Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEMOKRACIE PŘEDNÁŠKA. Pojmy Demokracie, liberalismus, oligarchie, tyranie, aristokracie, monarchie, římská republika, desakralizace, hierarchie, obec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEMOKRACIE PŘEDNÁŠKA. Pojmy Demokracie, liberalismus, oligarchie, tyranie, aristokracie, monarchie, římská republika, desakralizace, hierarchie, obec."— Transkript prezentace:

1 DEMOKRACIE PŘEDNÁŠKA

2 Pojmy Demokracie, liberalismus, oligarchie, tyranie, aristokracie, monarchie, římská republika, desakralizace, hierarchie, obec boží, obec pozemská, demokracii majoritní, demokracie konsensuální, demokracii participativní, Charles Louis Montesquieu, John Locke, Sv. Augustin, Platon, Sokrates.

3 Etymologie Demokracie kratein démos vláda lidu vláda lid „Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký znám. Až na to, že neexistuje žádný lepší.“ 1 (W. Churchill)

4 Antika Solón, Kleisthenés a Periklés Lidový sněm (ekklésia) č. 1

5 Platon Autoritativní vláda x demokracie x tyranie Demokracie nerespektuje přirozenou nadřazenost některých jedinců Uvnitř demokracie je předem naprogramován její zánik a změna v tyranii. č. 2

6 Aristoteles Jeden - Monarchie x Tyranie Několik - Aristokracie x Oligarchie Většina - Politeiá x Demokracie Každá jednostranná forma vlády musí bojovat proti své tendenci znevýhodňovat menšiny(demokracie musí chránit bohaté, oligarchie chudé). Pro společnost je významná střední třída, která drží společnost dohromady. Ideální společnost je taková, kde nejsou majetkové rozdíly příliš velké. č. 3

7 Řím Republika x demokracie Senát č. 4 Lidové shromáždění X

8 Křesťanské myšlení Obec pozemská x boží obec Thing (sněm) č. 5 Hierarchie

9 Renesance N. Machiavelli Teorie smlouvy č. 6 Desakralizace

10 Teorie společenské smlouvy Dobrovolně uzavřená fiktivní dohoda mezi jednotlivci, v jejímž důsledku začíná existovat organizovaná společnost Proč tak jednotlivci činí? K čemu je to zavazuje?

11 Smlouva podle Hobbese Shoda mezi lidmi je založena jen na dohodě s panovníkem. Společná moc, držící lidi na uzdě a řídící všechny jejich činy k společnému blahu. č.10 Společenská smlouva „Člověk člověku vlkem (homo homini lupus)“ 2

12 Smlouva podle Rousseaua Stěžejním pojmem OBECNÁ VŮLE – společnost, která jedná jako celek a svobodně přijímá pravidla platná pro každého jednotlivce. č.11 Společenská smlouva Člověk je zkažen společností

13 J. Locke exekutivní (dozor nad prováděním zákonů), legislativní (tvorba zákonů), federativní volba zástupců do parlamentu konsensus (moc musí být používána za souhlasu občanů ) vláda většiny (ideálně shoda, pokud ne, pak nastupuje princip vlády většiny), dělba moci (výkonná a federativní moc přísluší králi, zákonodárná přísluší parlamentu) volební právo (ne pro všechny, ale zvolení musí respektovat přání všeho lidu). č. 7

14 Smlouva podle Locka Člověk je svobodný a v tom jsou si všichni lidé rovni. Lidé jsou si rovni, nikdo nemůže být podroben autoritě bez vlastního souhlasu. Stát nenahrazuje přirozená práva, jen jim dodává vynutitelnost Společenská smlouva Ochrana svobody a přirozených práv občanů

15 Charles Louis Montesquieu moc zákonodárná, moc výkonná moc soudní č. 7

16 Moderní pojetí demokracie Všeobecné volební právo demokracii majoritní demokracie konsensuální demokracii participativní č. 8

17 Kritika demokracie Svoboda Mnoho svobody Málo svobody č. 9

18 Zdroje Obrázky: 1. Antika. 2014. Dostupné z: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrOWN0orPbVsdReR0BK9WQN9i985ZHQHeGC3RIE_AtTyDrl3a2 2. Platon. 2014. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Plato_Pio-Clemetino_Inv305.jpg 3. Aristoteles. 2014. Dostupné z: http://carpediem.altervista.org/wp-content/uploads/2013/10/images-3.jpg 4. Řím. 2014. Dostupné z: https://new.lilija-reisen.cz/data/_excursions/7521shutterstock-90213802.jpg 5. Sv. Augustin. 2014. Dostupné z: http://www.hedvicky.cz/foto/patroni_03.jpg 6. Renesance. 2014. Dostupné z: http://www.slavneobrazy.cz/obr/pict/1105.jpg 7. Montesquieu. 2014. Dostupné z: http://www.quoteyard.com/images/Charles%20de%20Montesquieu.jpg 8. Demokracie. 2014. Dostupné z: http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2011/05/ANOTACE-Rozj%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-o- demokracii-2-2.gif 9. Vlci a beránek. 2014. Dostupné z: http://www.hnutiusvit.cz/wp-content/uploads/2013/08/demokracie-ovce001.jpeg 10. T. Hobbes. 2014. Dostupné z: http://www.philocomp.net/images/hobbes.jpg 11. Rousseau. 2014. Dostupné z: http://www.memo.fr/Media/REG_GEN_MOD_016_f.jpg Citace: 1. Demokracie. /cit.-14-09-23/. Dostupné z: http://citaty.net/autori/winston-churchill/?page=2 2. Hobbes.. /cit.-14-09-23/. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(kniha) Použité zdroje: Demokracie versus extremismus. 1. vydání.: Printo, s.r.o., Praha. 2013


Stáhnout ppt "DEMOKRACIE PŘEDNÁŠKA. Pojmy Demokracie, liberalismus, oligarchie, tyranie, aristokracie, monarchie, římská republika, desakralizace, hierarchie, obec."

Podobné prezentace


Reklamy Google