Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jediná možnost začít znovu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jediná možnost začít znovu"— Transkript prezentace:

1 Jediná možnost začít znovu
Jozef Bajusz Jak najít vnitřní klid? Jediná možnost začít znovu

2 Kdo je ten muž? Bůh, šílenec nebo lhář?
Jeho životopis byl předem napsán Jeho slova, skutky jsou nadpřirozené Jeho vzkříšení - je živý Bůh Změněné životy jeho následovníků

3 Marta Kubišová: Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen Ježíš, slyší hlas můj každý den Ježíš, mne v mém pádu pozvedá Ježíš, krásné jméno má.

4 Ježíš, chválu vzdává srdce mé Ježíš, stále stejný včera dnes Ježíš, zemřel též za hříchy mé Ježíš, nejkrásnější z jmen. Ježíš, přijde brzy jako král Ježíš, přines lásku na zem k nám Ježíš, jemu chválu zazpívám Ježíš, krásné jméno má. Ježíš, krásné jméno má.

5

6 „Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Bohu.“ 5.stol. Augustín
„V člověku je nekonečná propast, a chce ji zaplnit konečnými věcmi. Přitom ji může naplnit jen Bůh - protože je nekonečný.“ B.Pascal - (fr. fyzik a matematik)

7 Lidské hledání pokoje Majetek Stavby Práce
Usmířit Boha - (bohoslužby ve stínu strachu a hrůzy) M.Luther

8 Kde najdu klid?

9 Náboženství stojí ve stínu strachu a hrůzy.
Dělej! V

10 Příběh Barbary Mackley Stalo se to 17.pros 1968…..

11 „Víte přece, že jste z prázdnoty svého
způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On byl k tomu jako beránek bez vady a bez poskvrny předem vyhlédnut.“ Petr 1,18.19

12 Svoboda = odpovědnost

13 „Mzdou hříchu je smrt…“ Řim 6,23
„Duše, která hřeší, ta umře“ Ez 18,20

14 „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ Řim 3,23

15 Co to je hřích? „Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.“ Jan 3,4 Bezzákonnost Vzpoura proti Bohu Být sám sobě Bohem

16 Důsledky hříchu I. „..Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.“ Iz 59,2 Odděluje od mého vztahu: a/ s Bohem b/ s lidmi c/ k sobě

17 Důsledky hříchu II. „Žena, kterou jsi mi dal…
Had mě podvedl…“ 1 Moj 3,12 Výmluvy a obviňování : a/ Boha b/ druhé lidi - c/ sebe - sebeospravedlňování

18 Důsledky hříchu III. „Bůh zavolal na člověka:‘Kde jsi?‘ On odpověděl:‘Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A proto že jsem nahý, ukryl jsem se.‘“ Moj 3,10 Hřích v nás vytváří strach z Boha. Hřích nám bere vyrovnanost a klid z duše. Hřích přináší smrt.

19 Hřích je nemoc! Hledá se lék !!

20 Boží záchranný plán Bůh mohl: a/ Nechat člověka svému osudu
b/ Zničit člověka a stvořit nového c/ Změnit své zákony d/ Vzít na sebe trest

21 Příběh lásky z NZ „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“ Fil 2,5-8

22 „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ Kor5,21

23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milostí je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Řím 6,23

24 Jak může ovlivnit Kristova smrt před dvěma tisíci lety můj nynější život?
„Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt…“ „…tak jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.“ Řím 5,12.18

25 „Byl odsouzen pro náš hřích, na kterém neměl podíl, abychom byli ospravedlněni jeho spravedlností, na které my podíl nemáme. Strpěl smrt, která byla naše, abychom obdrželi život, který byl jeho. Jeho ranami jsme uzdraveni.“ EGW/Touha věků

26 „Jestliže doznáme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očisťuje nás od každé nepravosti.“ Jan 1,9

27 Pane můj “Pane můj, dal jsi mi dost šťastných chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se, máš rád”. “Ježíši prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každý můj hřích. Právě teď vím, jak jsem ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál v rukou tvých”.

28 “Pane můj napověz mi ať vím, jak se odvděčit smím, za vše co jsi mi dal. Pane můj jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral”. “Ježíši prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každý můj hřích. Právě teď vím, jak jsem ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál v rukou tvých”. “Dej mi víru, čekám dál v rukou tvých”.

29 „Pojďte ke mne všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ Mat 11,28

30 „Já vám dávám pokoj, který vám svět nemůže dát
„Já vám dávám pokoj, který vám svět nemůže dát. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.“ Jan 14,27.28

31 „Kdo je v Kristu, je nové stvoření
„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové.“ Kor 5,17

32 Milostí tedy jste spaseni skrze víru
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit Ef 2,8.9

33 „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16

34 Kde stojíš Ty? ŽIVOT Ježíš Kristus člověk Bůh SMRT

35 Těm pak, kteří ho přijali, a věří v jeho jméno
dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12 Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život“ 1 Jan 5,12

36


Stáhnout ppt "Jediná možnost začít znovu"

Podobné prezentace


Reklamy Google