Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEMOKRACIE PŘEDNÁŠKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEMOKRACIE PŘEDNÁŠKA."— Transkript prezentace:

1 DEMOKRACIE PŘEDNÁŠKA

2 Pojmy Demokracie, liberalismus, oligarchie, tyranie, aristokracie, monarchie, římská republika, desakralizace, hierarchie, obec boží, obec pozemská, demokracii majoritní, demokracie konsensuální, demokracii participativní, Charles Louis Montesquieu, John Locke, Sv. Augustin, Platon, Sokrates.

3 Etymologie Demokracie vláda lidu
„Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký znám. Až na to, že neexistuje žádný lepší.“1 (W. Churchill) démos kratein lid vláda vláda lidu

4 Solón, Kleisthenés a Periklés
Antika Solón, Kleisthenés a Periklés Lidový sněm (ekklésia) č. 1

5 ◾◾ Demokracie nerespektuje přirozenou nadřazenost některých jedinců
Platon Autoritativní vláda x demokracie x tyranie ◾◾ Demokracie nerespektuje přirozenou nadřazenost některých jedinců ◾◾ Uvnitř demokracie je předem naprogramován její zánik a změna v tyranii. č. 2

6 Jeden - Monarchie x Tyranie Několik - Aristokracie x Oligarchie
Aristoteles Jeden - Monarchie x Tyranie Několik - Aristokracie x Oligarchie Většina - Politeiá x Demokracie ◾◾ Každá jednostranná forma vlády musí bojovat proti své tendenci znevýhodňovat menšiny(demokracie musí chránit bohaté, oligarchie chudé). ◾◾ Pro společnost je významná střední třída, která drží společnost dohromady. Ideální společnost je taková, kde nejsou majetkové rozdíly příliš velké. č. 3

7 Republika x demokracie
Senát X Lidové shromáždění č. 4

8 Obec pozemská x boží obec
Křesťanské myšlení Obec pozemská x boží obec Hierarchie Thing (sněm) č. 5

9 N. Machiavelli Desakralizace
Renesance N. Machiavelli Desakralizace Teorie smlouvy č. 6

10 Teorie společenské smlouvy
Dobrovolně uzavřená fiktivní dohoda mezi jednotlivci, v jejímž důsledku začíná existovat organizovaná společnost Proč tak jednotlivci činí? K čemu je to zavazuje?

11 „Člověk člověku vlkem (homo homini lupus)“2
Smlouva podle Hobbese „Člověk člověku vlkem (homo homini lupus)“2 č.10 Shoda mezi lidmi je založena jen na dohodě s panovníkem. Společná moc, držící lidi na uzdě a řídící všechny jejich činy k společnému blahu. Společenská smlouva

12 Smlouva podle Rousseaua
Člověk je zkažen společností č.11 Stěžejním pojmem OBECNÁ VŮLE – společnost, která jedná jako celek a svobodně přijímá pravidla platná pro každého jednotlivce. Společenská smlouva

13 ◾◾ exekutivní (dozor nad prováděním zákonů),
◾◾ legislativní (tvorba zákonů), ◾◾ federativní J. Locke ◾◾ volba zástupců do parlamentu ◾◾ konsensus (moc musí být používána za souhlasu občanů ) ◾◾ vláda většiny (ideálně shoda, pokud ne, pak nastupuje princip vlády většiny), ◾◾ dělba moci (výkonná a federativní moc přísluší králi, zákonodárná přísluší parlamentu) ◾◾ volební právo (ne pro všechny, ale zvolení musí respektovat přání všeho lidu). č. 7

14 Ochrana svobody a přirozených práv občanů
Smlouva podle Locka Ochrana svobody a přirozených práv občanů Člověk je svobodný a v tom jsou si všichni lidé rovni. Lidé jsou si rovni, nikdo nemůže být podroben autoritě bez vlastního souhlasu. Stát nenahrazuje přirozená práva, jen jim dodává vynutitelnost Společenská smlouva

15 Charles Louis Montesquieu
◾◾ moc zákonodárná, ◾◾ moc výkonná ◾◾ moc soudní č. 7

16 Moderní pojetí demokracie
Všeobecné volební právo demokracii majoritní demokracie konsensuální demokracii participativní č. 8

17 Mnoho svobody Málo svobody
Kritika demokracie Svoboda Mnoho svobody Málo svobody č. 9

18 Zdroje Obrázky: Antika Dostupné z: Platon Dostupné z: Aristoteles Dostupné z: Řím Dostupné z: Sv. Augustin Dostupné z: Renesance Dostupné z: Montesquieu Dostupné z: Demokracie Dostupné z: Vlci a beránek Dostupné z: T. Hobbes Dostupné z: Rousseau Dostupné z: Citace: Demokracie. /cit /. Dostupné z: Hobbes.. /cit /. Dostupné z: Použité zdroje: Demokracie versus extremismus. 1. vydání.: Printo, s.r.o., Praha. 2013


Stáhnout ppt "DEMOKRACIE PŘEDNÁŠKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google