Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poselství starozákonní svatyně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poselství starozákonní svatyně"— Transkript prezentace:

1 Poselství starozákonní svatyně

2 Abakuk 2:4 Aj ten, kdož se zpíná, tohoť duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude. (Kralická Bible)

3 Exodus 25 8 Ať mi udělají svatyni a já budu bydlit uprostřed nich.

4

5

6

7

8

9 Velký oltář Leviticus 5: Přivede ke knězi z bravu berana bez vady, jehož cenu určíš, jako oběť za vinu. Za neúmyslný přestupek, jehož se dopustil, aniž věděl, vykoná za něho kněz smírčí obřady, a bude mu odpuštěno. 1. Petrova 1 18 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19 nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny 20 byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.

10 Měděné umyvadlo Zachariáš 13:1
V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty.

11

12

13 Sedmiramenný svícen 1. Korintským 2
12 My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, 13 abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha. 14 Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.

14 Stůl s nekvašenými chleby
Jan 6: 51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa." 52 Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?" 63 Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

15 Oltář na pálení kadidla
Zjevení 5 8 A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu.

16

17

18

19


Stáhnout ppt "Poselství starozákonní svatyně"

Podobné prezentace


Reklamy Google