Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 1 Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 1 Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí."— Transkript prezentace:

1 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 1 Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence David Vandrovec, Telefónica O2 Czech Republic, a. s. ve spolupráci s Centrem andragogiky, s. r. o. Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle Praha, 30. 10. 2007

2 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 2 Program 1.Okno do Telefónica O2 Czech Republic 2.Prostředí evropské excelence 3.Mnoho možností přístupu 3.Integrovaný systém řízení 4.Zkušenosti v Telefónica O2 Czech Republic Pokud budete mít jakékoli komentáře či dotazy v průběhu besedy, neváhejte se zeptat!

3 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 3 Okno do společnosti (1/5) "Skvělou značku nevytvoříme tím, že barvou přetřeme praskliny a budeme doufat, že si toho nikdo nevšimne. Značka musí ve všech bodech splňovat očekávání zákazníků i naše.” Jaime Smith Basterra (první CEO Telefónica O2 Czech Republic, a. s.)

4 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 4 Okno do společnosti (2/5) Vize –Umožnit svým zákazníkům prožívat každý okamžik naplno prostřednictvím služeb, které poskytujeme. Náš přístup –Spokojenost zákazníka je pro nás vždy na prvním místě. Přinášíme osvěžení do života. Naše hodnoty –Jsme Smělí –Jsme Otevření –Jsme Důvěryhodní –Jsme Srozumitelní

5 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 5 Okno do společnosti (3/5) –Telefónica O2 Czech Republic, a. s., je prvním integrovaným operátorem v České republice, který vznikl 1. července 2006 spojením nejvýznamnějšího provozovatele pevných linek, ČESKÉHO TELECOMU, a.s., a nejsilnějšího mobilního operátora, Eurotel Praha, spol. s r.o., do jedné telekomunikační společnosti. –Společnost dnes provozuje téměř osm miliónů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. –Telefónica O2 Czech Republic nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. Mimořádnou pozornost věnuje především datové a internetové oblasti. Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně unikátních sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefónica O2 Czech Republic nabízí také největší síť WiFi hotspotů v zemi. –Telefónica O2 Czech Republic je držitelem několika ocenění kvality, např. ISO 9000:2000, ISO 14001:2004, ISO 27001:2005, OHSAS 18001:1999, Recognised for Excelence in Europe a Podnik podporující zdraví.

6 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 6 Okno do společnosti (4/5) V rámci mezinárodní skupiny Telefónica patří Telefónica O2 Czech Republic ke skupině Telefónica O2 Europe. –Společnost Telefónica O2 Europe zahrnuje kromě sítí mobilních operátorů ve Velké Británii a Irsku i fixní a mobilní sítě v Německu, České republice a na Slovensku. Všichni tito operátoři se vůči svým rezidenčním zákazníkům prezentují pod značkou O2. –Telefónica O2 Europe je vlastníkem 50 % podílu ve společných podnicích Tesco Mobile ve Velké Británii a Tchibo Mobilfunk v Německu. Zároveň je 100 % vlastníkem společnosti Be, vedoucího poskytovatele fixních širokopásmových služeb ve Velké Británii. –Do skupiny navíc patří i operátor fixních a mobilních služeb na ostrově Man – společnost Manx Telecom a společnost O2 Airwave, která dodává zabezpečenou digitální komunikaci složkám záchranného systému a dalším veřejným organizacím.

7 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 7 Okno do společnosti (5/5) Telefónica O2 Europe je součástí skupiny Telefónica a sídlí ve Slough ve Velké Británii, má 37 milionů zákazníků fixních a mobilních služeb. –Společnost Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Své obchodní aktivity zaměřuje především na služby pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj k rozvoji obojího považuje širokopásmové připojení. –Společnost ve významném rozsahu působí ve 23 zemích světa a počet jejích zákazníků dosahoval v roce 2006 196 milionů. –Veškeré akcie společnosti Telefónica jsou kotované na burze a dělí se o ně více než 1,5 miliónu přímých akcionářů. Základní kapitál je v současnosti rozdělen mezi 4.921.130.397 kmenových akcií obchodovaných na španělské burze (Madrid, Barcelona, Bilbao a Valencie) i na burzách v Londýně, Paříži, Frankfurtu, Tokiu, New Yorku, Limě, Buenos Aires a São Paulu.

8 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 8 Prostředí evropské excelence (1/4) EXCELENCE – Jaký je podle vás význam slova EXCELENCE ? EXCELENCI – Existuje nějaký návod jak v EXCELENCI dojít ? EXCELENTNÍ – Znáte nějakou společnost ve svém okolí, o které se dá říci, že je EXCELENTNÍ ? EXCELENCE – Jak se dá EXCELENCE hodnotit ?

9 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 9 Prostředí evropské excelence (2/4) Excelence je –(1) Výjimečnost v počínání si. –(2) Vynikající postupy v řízení organizace a při dosahování výsledků založených na souboru základních koncepcí, které zahrnují orientaci na výsledky, zaměření na zákazníka, vedení a stálost záměrů / cílů, management na základě procesů a faktů, angažovanost pracovníků, neustálé zlepšování a motivace, rozvoj vzájemně prospěšných partnerství, společenská odpovědnost organizace. –(3) Skutečně excelentními organizacemi jsou ty, které usilují být úspěšné u všech zainteresovaných stran (stakeholders) tím, čeho dosahují, jak toho dosahují a jak jsou v dosahování úspěšné.

10 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 10 Prostředí evropské excelence (3/4) Cesta k excelenci –Není jednoduchá (a už vůbec ne rychlá) –Nutná je velmi aktivní podpora všech aktivit managementem, zejména vrcholovým –Postupné kroky –Rozvoj procesního řízení, ale ne jen jejich popis –Důležité jsou dosahované výsledky –Vybudování fungujícího integrovaného systému řízení –Orientace do celé společnosti –Zaměření na účelnost, jednoduchost a efektivitu

11 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 11 Prostředí evropské excelence (4/4) Jak hodnotit excelenci –Hodnocení je buď objektivní nebo subjektivní. –Všechna známá hodnocení se potýkají s převahou hodnocení subjektivního. –Cílem různých hodnocení je co nejvíce subjektivní hodnocení korigovat objektivními přístupy. –Dobrou ukázkou jsou –Book of knowledge (Kniha znalostí pro hodnocení pomocí metodologie IxRS 7 ) –RADAR (Results-Approach-Deployment-Assessment and Review model pro hodnocení pomocí metodologie Model Excellence EFQM) –…

12 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 12 Mnoho možností přístupu (1/1) –Výběr záleží na každé organizaci. –Mnoho možností jak začít –Mezinárodní normy –Oborová doporučení –Modely úspěšnosti –Ratingové systémy –Jedná se o dlouhodobý program s přínosy ve střednědobém, spíše dlouhodobém horizontu. –Problematická podpora managementu s krátkodobými cíly.

13 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 13 Integrovaný systém řízení (1/1) ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 ISO 27001:2005 Model excelence EFQM

14 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 14 Zkušenosti… (1/5) Vyberme si 8 koncepcí excelence Modelu excelence EFQM inspirující vedení (leadership) podpořené stálostí záměrů řízení firmy pomocí provázaných systémů, procesů a faktů zajišťování co největší účasti pracovníků, jejich rozvoj a angažovanost neustálé učení se, inovování a využívání příležitostí ke zlepšení rozvíjení a udržování partnerství přínosných pro obě strany snaha porozumět a reagovat na očekávání okolní společnosti dosahování výsledků uspokojujících všechny zainteresované strany vytváření trvalé hodnoty pro zákazníky

15 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 15 Zkušenosti… (2/5) Model excelence EFQM

16 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 16 Zkušenosti… (3/5) Model Workplace Health Promotion

17 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 17 Zkušenosti… (4/5) Kritéria v sebehodnocení dle Modelu excelence EFQM –1. Vedení –2. Politika a strategie –3. Pracovníci –4. Partnerství a zdroje –5. Procesy –6. Zákazníci – výsledky –7. Pracovníci – výsledky –8. Společnost – výsledky –9. Klíčové výsledky výkonnosti

18 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 18 Zkušenosti… (5/5) Hodnocení metodou RADAR (Results-Approach-Deployment-Assessment and Review) –Hodnocení v oblastech předpokladů –Přístup (solidní, integrovaný) –Aplikace (uplatněn, systematicky uplatňován) –Hodnocení a přezkoumání (měření, učení se, zlepšování) –Hodnocení v oblasti výsledků –Výsledky (trendy, cíle, porovnání, příčiny) –Rozsah (pokrytí oblastí, hodnost rozdělení)

19 30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 19 Děkujeme vám za pozornost!


Stáhnout ppt "30.10.2007Beseba - Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí evropské excelence Snímek 1 Manažerská výkonnost a konkurenceschopnost v prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google