Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aristotelés ze Stageiry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aristotelés ze Stageiry"— Transkript prezentace:

1 Aristotelés ze Stageiry
Julie Kovaříková C4B

2 Obsah život myšlení uspořádání spisů Aristotelova logika zájmy otázky
zdroje

3 Život 384 př. n. l. – 322 př. n. l. filosof vrcholného období řecké filosofie Platonův nejvýznamnější žák Platónova Akademie v Athénách 343 př. n. l. povolání od makedonského krále Filipa 335 př. n. l. filosofická škola Lykeion (peripatetická škola) vyhnanství do Chalkidy

4 Myšlení Platón člověk a společnost vychází z vlastního přemýšlení X Aristotelés snaha o uspořádání všeho předmětného (Země, obloha, příroda, jazyk, společnost, politika a umění) věcná zkušenost – lze se přesvědčit materialistická filosofie

5 Uspořádání spisů logické (Organon) - Kategorie, O vyjadřování
přírodovědecké: Fysika, O nebi, O vzniku a zániku, Meteorologie, O duši metafysika etické a politické: Etika Nikomachova a Eudemova, Politika rétorika a poetika Athénská ústava (nalezená až v 19. století)

6 Aristotelova logika Sylogismus = „rozhodnutí,“ „logický důsledek“
→ druh logického tvrzení, ve kterém je jeden z výroků (závěr) odvozen z ostatních dvou předpokladů (premis) tři části: 1. hlavní předpoklad 2. vedlejší předpoklad 3. závěr

7 Aristotelova logika Hlavní předpoklad: Všichni lidé jsou smrtelní.
Vedlejší předpoklad: Sokrates je člověk. Závěr: Sokrates je smrtelný. „smrtelný“ - hlavní výraz „Sokrates“ - vedlejší výraz „člověk“ - společný výraz

8 Zkoumání živé hmoty teorie o tvaru a látce
u živého organismu - tělo látkou a duše tvarem růst rostliny nebo živočicha - hlavní význam duše ! nižší živočichové vznikají samoplozením ! prozkoumal na 500 živočichů – chybná klasifikace ! zkoumání orgánů živočichů – centrum myšlení srdce jako první využil výhod skupinové práce

9 Přírodověda KOLOBĚH VODY spodní část atmosféry - sféra vzduchu a vody
voda → pára → stoupání → ochlazení → srážení → padání v podobě deště nesouhlas s Platónem - řeky jsou napájeny z rozsáhlých podzemních rezervoárů, doplňovaných atmosferickými srážkami odmítá názor, že řeky vytékají z oceánů → pramení v horách, kde bývá nejvíce srážek

10 Obec a vláda člověk je živočich žijící v obci, nemůže tedy žít sám
„Kdo však nemůže žít ve společenství nebo je ve své soběstačnosti nepotřebuje, není částí obce, ale buď divoké zvíře nebo bůh.“ dvě úrovně spolčování → RODINA nebo lépe hospodářství zajišťuje obživu a reprodukci → OBEC NEBO STÁT je soběstačný a je účelem a cílem lidského spolužití „Obec je soběstačné společenství rovných za účelem co nejlepšího života“

11 Pohled na otroky nutná součást každého hospodářství
"... kdyby tkalcovský člunek sám tkal, ... nebyli by třeba otroci." je třeba odlišit otroky "přirozené" a zotročené násilně svobodný - dovede rozkazovat i poslouchat otrok - umí jen poslouchat „Kdo dává bezpečnosti přednost před svobodou, je právem otrok.“ nejlepší je, pokud se svobodní ve vedení střídají

12 Právní a pokleské formy obce
monarchie - vláda jednotlivce ve prospěch všech občanů (nejlepší) aristokracie - vládnou ti nejlepší (vhodná) politea - na vládě se podílejí všichni svobodní občané (méně vhodná) stále přijatelná) tyranie - vláda jedince ve prospěch sebe samého (nepřijatelná) oligarchie - vláda bohatých pro svůj vlastní prospěch (lepší) demokracie - vláda lidu (nejmenší zlo)

13 Otázky Kdo byl Aristotelův učitel? Jakou filosofií se zabýval?
Jaký pojem je stěžejní pro Aristotelovu logiku a na jaké tři části se dělí?

14 Zdroje http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1304 30.10. 2014


Stáhnout ppt "Aristotelés ze Stageiry"

Podobné prezentace


Reklamy Google