Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řád mše svaté. Mše svatá  Jedna ze 7 svátostí  Vrchol života církve  Ustanovena Ježíšem na Zelený čtvrtek  Dochází při ní k proměnění chleba a vína.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řád mše svaté. Mše svatá  Jedna ze 7 svátostí  Vrchol života církve  Ustanovena Ježíšem na Zelený čtvrtek  Dochází při ní k proměnění chleba a vína."— Transkript prezentace:

1 Řád mše svaté

2 Mše svatá  Jedna ze 7 svátostí  Vrchol života církve  Ustanovena Ježíšem na Zelený čtvrtek  Dochází při ní k proměnění chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista

3 Mše svatá  Z latinského slova poslat („Jděte ve jménu Páně“)  Další názvy:  Eucharistie (řecky „vzdávání díků“)  Nejsvětější oběť (připomínka oběti, která se uskutečnila na kříži)

4 Mše svatá  Dnešní podoba mše svaté pochází z 2. vatikánského koncilu (1962 – 1965)  Hlavní změny po 2. vatikánském koncilu:  Lid získal při liturgii „aktivní roli“  Umožněn národní jazyk při liturgii

5 Struktura mše svaté  2 hlavní části:  Bohoslužba slova  Bohoslužba oběti  Na začátku mše svaté vstupní a na konci závěrečné obřady

6 Vstupní obřady 1) Příchod kněze (s ministranty)  doprovázen vstupním zpěvem 2) Pozdravení oltáře  kněz pozdraví oltář políbením (úcta k tomu, co se bude odehrávat) 3) Znamení kříže 4) Pozdravení lidu  „ Pán s Vámi. I s tebou…“  krátké úvodní slovo do mše (nemusí být)

7 Vstupní obřady 5) Úkon kajícnosti  Vyjádření naší slabosti  3 možnosti: 1) „Vyznávám se všemohoucímu Bohu…“ 2) „Smiluj se nad námi Pane…“ 3) Dialog mezi knězem a lidem (lid odpovídá: „Pane, smiluj se nad námi“) 6) Pane, smiluj se (Kyrie eleison)  tento zpěv odpadá při 3. úkonu kajícnosti

8 Vstupní obřady 7) Sláva na výsostech Bohu (Gloria in excelsis Deo)  tento chvalozpěv se zpívá ve svátky, slavnosti a neděle (mimo dobu adventní a postní) 8) Vstupní modlitba  začíná slovy „Modleme se“  končí slovem „Amen“ = tak jest, staň se

9 Bohoslužba slova 1)1. čtení (v neděli ze SZ, v době Velikonoční ze Sk) 2)Žalm (responsoriální – refrén) 3)2. čtení (neděle a slavnosti – z NZ) 4)Zpěv před evangeliem

10 Bohoslužba slova 5)Evangelium ̶ Pokud je přítomen jáhen, čte jáhen 6)Homilie (kázání) 7)Vyznání víry (Credo)  O nedělích a slavnostech 8)Přímluvy

11 Bohoslužba oběti 1)Příprava darů  Přinášení chleba a vína, ale také peněz  Modlitba kněze, lití vína a vody do kalichu, mytí rukou, …  Chléb z pšeničné mouky, žádné přídavky  Víno z hroznů, mešní (bez přídavků) 2)Modlitba nad dary

12 Bohoslužba oběti 3)Eucharistická modlitba  Dialog mezi knězem a věřícími („Pán s vámi…)  Preface  Svatý, Svatý, Svatý  Jedna ze 4 anafor  Proměňování (nemění se vlastnosti chleba a vína × není to chleba a víno, nýbrž tělo a krev Krista!!!)  Tajemství víry (to významné, hluboké)  Konec: „Skrze něho a s ním a v něm…“

13 Bohoslužba oběti 4)Otče náš 5)Pozdravení pokoje 6)Beránku Boží 7)Svaté přijímání 8)Modlitba po přijímání

14 Závěrečné obřady 1)Ohlášky (nemusí být) 2)Požehnání 3)Propuštění lidu  „Jděte ve jménu Páně“ 4)Odchod kněze (s ministranty)


Stáhnout ppt "Řád mše svaté. Mše svatá  Jedna ze 7 svátostí  Vrchol života církve  Ustanovena Ježíšem na Zelený čtvrtek  Dochází při ní k proměnění chleba a vína."

Podobné prezentace


Reklamy Google