Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křest Uvedení do křesťanského života. Proč je křest nejdůležitější svátost?  A. Protože z nás činí lid Boží.  B. Získáváme Kristovu spásu a nový život.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křest Uvedení do křesťanského života. Proč je křest nejdůležitější svátost?  A. Protože z nás činí lid Boží.  B. Získáváme Kristovu spásu a nový život."— Transkript prezentace:

1 Křest Uvedení do křesťanského života

2 Proč je křest nejdůležitější svátost?  A. Protože z nás činí lid Boží.  B. Získáváme Kristovu spásu a nový život  C. je branou do života věčného.  D. Odpouští dědičný hřích.

3 Otázky  Kde jste byl pokřtěn/a?  Kdo Vás křtil?  Znáte své kmotry?

4 Co je to dědičný hřích? Realita: Realita: A. Bolesti B. Porušenosti C. Utrpení D. Odcizení Do které jsme se všichni narodili Z této reality nás Bůh zachraňuje ve křtu.

5 Otázka Jaké důsledky hříchu ve svém životě zažíváme?

6 Co znamená slovo křest?  Pochází z řečtiny a znamená:  Ponořovat (řec. Baptidzein)  Ponoření (řec. Baptisma)

7 Co křest symbolizuje?  Ponoření pod hladinu naznačuje naše ponoření do Ježíšovy smrti  Zrození k novému životu v Kristu (2 Kor 5,17; Gal 6,15).  Jednota s Kristem v tomto i budoucím životě

8 Bible o křtu  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Mk 16,16  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Mt, 28,19  S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Kol 2,12

9 KKC o křtu Pokřtěný se stal „synem světla“ a „světlem“ (Ef 5,8) potom, „kdy se mu dostalo světla“, protože ve křtu přijal Slovo, „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka“ (Jan 1,9): „Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů … Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je nejcennější. Dar, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován i viníkům; křest, protože hřích je pohřben do vody; pomazání, protože je svatý a královský (takoví jsou ti, kdo jsou pomazáni); osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši hanbu; koupel, protože nás omývá; pečeť, protože nás chrání a je znamením Boží svrchovanosti. 1216 sv. Řehoř Naziánský … Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je nejcennější. Dar, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován i viníkům; křest, protože hřích je pohřben do vody; pomazání, protože je svatý a královský (takoví jsou ti, kdo jsou pomazáni); osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši hanbu; koupel, protože nás omývá; pečeť, protože nás chrání a je znamením Boží svrchovanosti. 1216 sv. Řehoř Naziánský

10 Proč jsme byli pokřtěni? AAAA. Kvůli Ježíšově oběti a smrti za spásu světa (každého z nás) BBBB. Sdílíme s Pánem jeho vítězství a nový život CCCC. Chceme žít jako Ježíšovi učedníci DDDD. Abychom mohli mít život věčný EEEE. Abychom se stali členy církve (římskokatolické)

11 Účinky křtu  Očištění od hříchů Křtem se odpouštějí všechny hříchy, prvotní hřích a všechny osobní hříchy, jakož i všechny tresty za hřích. Ve znovuzrozených totiž nezůstane nic, co by jim bránilo vstoupit do Božího království, ani Adamův hřích, ani osobní hřích, ani následky hříchu, z nichž nejtěžším je odloučení od Boha. Křtem se odpouštějí všechny hříchy, prvotní hřích a všechny osobní hříchy, jakož i všechny tresty za hřích. Ve znovuzrozených totiž nezůstane nic, co by jim bránilo vstoupit do Božího království, ani Adamův hřích, ani osobní hřích, ani následky hříchu, z nichž nejtěžším je odloučení od Boha. KKC 1263 KKC 1263  Znovuzrození v Duchu svatém Nejsvětější Trojice dává pokřtěnému posvěcující milost, milost ospravedlnění, která mu dává : schopnost věřit v Boha, doufat v něho a milovat ho božskými ctnostmi schopnost žít a jednat z vnuknutí Ducha svatého prostřednictvím darů Ducha svatého schopnost žít a jednat z vnuknutí Ducha svatého prostřednictvím darů Ducha svatého možnost růst v dobru prostřednictvím mravních ctností. Tímto způsobem má celý organismus nadpřirozeného života křesťana svůj kořen ve svatém křtu. KKC 1266 možnost růst v dobru prostřednictvím mravních ctností. Tímto způsobem má celý organismus nadpřirozeného života křesťana svůj kořen ve svatém křtu. KKC 1266

12 Účinky křtu SSSStáváme se novým stvořením. Syny a dcerami Božími (chrám Ducha sv.) SSSStáváme se údy Kristova těla Ef 4,25 SSSStáváme se učedníky Kristovými a žijeme podle jeho učení

13 Tři druhy křtu AAAA. Křest vodou BBBB. Křest krve CCCC. Křest touhy

14 Křest krve  Ti, kteří zemřeli jako nepokřtění pro víru v Ježíše Krista (mučedníci)

15 Křest touhy  Ti, kteří zemřeli nepokřtění, ale toužili po přijetí křtu (zemřeli dříve, než byli pokřtěni např. katechumeni)

16 Liturgický průběh křtu  A. Přivítání rodičů, kmotrů a dětí (označení křížem)  B. Bohoslužba slova  C. Požehnání vody a vzývání Ducha svatého  D. Modlitba exorcismu  E. Mazání olejem křtěnců  F. Zřeknutí se hříchu a zlého ducha  G. Vyznání víry  H. Vlastní křest  I. Mazání křižmem  J. Předání bílé roušky  K. Zapálení křestní svíce od paškálu  L. Modlitba Páně  M. Požehnání

17 Křestní pečeť NNNNesmazatelné znamení v duši pokřtěného člověka (křestní charakter) NNNNezrušitelné duchovní znamení příslušnosti ke Kristu NNNNemůže být ničím smazán, ani hříchem UUUUschopňuje a zavazuje věřící k plnění Boží vůle „„„„Pánova pečeť“ je pečeť, kterou nás Duch svatý označil „pro den vykoupení“ (Ef 4,30). „Křest je totiž pečetí věčného života.“

18 Řádný služebník křtu  A. Biskup  B. Kněz  C. Jáhen

19 Kdo může křtít v nouzi?  Všichni i nekatolíci  Musí mít úmysl křtít. Křest musí zachovat formu: „ Křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Křtí se čistou vodou.

20 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. Řím 6,4 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. Řím 6,4


Stáhnout ppt "Křest Uvedení do křesťanského života. Proč je křest nejdůležitější svátost?  A. Protože z nás činí lid Boží.  B. Získáváme Kristovu spásu a nový život."

Podobné prezentace


Reklamy Google