Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_52_ 07 Škola
Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělání Vzdělávací obor Nauka o společnosti Tematický okruh Filozofie Téma Tematická oblast Název Neortodoxní systémy Indické filozofie Autor PaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročník Srpen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 4.ročník Anotace Přelomové období 5. stol. př.n.l. ve vnímání filozofického přístupu k životu Přínos/cílové kompetence Pochopení výjimečnosti 5. stol. př. n. l. při tvorbě nových filozofických směrů

2 Zcela výrazný obrat ve filozofickém myšlení nastává kolem roku 500 př
Zcela výrazný obrat ve filozofickém myšlení nastává kolem roku 500 př.n.l. Specifikace doby: Proti Hinduistické filozofii UPANIŠÁD a brahmánské nadvládě se objevují hlasy kritiků a pochybovačů. Objevují se hlasy ODMÍTÁNÍ, POCHYBOVÁNÍ A POSMĚCHU proti hinduistům.

3 1) VZNIKAJÍ NOVÉ FILOZOFICKÉ SMĚRY :
Nové směry: a/ MATERIALISMUS ČARVÁKA (nauka o Atmanu je pokládána za KLAM) b/ SKEPTICISMUS (Skepse = zkoumání a pochybování o věcech, jež jsou nám předkládány) c/ DŽINISMUS /náboženství/ d/ BUDDHISMUS /náboženství/

4 Další rysy vývoje 5. stol. př.n.l.
2) Na rozdíl od anonymních autorů Véd se zřetelně rýsují OSOBNOSTI MYSLITELŮ. 3) Filozofie ztrácí charakter TAJNÉ NAUKY. 4) Tyto nauky nepoužívají MRTVÉHO JAZYKA UČENCŮ, ale běžné mluvené řeči, či různých dialektů.

5 Džinismus MAHAVÍRA ( 549 př.n.l. -Velký hrdina )
Džinismus je spolu s hinduismem a buddhismem jedním z historických náboženství Indie. MAHAVÍRA ( 549 př.n.l. -Velký hrdina ) je označován za zakladatele Džinismu, i když zmínky o kořenech se již objevují v 8. st. př.n.l. narodil se jako syn z bohaté a VZNEŠENÉ rodiny jeho rodiče patřili do sekty, která považuje ZNOVUZROZENÍ jako prokletí, a proto ukončili život sebevraždou ! / vyhladověním /

6 Mahávíra (velký hrdina)
Mahávíra je 24. z tírthankarů, tj. vykupitelů, kteří se pravidelně zjevují na zemi.

7 Jeho život Mahávíra po jejich smrti ve 28 letech odchází z domova.
Vzdal se světských radostí a dvanáct let žil jako asketa z almužen. Když mu bylo 40 let, dosáhl vševědoucího osvícení. Dožil se 72 let. Když umíral - Džinisté měli členů.

8 Vývoj džinismu : Věřil, že i on sám je jedním z DŽINŮ ( VYKUPITEL ),
později je označen za 24. z tírthankarů. Poslední Džin zemřel před MAHÁVÍROU (asi 250 let). Jeho učení vydrželo v jeho podobě asi 1000 let Potom se rozpadá do mnoha sekt. Nejznámější sekty: 1/ DIGAMBARY /odění vzduchem = nazí/ 2/ ŠVÉTAMBARY /bíle odění - Gándi/

9 VĚROUKA: DŽINISTICKÉ POJETÍ SPÁSY TVRDÍ:
Svět se od věčnosti skládá z dvou substancí: a/ DŽÍVA - oživená individuální duše b/ ADŽÍVA - neoduševnělá hmota Do Džívy při každé činnosti proniká materie - látka Adžíva , která OMEZUJE vševědoucnost, mravní dokonalost a věčnou blaženost. Cesta ke SPASENÍ je v přísném ASKETICKÉM pokání, a tím je materie z duše VYLUČOVÁNA ! "Přísně ctnostný život"

10 DODRŽUJÍ PĚT SLIBŮ/zásad/:
nepůsobit utrpení žádnému tvoru 2. nelhat nekrást žít sexuálně zdrženlivě / laici - věrně / 5. nevlastnit majetek / laici - potřebné věci/

11 Džinismus v současnosti
Džinismus učí, že každá živá bytost obsahuje jediný a nesmrtelný princip života (dživa), dokud se zcela nevymaní ze svých materiálních závislostí, zůstává dživa spojen s kruhem zrození a smrti (samsara). V Saman Suttam, sbírce kánonů džinistické duchovnosti, skládající se ze 756 veršů, čteme: ”Zabít živou bytost je jako zabít sebe sama, dát najevo lítost s živou bytostí je jako dát jí najevo vůči sobě samému.“ Jejich filozofické i náboženské názory ovlivňují i společenský život: GÁNDÍHO cesta nenásilí ( asi 3 mil. členů) je toho dokladem ! EXTRÉMNÍ Džinismus je výlučnou záležitostí Indie : některé frakce přehánějí přikázání: 1/ Nosí závoj, aby nevdechli nějaký hmyz. 2/ Ustavičně zametají před sebou půdu.

12 Pokus se odpovědět: Objasni pojem Švétambárové?
Říká ti něco pojem Dživa? Kdo je zakladatelem džinismu? Co značí pojem - neortodoxní? Které směry zařadíš do neortodoxních směrů 5.st.př.n.l.? Kdo to byl Gándi? Do jaké sekty patřili rodiče Mahávíry?

13 Zdroje a prameny Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990
Blecha, I.: Filosofie, Nakladatelství Olomouc 1998 Fürst, M.: Filozofie, Fortuna, Praha 1994 Jaspers, K,: Úvod do filozofie, Praha 1991 Kratochvíl, Z.: Mýtus, filozofie, věda. Praha 1993 Liessmann, K.-Zenaty, G.: O myšlení – Úvod do filosofie, Votobia, Olomouc 1994 Michálek, J.: Co je to filozofie, Oikúmené, Praha 1992 Osborne, R.: Filozofie, Portál, Praha 2006 Popkin, R.-Stroll, A.: Filozofie pro každého, Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2005 Petříček, M. Jr.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1992 Sláma, M.: Kapitoly ke studiu základů filosofie. Praha 1991 Šmajs, J. – Krob, J.: Úvod do ontologie. Brno 1994 Störig, H.J. Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1996 Weischedel, W.: Zadní schodiště do filozofie, Votobia, Praha 1992


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."

Podobné prezentace


Reklamy Google