Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 AUGUSTE COMTE 1798-1857 Zakladatel pozitivismu a také sociologie Studoval v Paříži matematiku, fyziku, astronomii a filozofii Byl sekretářem Saint-Simona Dílo: Kurz pozitivní filozofie, Systém pozitivní politiky, Sociologie VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 Základní filozofické teze A. Comta ??? Diskutuj: Comtova filozofie je ovlivněna pohnutou dobou v níž žije, pokuste se tuto dobu charakterizovat. „Chce bojovat proti anarchii a uvolnění mravů, snaží se odstranit zlo, které vzešlo z revoluce, a tak obnovit organické a stabilní období, založené na pořádku.“ 1) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5 Zákon tří stádií ??? Přečti a napiš: Charakterizujte daná stádia svými slovy. Pokuste se jednotlivým stádiím vývoje přiřadit typické reprezentanty těchto období z řad historických osobností, filozofů… „: teologickým, v němž se člověk snaží proniknout k „podstatám“ a „příčinám“ věcí a obsazuje je nadpřirozenými silami a bytostmi, metafyzickým, v němž jsou nadpřirozené principy nahrazovány abstraktním rozumovými konstrukcemi a pozitivním, v němž je nahlédnuta planost předchozích způsobů myšlení…“ 2) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 Pozitivismus ??? Přečti a diskutuj: Jaký je podle Comta vztah filozofie, náboženství a vědy? „Pozitivismus tedy omezuje filozofii a vědu na říši jevů. Jediné, čeho jsme schopni, je za prvé konstatovat fakta daná formou jevu, za druhé pokusit se je uspořádat podle určitých zákonů a za třetí z takto poznaných zákonitostí předvídat budoucí jevy a podle nich se řídit..“ VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 Stupnice věd ??? Napiš: Comte uspořádal vědy podle toho, jak se postupně v dějinách lidského myšlení blíží pozitivnímu stádiu (od základní vědy výše, kdy každá další využívá její poznatky a navyšuje je), pokuste se je uspořádat také: chemie, fyzika, matematika, biologie, sociologie a astronomie. Klasifikace věd: matematika, astronomie, fyzika, chemie, biologie, sociologie. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 Etika ??? Diskutuj: Jaký myslíte, že má Comte vztah k náboženství? Jaká morální pravidla by měly platit v etapě pozitivismu? „V Comtově náboženství není Boha; není v něm ani duše, přinejmenším duše nesmrtelné. Nejvyšší bytost je lidstvo.“ 4) „Vývoj lidské společnosti probíhá tak, že zvířecí charakter člověkův neustále ustupuje charakteru lidskému, altruismu.“ 5) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9 KULT LIDSTVA ??? Diskutuj: Jak by podle Comta měla vypadat fungující společnost? ??? Komu je jeho filozofie určena, davu či jedinci? ???Napiš: Co znamená pojem „altruismus“? „Rozumný společenský řád ….lze uskutečnit pouze tehdy, až lidé učiní principem svého jednání prospěch celku. Nikoli však prospěch jednotlivého státu nebo skupiny, nýbrž prospěch celého lidstva,“velké bytosti…Vnější formou tohoto nového náboženství lidství (humanity) se má stát kult lidstva – „čistý katolicismus bez křesťanství“. Jeho zásada zní: „Láska jako princip, Řád jako základ, Pokrok jako cíl.“ 6) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 Kritika ???Napiš: V čem vidíte případné nedostatky Comtovy koncepce? „Aplikace pozitivismu na sociální jevy však nejvýrazněji dokládá jeho hranice. …Např. pozitivistická historiografie…mravenčím hromaděním dat vytvářela sice obdivuhodná mnohosvazková díla, cenná jistě dodnes svou bohatou faktografií, zcela však slepá při prohlížení složitých dějinných souvislostí.“ 7) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11 Seznam použité literatury: ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1990. BLECHA, Ivan: Filozofie. FIN, Olomouc 1994. DUROZOI G., ROUSSEL A. : Filozofický slovník. EWA Edition, Praha 1994. NEFF, Vladimír: Filozofické slovník pro samouky neboli Antigorgias. Mladá fronta, Praha 1993. STÖRIG, H. J. : Malé dějiny filozofie. Zvon, Praha 1996. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

12 Poznámky: 1) DUROZOI G., ROUSSEL A. : Filozofický slovník. EWA Edition, s. 272. 2) BLECHA, Ivan: Filozofie. FIN, s.146. 3) STÖRIG, H. J. : Malé dějiny filozofie. Zvon, s. 347. 4) ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie. Státní pedagogické nakladatelství, s. 58. 5) Tamtéž, s. 57. 6) STÖRIG, H. J. : Malé dějiny filozofie. Zvon, s. 344-345. 7) BLECHA, Ivan: Filozofie. FIN, s.147. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.01/Be."

Podobné prezentace


Reklamy Google