděné zdravotní údaje jak pro vlastní potřebu, tak pro ošetřující lékaře na jednom místě (internetu) bez stupně rizika ztráty a zneužití u papírových dokladů dostupnost údajů kdykoliv a odkudkoliv (i v zahraničí) komukoliv, komu dá pacient oprávnění do EZK nahlédnout (akutně, jednorázově v případě potřeby i lékaři nezapojenému do IZIP) efektivně uskutečňovat kontrolu nákladů na poskytnutou zdravotní péči (kontrola osobního účtu) bez nutnosti chodit na pobočku VZP a na poštu sledovat případné přeplatky a nedoplatky na pojistném tak, aby pro něj (pokud je plátcem pojistného) nevzniklo riziko uložení pokut a platby penále za nesplnění ohlašovací povinnosti či pozdní úhradu případně nesprávnou výši plateb na zdravotní pojištění 15

16 PŘÍNOSY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ucelený přehled zdravotních informací pacienta v EZK Přehled o celkových nákladech na péči registrovaných pojištěnců přehled o předepsaných a vydaných lécích pacientů přehled o poskytnutých komplementárních vyšetření včetně výsledků vyšetření snazší a “osobnější“ komunikace s Pojišťovnou (tým konzultantů Akord 2G) efektivní předávání propouštěcích zpráv prostřednictvím EZK 16


Stáhnout ppt "PROJEKT EZK ROKY 2001 AŽ 2011 PILOTNÍ PROJEKTY 2011-2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google