Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Demokracie Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.215.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Demokracie Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.215."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Demokracie Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.215 Datum vytvoření: 8. 9. 2013 Vzdělávací oblast: Občanská výchova Ročník: druhý – Pečovatelské služby Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Demokracie – vznik a význam slova, znaky demokratické společnosti, svoboda člověka v demokratické společnosti. Demokracie – vznik a význam slova, znaky demokratické společnosti, svoboda člověka v demokratické společnosti.

3 Metodické pokyny Materiál lze využít k výkladu nové látky nebo k opakování učiva. Materiál lze využít k výkladu nové látky nebo k opakování učiva. Prezentace obsahuje úkoly, které žáci samostatně vypracují do sešitu nebo na samostatný list. Řešení úloh je Prezentace obsahuje úkoly, které žáci samostatně vypracují do sešitu nebo na samostatný list. Řešení úloh je na posledním snímku prezentace. na posledním snímku prezentace. Pro práci je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor. Pro práci je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje Uveďte citace zdrojů použitých v materiálu. Uveďte citace zdrojů použitých v materiálu. Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-09-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-09-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-09-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_spole%C4%8Dnost Foto: Http://commons.wikimedia.org. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeriklisKotzia.JPG?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeriklisKotzia.JPG?uselang=cs, dne 5. 9. 2013, autor Gepsimos Http://commons.wikimedia.org. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freedom_House_electoral_democracies_2008.gifhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freedom_House_electoral_democracies_2008.gif,, dne 6. 9. 2013, autor User:MaGioZal Http://commons.wikimedia.org. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_Liberty,_NY.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_Liberty,_NY.jpg?uselang=cs, dne 6. 9. 2013, autor William Warby

5 Demokracie 1. Vznik a význam slova 2. Demokratická společnost 3. Svoboda v demokratické společnosti

6 1. Vznik a význam slova Slovo demokracie vzniklo již ve starověkém Řecku, existuje přes 2500 let. Slovo demokracie je složeno ze dvou řeckých slov: - -demos – lid, - -kratos – vláda, moc. Demokracie tedy znamená vládu lidu. Ty státy, ve kterých se občané mohou vyjadřovat k věcem veřejným, nazýváme demokratické státy.

7 Demokracie a starověké Řecko Perikles – athénsky politik Významně se zasloužil o rozvoj demokracie v Aténách. Zapojil do rozhodování svobodné občany z chudších vrstev. Otroci se rozhodování neúčastnili. Obr. 1 – Socha Perikla v Aténách (žil 500-429 př.n.l.) Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeriklisKotziahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeriklisKotzia.JPG?uselang=cs.JPG?uselang=cs, dne 5. 9. 2013, autor Gepsimos

8 2. Demokratická společnost Jaká společnost je demokratická? Demokratická společnost se vyznačuje tím, že: – držitelem (zdrojem) moci je lid, – pravidelně se konají svobodné volby, – zvolení zástupci neprodlužují období své moci na více let, – po uplynutí období předají „pokojně“ moc, – respektuje právní řád, – respektuje různost názorů (pluralita názorů), – chrání představitele menšin, – chrání svobodu jednotlivce.

9 2. Demokratická společnost V demokratické společnosti se lidé podílí na správě společnosti. Podílí se na správě všichni lidé? Vyber správnou odpověď! Správná odpověď je NE, protože na správě společnosti se nepodílí všichni občané, ale většina. Část občanů může mít o správě společnosti jiné představy, ale musí respektovat vůli většiny. ANONE

10 2. Demokratická společnost Vůle lidu se v demokratické společnosti projevuje formou: a) a)přímé demokracie – lidé rozhodují přímo, jejich vůle se přenáší do procesu rozhodování a do zákonů, např. v referendu se všichni lidé vyjádří k nějakému problému, b) b)nepřímé demokracie – vůle lidu se přenáší prostřednictvím volených zastupitelů, lidé si ve volbách zvolí své zástupce a s nimi projednávají problémy, ovlivňují zákony. Voleným zástupcem je např. poslanec. Poslancem může být každý občan. Při volbách do poslanecké sněmovny se zapíše na kandidátní listinu, musí mít české státní občanství a být starší 21 let. Zda bude poslancem – to rozhodnou voliči.

11 2. Demokratická společnost Obr. 2 – Demokratické státy ve světě zobrazeny modrou barvou, podle americké organizace Freedom House, r. 2008. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freedom_House_electoral_democracies_2008.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freedom_House_electoral_democracies_2008. gifgif, dne 6. 9. 2013, autor User:MaGioZal

12 3. Svoboda v demokratické společnosti Jak si představíme svobodu? Můžeme v demokratické společnosti dělat co chceme, nadávat komu chceme nebo ho pomlouvat či omezovat? Svoboda znamená, že máme právo dělat to, co chceme, pokud neporušujeme zákon a neohrožujeme život či zdraví jiných lidí. Každý občan může: a) a)svobodně vyjádřit svůj názor (např. i formou demonstrace), b) b)svobodně se rozhodovat o svém životě, c) c)svobodně se rozhodovat ve volbách.

13 3. Svoboda v demokratické společnosti Každý občan může vyjádřit svůj názor přiměřenou formou. Když s něčím nesouhlasí, zorganizuje demonstraci nebo protestní pochod. Nesmí u toho ničit majetek jiných občanů nebo je ohrožovat na životě. Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. Svoboda je spojena s odpovědností. Lidé dodržují přijaté zákony. Za porušení zákona hrozí sankce.

14 3. Svoboda v demokratické společnosti Obr. 3 – Socha svobody, New York Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_Liberty,_NY.jpg,http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_Liberty,_NY.jpg dne 6. 9. 2013, autor William Warby

15 3. Svoboda v demokratické společnosti Demokratická společnost podporuje svobodu jednotlivců a aktivity svých občanů – lidé dělají to, co je baví. Dobrovolně se zapojují do politického života, do různých organizací podle svých zálib a zájmů, např. zahrádkářů, včelařů, myslivců… Občané se podílí na činnosti zájmových sdružení, spolků, svazů či klubů. Tyto občanské aktivity jsou důležitou součástí demokratické společnosti. Nejsou spojeny s politickou činností, proto se označují pojmem „občanská společnost“.

16 Úlohy Zakroužkuj správnou odpověď! 1. Demokracie znamená vládu státu/ vládu lidu. 2. Demokracie znamená, že rozhoduje většina/ menšina. 3. Volíme-li si své zástupce, hovoříme o demokracii přímé/ nepřímé. 4. Ve svobodné demokratické společnosti lidé dodržovat zákony musí/ nemusí. 5. Občané vyjádří nesouhlas rozbíjením výloh/ pokojným protestem. 6. Dobrovolné aktivity občanů ve sdruženích, svazech a spolcích označujeme pojmem …………………společnost.

17 Řešení úloh Správné odpovědi: 1. Demokracie znamená vládu lidu. 2. Demokracie znamená, že rozhoduje většina. 3. Volíme-li si své zástupce, hovoříme o demokracii nepřímé. 4. Ve svobodné demokratické společnosti lidé dodržovat zákony musí. 5. Občané vyjádří nesouhlas pokojným protestem. 6. Dobrovolné aktivity občanů ve sdruženích, svazech a spolcích označujeme pojmem občanská společnost.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Demokracie Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.215."

Podobné prezentace


Reklamy Google