Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řád mše svaté P. Mariusz Roszewski. Mše svatá Jedna ze 7 svátostí Jedna ze 7 svátostí Vrchol života církve Vrchol života církve Ustanovena Ježíšem na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řád mše svaté P. Mariusz Roszewski. Mše svatá Jedna ze 7 svátostí Jedna ze 7 svátostí Vrchol života církve Vrchol života církve Ustanovena Ježíšem na."— Transkript prezentace:

1 Řád mše svaté P. Mariusz Roszewski

2 Mše svatá Jedna ze 7 svátostí Jedna ze 7 svátostí Vrchol života církve Vrchol života církve Ustanovena Ježíšem na Zelený čtvrtek Ustanovena Ježíšem na Zelený čtvrtek Dochází při ní k proměnění chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista Dochází při ní k proměnění chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista

3 Mše svatá Z latinského slova poslat („Jděte ve jménu Páně“) Z latinského slova poslat („Jděte ve jménu Páně“) Další názvy: Další názvy: –Eucharistie (řecky „vzdávání díků“) –Nejsvětější oběť (připomínka oběti, která se uskutečnila na kříži)

4 Mše svatá Dnešní podoba mše svaté pochází z 2. vatikánského koncilu (1962 – 1965) Dnešní podoba mše svaté pochází z 2. vatikánského koncilu (1962 – 1965) Hlavní změny po 2. vatikánském koncilu: Hlavní změny po 2. vatikánském koncilu: –Lid získal při liturgii „aktivní roli“ –Umožněn národní jazyk při liturgii

5 Struktura mše svaté 2 hlavní části: 2 hlavní části: –Bohoslužba slova –Bohoslužba oběti Na začátku mše svaté vstupní a na konci závěrečné obřady Na začátku mše svaté vstupní a na konci závěrečné obřady

6 Vstupní obřady 1) Příchod kněze (s ministranty) –doprovázen vstupním zpěvem 2) Pozdravení oltáře –kněz pozdraví oltář políbením (úcta k tomu, co se bude odehrávat) 3) Znamení kříže 4) Pozdravení lidu –„Pán s Vámi. I s tebou…“ –krátké úvodní slovo do mše (nemusí být)

7 Vstupní obřady 5) Úkon kajícnosti –Vyjádření naší slabosti –3 možnosti:  „Vyznávám se všemohoucímu Bohu…“  „Smiluj se nad námi Pane…“  Dialog mezi knězem a lidem: (lid odpovídá: „Pane, smiluj se nad námi“) (lid odpovídá: „Pane, smiluj se nad námi“) 6) Pane, smiluj se (Kyrie eleison) –tento zpěv odpadá při 3. úkonu kajícnosti

8 Vstupní obřady 7) Sláva na výsostech Bohu (Gloria in excelsis Deo) – tento chvalozpěv se zpívá ve svátky, slavnosti a neděle (mimo dobu adventní a postní) 8) Vstupní modlitba –začíná slovy „Modleme se“ –končí slovem „Amen“ = tak jest, staň se

9 Bohoslužba slova 1)1. čtení (v neděli ze SZ, v době Velikonoční ze Sk) 2)Žalm (responsoriální – refrén) 3)2. čtení (neděle a slavnosti – z NZ) 4)Zpěv před evangeliem

10 Bohoslužba slova 5)Evangelium ̶ Pokud je přítomen jáhen, čte jáhen 6)Homilie (kázání) 7)Vyznání víry (Credo) –O nedělích a slavnostech 8)Přímluvy

11 Bohoslužba oběti 1)Příprava darů: –Přinášení chleba a vína, ale také peněz. –Modlitba kněze, lití vína a vody do kalichu, mytí rukou. –Chléb z pšeničné mouky (žádné přídavky). –Mešní víno z hroznů (bez přídavků). 2)Modlitba nad dary

12 Bohoslužba oběti 3)Eucharistická modlitba –Dialog mezi knězem a věřícími („Pán s vámi…“)  Preface  „Svatý, Svatý, Svatý…“ –Jedna ze 4 anafor: o Proměňování (nemění se vlastnosti chleba a vína) není to chleba a víno, nýbrž tělo a krev Krista!!! o „Tajemství víry…“ (hluboké vyznání víry) o „Skrze něho a s ním a v něm…“

13 Bohoslužba oběti 4)„Otčenáš“ 5)Pozdravení pokoje 6)„Beránku Boží“ 7)Svaté přijímání 8)Modlitba po přijímání

14 Závěrečné obřady 1)Ohlášky (nemusí být) 2)Požehnání 3)Propuštění lidu: „Jděte ve jménu Páně“ „Jděte ve jménu Páně“ 4)Odchod kněze (s ministranty)


Stáhnout ppt "Řád mše svaté P. Mariusz Roszewski. Mše svatá Jedna ze 7 svátostí Jedna ze 7 svátostí Vrchol života církve Vrchol života církve Ustanovena Ježíšem na."

Podobné prezentace


Reklamy Google