Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křest Uvedení do křesťanského života. Proč je křest nejdůležitější svátost? A. Protože z nás činí lid Boží. A. Protože z nás činí lid Boží. B. Získáváme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křest Uvedení do křesťanského života. Proč je křest nejdůležitější svátost? A. Protože z nás činí lid Boží. A. Protože z nás činí lid Boží. B. Získáváme."— Transkript prezentace:

1 Křest Uvedení do křesťanského života

2 Proč je křest nejdůležitější svátost? A. Protože z nás činí lid Boží. A. Protože z nás činí lid Boží. B. Získáváme Kristovu spásu a nový život B. Získáváme Kristovu spásu a nový život C. je branou do života věčného. C. je branou do života věčného. D. Odpouští dědičný hřích. D. Odpouští dědičný hřích.

3 Otázky Kde jste byl pokřtěn/a? Kde jste byl pokřtěn/a? Kdo Vás křtil? Kdo Vás křtil? Znáte své kmotry? Znáte své kmotry?

4 Co je to dědičný hřích? Realita: Realita: A. Bolesti B. Porušenosti C. Utrpení D. Odcizení Do které jsme se všichni narodili Z této reality nás Bůh zachraňuje ve křtu.

5 Otázka Jaké důsledky hříchu ve svém životě zažíváme?

6 Co znamená slovo křest? Pochází z řečtiny a znamená: Pochází z řečtiny a znamená: Ponořovat (řec. Baptidzein) Ponořovat (řec. Baptidzein) Ponoření (řec. Baptisma) Ponoření (řec. Baptisma)

7 Co křest symbolizuje? Ponoření pod hladinu naznačuje naše ponoření do Ježíšovy smrti Ponoření pod hladinu naznačuje naše ponoření do Ježíšovy smrti Zrození k novému životu v Kristu (2 Kor 5,17; Gal 6,15). Zrození k novému životu v Kristu (2 Kor 5,17; Gal 6,15). Jednota s Kristem v tomto i budoucím životě Jednota s Kristem v tomto i budoucím životě

8 Bible o křtu Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Mk 16,16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Mk 16,16 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Mt, 28,19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Mt, 28,19 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Kol 2,12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Kol 2,12

9 Katechizmus Kat. Církve o křtu Pokřtěný se stal „synem světla“ a „světlem“ (Ef 5,8) potom, „kdy se mu dostalo světla“, protože ve křtu přijal Slovo, „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka“ (Jan 1,9): „Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů … Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je nejcennější. Dar, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován i viníkům; křest, protože hřích je pohřben do vody; pomazání, protože je svatý a královský (takoví jsou ti, kdo jsou pomazáni); osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši hanbu; koupel, protože nás omývá; pečeť, protože nás chrání a je znamením Boží svrchovanosti. 1216 sv. Řehoř Naziánský … Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je nejcennější. Dar, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován i viníkům; křest, protože hřích je pohřben do vody; pomazání, protože je svatý a královský (takoví jsou ti, kdo jsou pomazáni); osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši hanbu; koupel, protože nás omývá; pečeť, protože nás chrání a je znamením Boží svrchovanosti. 1216 sv. Řehoř Naziánský

10 Proč jsme byli pokřtěni? A. Kvůli Ježíšově oběti a smrti za spásu světa (každého z nás) B. Sdílíme s Pánem jeho vítězství a nový život C. Chceme žít jako Ježíšovi učedníci D. Abychom mohli mít život věčný E. Abychom se stali členy církve (římskokatolické)

11 Účinky křtu Očištění od hříchů Očištění od hříchů Křtem se odpouštějí všechny hříchy, prvotní hřích a všechny osobní hříchy, jakož i všechny tresty za hřích. Ve znovuzrozených totiž nezůstane nic, co by jim bránilo vstoupit do Božího království, ani Adamův hřích, ani osobní hřích, ani následky hříchu, z nichž nejtěžším je odloučení od Boha. Křtem se odpouštějí všechny hříchy, prvotní hřích a všechny osobní hříchy, jakož i všechny tresty za hřích. Ve znovuzrozených totiž nezůstane nic, co by jim bránilo vstoupit do Božího království, ani Adamův hřích, ani osobní hřích, ani následky hříchu, z nichž nejtěžším je odloučení od Boha. KKC 1263 KKC 1263 Znovuzrození v Duchu svatém Znovuzrození v Duchu svatém Nejsvětější Trojice dává pokřtěnému posvěcující milost, milost ospravedlnění, která mu dává : schopnost věřit v Boha, doufat v něho a milovat ho božskými ctnostmi schopnost žít a jednat z vnuknutí Ducha svatého prostřednictvím darů Ducha svatého schopnost žít a jednat z vnuknutí Ducha svatého prostřednictvím darů Ducha svatého možnost růst v dobru prostřednictvím mravních ctností. Tímto způsobem má celý organismus nadpřirozeného života křesťana svůj kořen ve svatém křtu. KKC 1266 možnost růst v dobru prostřednictvím mravních ctností. Tímto způsobem má celý organismus nadpřirozeného života křesťana svůj kořen ve svatém křtu. KKC 1266

12 Účinky křtu Stáváme se novým stvořením. Syny a dcerami Božími (chrám Ducha sv.) Stáváme se údy Kristova těla Ef 4,25 Stáváme se učedníky Kristovými a žijeme podle jeho učení

13 Tři druhy křtu A. Křest vodou B. Křest krve C. Křest touhy

14 Křest krve Ti, kteří zemřeli jako nepokřtění pro víru v Ježíše Krista (mučedníci) Ti, kteří zemřeli jako nepokřtění pro víru v Ježíše Krista (mučedníci)

15 Křest touhy Ti, kteří zemřeli nepokřtění, ale toužili po přijetí křtu (zemřeli dříve, než byli pokřtěni např. katechumeni) Ti, kteří zemřeli nepokřtění, ale toužili po přijetí křtu (zemřeli dříve, než byli pokřtěni např. katechumeni)

16 Liturgický průběh křtu A. Přivítání rodičů, kmotrů a dětí (označení křížem) A. Přivítání rodičů, kmotrů a dětí (označení křížem) B. Bohoslužba slova B. Bohoslužba slova C. Požehnání vody a vzývání Ducha svatého C. Požehnání vody a vzývání Ducha svatého D. Modlitba exorcismu D. Modlitba exorcismu E. Mazání olejem křtěnců E. Mazání olejem křtěnců F. Zřeknutí se hříchu a zlého ducha F. Zřeknutí se hříchu a zlého ducha G. Vyznání víry G. Vyznání víry H. Vlastní křest H. Vlastní křest I. Mazání křižmem I. Mazání křižmem J. Předání bílé roušky J. Předání bílé roušky K. Zapálení křestní svíce od paškálu K. Zapálení křestní svíce od paškálu L. Modlitba Páně L. Modlitba Páně M. Požehnání M. Požehnání

17 Křestní pečeť Nesmazatelné znamení v duši pokřtěného člověka (křestní charakter) Nezrušitelné duchovní znamení příslušnosti ke Kristu Nemůže být ničím smazán, ani hříchem Uschopňuje a zavazuje věřící k plnění Boží vůle „Pánova pečeť“ je pečeť, kterou nás Duch svatý označil „pro den vykoupení“ (Ef 4,30). „Křest je totiž pečetí věčného života.“

18 Řádný služebník křtu A. Biskup A. Biskup B. Kněz B. Kněz C. Jáhen C. Jáhen

19 Kdo může křtít v nouzi? Všichni i nekatolíci Všichni i nekatolíci Musí mít úmysl křtít. Křest musí zachovat formu: „ Křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Křtí se čistou vodou. Musí mít úmysl křtít. Křest musí zachovat formu: „ Křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Křtí se čistou vodou.

20 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. Řím 6,4 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. Řím 6,4


Stáhnout ppt "Křest Uvedení do křesťanského života. Proč je křest nejdůležitější svátost? A. Protože z nás činí lid Boží. A. Protože z nás činí lid Boží. B. Získáváme."

Podobné prezentace


Reklamy Google