Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ARISTOTELES OB21-VVP-HUM-OBN-JOH-L-4-000. 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ARISTOTELES OB21-VVP-HUM-OBN-JOH-L-4-000. "— Transkript prezentace:

1 ARISTOTELES OB21-VVP-HUM-OBN-JOH-L-4-000

2  http://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/fotos/aristoteles_busto.jpg

3 Aristotelés (384/83 - 322)  Aristotelés nebyl Athéňan. Pocházel ze Stageir (v Chalkidiké, poloostrov na SV Řecka). Jeho otec Níkomachos byl lékař u makedonského krále Amynty, otce Filipa II.  V r. 366/65 přišel do Athén a vstoupil do Platónovy Akademie. Zůstal zde až do Platónovy smrti. Ovlivněn Platónem psal dialogy, ze kterých se dochovaly jen zlomky.  Po Platónově smrti se stává scholarchou Akademie Speusippos, jehož myšlení bylo zaměřeno zcela jinak než Aristotelovo.

4 ŽIVOT  343/42 jej Filip II. povolal, aby vychovával jeho třináctiletého syna Alexandra. Zůstal zde asi do r. 336, kdy Alexandr nastoupil na trůn.  335/34 se vrátil do Athén a založil vlastní školu v posvátném okrsku Apollóna Lykeia (proto "Lykeion"). Protože se výklady konaly během procházek (περ ί πατος), nazývá se škola také "peripatetická".  Po smrti Alexandra Velikého (323) v Athénách povstala silná reakce protimakedonská, která zasáhla i Aristotela. Formálně byl obžalován z bezbožnosti. Před soudem utekl na ostrov Euboia, kde za několik měsíců zemřel (322).

5 VĚDY TEORETICKÉ  Cíl: Jejich účelem je samo poznání (pozorování - θεωρ ί α), které uspokojuje přirozenou lidskou touhu po vědění.  fyzika (její předmět je odloučený - těleso - a v pohybu), matematika (její předmět je neměnný a věčný, avšak neexistuje sám o sobě - body, čáry a plochy existují jen na tělesech) první filosofie" nebo "theologie", která se bude zabývat předmětem nehybným (neměnným) a odloučeným, tj. existujícím o sobě. Proto jsou jejich výsledky přesné a nutné (např. matematické vztahy).

6 VĚDY PRAKTICKÉ  Cíl: Jejich cílem není pravda a vědění samo, nýbrž jednání (πρ ᾶ ξις) na základě vědění.  Zabývají se lidským dobrem a zlem. Protože se týkají jednotlivých situací a událostí (tj. jednotlivin), které jsou vždy odlišné, není v nich možné tak přesné poznání jako ve vědách teoretických. Pro správné jednání lze proto stanovit pouze obecná pravidla, která musí jednající vždy zohlednit podle konkrétní situace. Etika - jejím předmětem je dobro jedince; Politika - je etice nadřazena, protože se zabývá dobrem celku.

7 VĚDY TVŮRČÍ  Cíl: Jejich cílem je vytváření nějakých věcí na základě určité znalosti (jde tedy o τ έ χναι - patří sem umění v našem pojetí, o nichž pojednává Poetika, i praktická řemesla jako stavitelství nebo takové obory jako medicína).

8 SPISY:  Logické - souhrnně Organon (Kategorie, O vyjadřování, Topiky, První a Druhé analytiky, O sofistických důkazech)  Přírodní filosofie a psychologie - Fysika (Περ ὶ φ ύ σεως), O nebi, O vzniku a zániku, O duši, spisy o životě zvířat  Metafysika - název pochází od Andronika Rhodského, pořadatele spisů (asi 70 př.)  Spisy z oblasti etiky a politiky - Etika Níkomachova, Etika Eudémova, Magna Moralia; Politika, Athénská ústava.  Poetika, Rétorika.

9 LOGIKA:  Zkoumal tzv. Subjekt – Predikátové výroky Všechna S jsou PSaPaffirmo Žádné S není PSePnego Některá S jsou PSiPaffirmo Některá S nejsou PSoPnego Všechny pojmy S, P jsou zde vždy neprázdné PRO ZÁJEMCE

10 FYZIKA:  Aristotelsko-ptolemaiovský model vesmíru: model

11 PSYCHOLOGIE:  Nauka o duši: a/ Duše rostlinná – má schopnosti pouze vegetativní /vyživovat se, růst, rozplozovat se/ b/ Duše živočišná – jednak má schopnosti vegetativní + schopnosti motorické, senzitivní a volní c/ Duše lidská – obsahuje všechny schopnosti duše rostlin a živočichů + rozum. Rozum je duch, jímž duše myslí a soudí:  - Trpný – jakási deska, na níž jsou zapisovány údaje, poskytované smysly. Je pomíjivý.  - Činný – schopný úsudku, kombinací, reflexe. Je nesmrtelný, věčný. Je pro duší tím, čím je pro oko světlo.

12 METAFYZIKA – příčiny jsoucna  Causa materialis = příčina látková – látka, porcelán pro zhotovení cukřenky  Causa formalis = příčina tvarová – tvar, tvar cukřenky  Causa efficiens = příčina působící – pohyb, řemeslník, který cukřenku zhotovil  Causa finalis = příčina cílová – účel, to, k čemu bude cukřenka sloužit

13 METAFYZIKA – látka a tvar  LÁTKA – HYLÉ Je však nemožné, aby látka byla podstatou. Neboť podstata je především něčím odloučeným (χωριστ ό ν) a τ ό δε τι. možnost  TVAR – FORMA Podstatou věci a podmětem je tvar a pojem (λ ό γος κα ὶ μορφ ή ), který jako něco určitého je pojmově odlučitelný. Prostě odlučitelná je složenina látky a tvaru, jíž jediné náleží vznik a zánik. Látka je podstatou jako podklad veškeré změny. Podstatou je to, co zbývá, když se vynechá látka. Tedy tvar. skutečnost

14 ETIKA:  Úkolem člověka je skutečná činnost duše ve shodě s rozumem.  Nejdokonalejší je ten cíl, který je žádán sám pro sebe a nikdy pro něco jiného - a to je především blaženost. Tu si žádáme vždy pro ni samu a pro nic jiného. Cti, slasti a rozumu si žádáme i pro ně samy, ale i pro blaženost, že jimi budeme blaženi. Cílem života je blaženost.

15 POLITIKA:  Člověk je tvor společenský (zoon politikon) a nemůže bez státu existovat.  Aristoteles uvažuje o tom, že pro různé konkrétní podmínky jsou nejlepší různé formy státu.  Podle jeho názoru se lidé dělí na ty, kteří jsou schopni rozhodovat a tedy i dávat smysluplné rozkazy a ty, kteří tuto schopnost nemají, ale jsou s to jednou vydaný rozkaz splnit. Tito lidé jsou svou přirozeností otroky.  Aristoteles rozlišuje tzv. dobré a zvrhlé formy státu: dobré: monarchie, aristokracie a políteia zlé: tyranie, oligarchie a demokracie (ochlokracie - vláda lůzy)


Stáhnout ppt "ARISTOTELES OB21-VVP-HUM-OBN-JOH-L-4-000. "

Podobné prezentace


Reklamy Google