Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7.9.20141 Jak si počínat při soudním jednání JUDr.Tomáš Sokol 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7.9.20141 Jak si počínat při soudním jednání JUDr.Tomáš Sokol 2010."— Transkript prezentace:

1 7.9.20141 Jak si počínat při soudním jednání JUDr.Tomáš Sokol 2010

2 O čem to dnes bude?

3 Co je soudní řízení a co určuje pravidla hry ? Procesní předpisy Advokátní předpisy

4

5 § 16 zákona o advokacii (1) Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu se zákonem nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. (2) Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné

6 § 17 zákona o advokacii Advokát postupuje při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže.Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže stanoví stavovský předpis.

7 čl.4 Důstojnost a vážnost stavu (1) Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. (3) Projevy advokáta v souvislosti s výkonem advokacie jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.

8 Kárné rozhodnutí Předloží-li advokát soudu listinu s vědomě podvrženým obsahem, jedná se o použití prostředků vědomě nepravdivých a nečestných a tedy o závažné porušení povinnosti advokáta.- č.11/98

9 Čl. 17 Povinnosti advokátů v řízení před soudy a jinými orgány (1) Vůči soudům, rozhodčím orgánům, orgánům veřejné správy a jiným orgánům, které rozhodují v právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich úkoly, je advokát povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost. (2) Advokát nesmí v řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz klienta. (3 ) Advokát je povinen v řízení jednat poctivě, respektovat zákonná práva ostatních účastníků řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným na řízení tak, aby nebyla snižována jejich důstojnost ani důstojnost advokátního stavu. V takových věcech nesmí za nepřítomnosti, popřípadě bez vědomí advokáta druhé strany nebo této strany, není-li advokátem zastoupena, jednat s osobami, které plní úkoly soudů nebo jiných orgánů, a předávat jim písemnosti, ledaže takový postup procesní předpisy dovolují.

10 Předpoklady zastupování u soudu Znalosti Procesní právo Hmotné právo Dispozice Komunikace Aplikace v daném čase a v zátěži Přednes Sebeovládání

11 Proč chodí advokát k soudu? a)Protože dostal obsílku b)Aby se předvedl a vydělal si c)Aby poskytl právní službu

12 Není spravedlnosti bez obhajoby, není obhajoby bez advokáta. J. Grévy BA 11-12/2002

13  Komunikace s klientem  Komunikaci se soudem  Komunikace s ú č astníky

14 Základní hodnotou a devizou advokáta není to, že vždycky vyhraje, ale že bude vždy působit kompetentně, bude vědět o čem věc je a bude se chovat jako profesionál.

15 Nezbytná pro jednání advokáta u soudu - Klient musí s postupem advokáta souhlasit - Klient, má-li být přítomen, musí být informován o průběhu řízení a své případné roli v něm

16  Písemná  Verbální  Non verbální

17  Se svědky  Se znalci  S dalšími (právní zástupce protistrany, státní zástupce, obecný zmocněnec, opatrovník)

18 (3) Advokát je povinen v řízení jednat poctivě, respektovat zákonná práva ostatních účastníků řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným na řízení tak, aby nebyla snižována jejich důstojnost ani důstojnost advokátního stavu.

19 Začátek závěrečné řeči Mgr. Pěnkava

20 Závěrečná řeč Mgr. Pěnkava 2

21 Závěrečná řeč Mgr. Pěnkava 3

22 Závěrečná řeč Mgr. Pěnkava 4

23 Závěrečná řeč Mgr. Pěnkava 5

24 Začátek závěrečné řeči Mgr. Polišenská

25 Závěrečná řeč Mgr. Polišenská

26 Závěrečná řeč Mgr. Myšák

27 7.9.201427 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "7.9.20141 Jak si počínat při soudním jednání JUDr.Tomáš Sokol 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google