Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_52_17 Škola
Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělání Vzdělávací obor Nauka o společnosti Tematický okruh Filozofie Téma Tematická oblast Název Aristotelova filozofie Autor PaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročník Srpen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 4.ročník Anotace Aristotelova filozofie a její dopad na formování myšlení starověku i novověku Přínos/cílové kompetence Pochopení základních myšlenek a přínos jeho díla

2 Velká trojice

3 Aristotelés ze Stageiry

4 Aristotelés ze Stageiry
( př.n.l. ) Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké. Jeho otec Nikomachos byl osobní lékař makedonského krále Filipa II. (Amynty). Do smrti Platóna je členem: Platónské Akademie. Po smrti Platóna odešel vyučovat do Assu v Malé Asii a na Lesbos do Mytilény.

5 Roku 343 před n.l. jej povolal makedonský král Filip k výchově svého syna: ALEXANDRA MAKEDONSKÉHO /Velikého/

6 LYKEION - 335 př.n.l. zakládá v Athénách PERIPATETICKOU ŠKOLU
Peripatos = znamená sloupořadí - v háji LYKEION, kde se žáci učili, nebo podle slovesa peripatein (περιπατεῖν) = (procházet se) se Aristotelés údajně se svými žáky při výuce procházel. Během 13ti let, které strávil v Athénách, vznikla naprostá většina jeho spisů, často spíše poznámkového charakteru. Po smrti Alexandra Velikého je obžalován z bezbožnosti a rouhání k bohům, jde mu o život a musí uprchnout. Ale po svém útěku 322 př.n.l. zcela osaměn umírá v Chalkidu.

7 JEHO DÍLO JE VELMI ROZSÁHLÉ:
Aristoteles se snažil obsáhnout a uspořádat i všechno předmětné vědění své doby a výsledky vlastních pozorování Země, oblohy, přírody, jazyka, společnosti, politiky a umění. Jmenujme např.: filozofie = Metafyzika etika = Et. Nikomachova sociální = Politika estetické = Poetika logika = Organon základ budoucí vědy- Spisy o přírodní filozofii

8 Spisy: Spisy o logice: kategorie, dvoje Analytiky (nauka o soudu a o důkazu), Topiky (Aristotelova “dialektika”), tyto spisy byly již ve starověku shrnuty po názvem “Organon”, tj. “nástroj” (nástroj ke správnému filosofickém myšlení). Spisy metafyzické: pod tímto názvem jsou uspořádány spisy pojednávající o obecných příčinách věcí – „ Metafyzika “. Spisy přírodovědné: Fyzika (8 knih), O nebi, O vzniku a zániku, Meteorologie. O živých bytostech pojednává několik spisů : O duši, O zkoumání živočichů, O částech živočichů, O chůzi živočichů, O vzniku živočichů. Spisy etické: 10 knih tzv. Etiky Nikomachovy, nazvané podle svého otce Nikomacha, který je po smrti otce vydal. Spisy politické: 8 knih Spisy o literatuře a rétorice: 3 knihy o řečnictví, jedna o básnictví

9 PRINCIP FILOZOFICKÉ KRITIKY
...nestačí pouze určitou myšlenku odmítnout, ale je nutné odhalit její kořeny, podmínky za jakých vznikla, příčiny proč spatřila světlo světa (dílo -Metafyzika) jeho filozofie má DUALISTICKÝ CHARAKTER (existují v ní výrazné rysy materialismu i dialektiky, ale je završena jako systém objektivně idealistický) hmota i idea existují podle Aristotela objektivně a věčně hmota: uznává ji jako pasivní látku /HYLÉ/, která je nezbytná pro existenci věcí k pasivní látce musí přistoupit aktivní forma /EDIOS/

10 // Pohyb je proces, v němž látka nabývá formy. //
Při hledání podstaty hybné síly, působící na pasivní látku, předpokládá Aristoteles duchovní hybný princip, který ačkoli se sám nepohybuje = JE HYBATELEM VŠEHO = Tímto principem je " Účel " / TELOS / - vnitřní příčina věcí! Existencí ÚČELU: vysvětluje veškeré děje v přírodě, že v přírodě vše hledá svůj „cíl - účel – sílu“ (energii). // Pohyb je proces, v němž látka nabývá formy. // POHYB: existuje mimo věci a je věčný. PRVOHYBATEL: nazývá jej = BOHEM = je to čistá forma ideje. Nejvýše všeho stojí původce veškerého pohybu a uspořádání ve světě, první hybatel, účel všeho = Bůh.

11 Gnoseologické a sociologické otázky
SMYSLOVÉ POZNÁNÍ: " BEZ POČITKŮ NENÍ POZNATKŮ " je důvěryhodné - protože nás informuje o objektivních věcech, = ale nemůže odhalit podstatu těchto věcí =  DUŠE: "Duše sídlí v srdci" ( rozděluje duši: rostlinou a lidskou ).  LIDSKÁ DUŠE: Jedině lidská duše je obdařena ROZUMEM. Vyjádřil také etapy společenského vývoje: vznik rodiny (řecky: oikia) vznik obce (řecky: kome) vznik státu jako vrcholu společenství, vrcholu lidského spolužití

12 v každém politickém zřízení.
Jako první oddělil politiku od etiky. Politika se řídí určitými pravidly, která jsou spojena s formou vlády, a která je možno použít v každém politickém zřízení. Podle toho, kdo vládne, rozlišuje tři právní formy státu: 1. monarchii 2. aristokracii 3. politeu a tři pokleslé právní formy státu: 1. tyranii 2. oligarchii 3. demokracii Za nejlepší právní formu považoval politeu, tedy umírněnou demokracii. Ovlivnil Helénskou a římskou kulturu, bez jeho myšlenkového odkazu si nelze představit ani vědecký přínos arabských myslitelů ve středověku.  Díky vlivu T. Akvinského = byl přijat i křesťanskou církví.

13 Pokus se odpovědět: Objasni pojem TELOS.
Vyjmenuj tři nepokleslé formy státu podle Aristotela. Jak se nazývá A. dílo z oblasti Etiky a proč ? Pro koho byl Aristoteles určen za vychovatele? Jak se jmenuje škola, jež založil Aristoteles?

14 Zdroje a prameny Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990
Blecha, I.: Filosofie, Nakladatelství Olomouc 1998 Fürst, M.: Filozofie, Fortuna, Praha 1994 Jaspers, K,: Úvod do filozofie, Praha 1991 Kratochvíl, Z.: Mýtus, filozofie, věda. Praha 1993 Liessmann, K.-Zenaty, G.: O myšlení – Úvod do filosofie, Votobia, Olomouc 1994 Michálek, J.: Co je to filozofie, Oikúmené, Praha 1992 Osborne, R.: Filozofie, Portál, Praha 2006 Popkin, R.-Stroll, A.: Filozofie pro každého, Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2005 Petříček, M. Jr.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1992 Sláma, M.: Kapitoly ke studiu základů filosofie. Praha 1991 Šmajs, J. – Krob, J.: Úvod do ontologie. Brno 1994 Störig, H.J. Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1996 Weischedel, W.: Zadní schodiště do filozofie, Votobia, Praha 1992


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."

Podobné prezentace


Reklamy Google