Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FÁZE NÁCVIKU SLOHOVÉHO PROJEVU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FÁZE NÁCVIKU SLOHOVÉHO PROJEVU"— Transkript prezentace:

1 FÁZE NÁCVIKU SLOHOVÉHO PROJEVU

2 FÁZE NÁCVIKU SLOHOVÉHO PROJEVU
Chceme-li dosáhnout určitého slohového postupu, měli bychom dodržet fáze nácviku slohového projevu: - to je nějak se žáky začít, - nějak pokračovat - a nějak nechat žáky pracovat samotné.

3 Invenční fáze Fáze přípravy, fáze, která je možná nejdůležitější.

4 Invenční fáze Nejdříve věnujeme žákům potřebnou teoretickou přípravu (co je popis, jaké by se v popisu měly vyskytovat jazykové prostředky apod., stejně tak s ostatními slohovými útvary).

5 Invenční fáze Stylizační cvičení – je vhodné se žáky vyzkoušet nejprve tzv. stylizační cvičení: synonymická cvičení, antonymická cvičení, zkrácené formy popisu, charakteristiky apod. Pokud víme, že by v charakteristice mělo být velké množství příznaků (přídavných jmen, bylo by dobré ověřit si, jak je žáci ovládají, případně jim je osvěžit). – tato cvičení by měla probíhat v předchozí hodině (v hodině před tvorbou souvislého slohového projevu).

6 Invenční fáze Motivace – záležitost používaná bezprostředně před činností. Jakkoliv strhnout žáky k výkonu (př. popis: hra na popis – myslím si předmět tady ve třídě; charakteristika – kdo je kdo?)

7 Kompoziční fáze žáci si tříbí myšlenky

8 Kompoziční fáze Nadpis – hledání souvislostí – s tématem, s vlastním obsahem textu. Uspořádání tématických prvků ve výstavbě projevu – kompoziční plán – osnova. Odstavce – souvisí s osnovou – vede k přehlednosti textu. Nadvětná syntax – koheze textu.

9 Stylizační fáze Té si budeme všímat zejména při hodnocení (hodnocení stylových záležitostí se budeme věnovat později, takže jen krátce); kontrolujeme vhodné jazykové prostředky – máme-li popis, neměla by se vyskytovat dějová slovesa apod., gramatická složka apod.

10 OSNOVA Ve škole se tradičně chápe jako důležitý prostředek slohové výchovy žáka – otázka přípravy mluveného nebo psaného projevu. Nese v sobě negativní stigmata.

11 Typy osnov: Obrázková osnova: soubor obrázků, nebo jeden obrázek – popisujeme jevy na obrázku, vypravujeme o logicky vedle sebe položených obrázcích. Využití např. u komiksu.

12 Typy osnov: Heslová osnova – strukturní – (úvod, stať, závěr) – text lze sice strukturovat, avšak každý text musí přece někde skončit a někde začít. Žákovi tedy taková osnova moc nepomůže, spíše jen zaplní požadované tři řádky v sešitě. Důkaz toho je, že se taková osnova většinou píše až na konec.

13 Typy osnov: Otázková osnova – soubor otázek. Odpovědi na otázky vytvoří souvislý projev.

14 Typy osnov: Citátová osnova – vhodná pro reprodukci textu a posléze je možné ji použít k vlastní produkci; osnova, která využívá citací z reprodukovaného textu. Výběr hesel z textu je však velmi náročný, neboť žáci mají vybrat nejdůležitější myšlenky, tak aby se z výsledné osnov dalo poznat, o co v textu šlo. Žáci si tedy při tvorbě takové osnovy tříbí i své racionální myšlení. Citáty mohou být pouhá slova¨, oslovení, zvolání, slovní spojení, věty. Tato záležitost je v současné škole na místě, neboť se učíme komunikovat a vnímat text – četba s porozuměním.


Stáhnout ppt "FÁZE NÁCVIKU SLOHOVÉHO PROJEVU"

Podobné prezentace


Reklamy Google