Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Liturgické knihy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Liturgické knihy."— Transkript prezentace:

1 Liturgické knihy

2 Misál Všeobecné pokyny k římskému misálu
Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři Tabulka přednosti liturgických dnů Český národní kalendář Přehled pohyblivých svátků. Vlastní liturgické texty jsou rozděleny do tří částí: texty pro liturgické doby (advent, vánoce, půst, velikonoce, mezidobí) mešní řád texty o svatých (vlastní a společné), texty pro mše spojené s určitými obřady, za různé potřeby, votivní a za zemřelé.

3 Mešní řád s modlitbami nad dary a s prefacemi
Obsahuje zpěvy kněze

4 Eucharistické modlitby
Obsahuje dalších 9 eucharistických modliteb – děti, smíření...

5 Český misál lidově zvaný misálek
Obsahuje vše vč. čtení pro mše o nedělích, slavnostech a svátcích.

6 Český misál Nové vydání obsahuje všechny texty pro všechny mše v lit. roce včetně férií, včetně čtení...

7 Lekcionář I. díl – Nedělní lekcionář, cyklus A, B, C; obsahuje i slavnosti, které se vážou na lit. Doby II. díl – Feriální lekcionář pro advent, vánoce, půst a velikonoce. III. díl – Feriální lekcionář pro lit. mezidobí od 1. do 17. týdne. Nejprve jsou uvedena první čtení cyklu 1 (lichý letopočet), potom cyklu 2, nakonec evangelia (jsou společná pro oba cykly). IV. díl – Feriální lekcionář pro lit. mezidobí od 18. do 34. týdne. Jako III. V. díl – Lekcionář ke cti svatých a k posvěcení kostela. Je vyjímečně uspořádán tak, že jsou nejprve texty společné, pak vlastní. VI. díl / 1 – Lekcionář k různým příležitostem: pro mše spojené s určitými obřady a pro mše za různé potřeby. VI. díl / 2 - Lekcionář k různým příležitostem: pro mše votivní, za zemřelé, latinské mešní texty a přehled biblických textů všech dílů lekcionáře.

8 Evangeliář Obsahuje výběr evangelií z lekcionářů podle osobitých hledisek, většinou pro neděle, slavnosti, svátky.

9 Kniha přímluv Pro liturgické doby (A, B, C), odpovídá lekcionáři I.
Pro ostatní příležitosti (svátky, mše s obřady, votivní...) Pro férie – nově vydané.

10 Sbírky responsoriálních žalmů
Více souborů, každý má své uspořádání; např. žaltář, zpěvy s odpovědí lidu...

11 Mešní zpěvy Graduál obsahující české zpěvy, totožné uspořádání jako misál. Po liturgické stránce je super, pro každou zpívanou část mše uvádí jinou píseň (pro jednu mši tedy ordinarium, responsoriální žalm a 5 písní pro proprium). Písně jsou však staré, dnes méně známé, nebo se starými, původními verzemi.

12 Knihy obřadů Křestní obřady (křest dětí)
Uvedení do křesťanského života (obřady katechumenátu a křest dospělých) Obřady biřmování Obřady pokání Obřady pomazání nemocných a péče o nemocné Svatební obřady Pohřební obřady Uspořádání: apoštolská konstituce (prohlášení papežem za platný text), úvod (věrouka...), popis liturgie (vlastní texty, modlitby), čtení z Písma svatého. Ministrant se setká nejčastěji s Křestními obřady, Svatebními obřady a Pohřebními obřady.

13 Pontifikál Obsahuje řád těch bohoslužeb, kterým předsedá biskup. Jsou to zvláště: ustanovení lektorů a akolytů biskupské, kněžské a jáhenské svěcení žehnání opata a abatyše svěcení kostela a oltáře žehnání olejů a svěcení křižma.

14 Benedikcionál Po všeobecném úvodu a struktuře obřadu žehnání a svěcení následuje popis liturgie jednotlivých žehnání a svěcení. Jsou uvedena ve 4 skupinách: Žehnání osob Kostel, bohoslužba, úcta svatých Žehnání v určité dny liturgického roku Obydlí, pracoviště, příroda.

15 Agenda Kniha obsahující pobožnosti

16 Breviář - Denní modlitba církve
Vyšel kněžský a laický. Kněžský se skládá z 8 knih, druhá verze je jedna kniha. Vyšel také notovaný zpěvník hymnů

17 Kancionál Základní bohoslužebná kniha lidu, obsahuje: textová část: Život z víry, Hlavní společné modlitby,Osobní modlitba, Svátosti, K pobožnostem, Denní modlitba církve a písňová část uspořádaná do oddílů s číslováním 100 – 999

18 Kancionál Varhanní doprovod
Obsahuje noty k písním z kancionálu

19 Liturgický kalendář – direktář
Úvodní seznamy - přehledné tabulky, které uvádějí, kdy je možné slavit liturgii jinou než tu, kterou předepisuje kalendárium. Kalendárium obsahuje výčet podstatných znaků liturgie daného dne např. co se slaví, jestli je Sláva, Věřím, lit. barvu, případné výjimky.


Stáhnout ppt "Liturgické knihy."

Podobné prezentace


Reklamy Google