Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhFilozofie TémaFilozofie Tematická oblastFilozofie NázevZákladní filozofické kategorie a pojmy AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkSrpen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 4.ročník AnotaceFilozofické kategorie a jejich historické vnímání Přínos/cílové kompetenceVštípení si principů, kategorií a základních filozofických pojmů VY_32_INOVACE_52_03

2 Fyzika se ptá: jaká je struktura atomu, vesmíru, jak "TO" funguje? FILOZOFIE se ptá: Jak je MOŽNÉ, že atom a vesmír existujeje ! A jaký má VZTAH k LIDEM ? Korintský mudrc PERIANDROS říká: " Pečuj o celek „ Starořecký mudrc nás nenabádá, abychom poznávali celek, získávali celek, nýbrž abychom o něj PEČOVALI! CELEK je nám původně DÁN!

3 TŘI TRADIČNÍ ZDROJE FILOZOFICKÝCH PODNĚTŮ 1.ÚDIV 2. POCHYBOVÁNÍ 3. NEJISTOTA Každý dříve či později zažije BURCUJÍCÍ OKAMŽIK, který jej vytrhne ze zaběhaných kolejí (nemoc, smrtelné ohrožení, ztráta blízkého apod.) Ptáme se : jaký to má smysl? Hledáme, co se skrývá v běžném životě ZA SLOVY - co je to život ??? Stojíme ve světě materiálního OBSTARÁVÁNÍ, ale ptáme se také, co se skrývá ZA NÍM!!!

4 V naléhavých mezních situacích můžeme reagovat více způsoby: 1.ÚTĚKEM DO ANONYMITY A ZAPOMENUTÍ (drogy = vysněný svět, sex, různé sekty, filatelie, slepé vykonávání příkazů a povinností.) 2. OBRATEM K CYNISMU A BAGATELIZACI ( popření jakýchkoli hodnot.("nic nemá smysl" = sebevražda, „vše je přece jedno") 3. OBRAT DO SVĚTA ČÁSTEČNÉHO SMYSLU životní úkoly:(péče o rodinu, řešení vědeckého úkolu = ale i to nemusí zabránit nepokoji!) 4.CESTA OTÁZEK - CESTA FILOZOFIE (Je to úsilí vyrovnat se s tím, co se nám v údivu, pochybování a nejistotě jeví.) 5.POSÍLENÍM VÍRY - CESTA NÁBOŽENSTVÍ ( víra - jedna jistota, o kterou se můžeme opřít.)

5 Vztah k celku se promítá v IDEOLOGII IDEOLOGIE: Je myšlenková soustava, vyjadřující zájmy určité vrstvy lidí vůči jiné vrstvě. Ideologická povaha filozofie.: 1/ napomáhá prosazení zájmů určitých vrstev 2/ napomáhá UDRŽENÍ daných výrobně politických poměrů FILOZOFIE A POZNÁNÍ: 1/ NEGATIVNÍ ROLE = vede k omezování poznání 2/ POZITIVNÍ ROLE = vede ke stimulování poznání "CO JE SVĚT": a/„ To přece ví každý! Velká placka na hřbetě želvy. b /" Svět je různě formovaná energie, projevující se v podobě vlnění a částic„ ….( nejnovější verze ). Filozofie se mohla začít rozvíjet až tehdy, když lidé začali zpochybňovat a prověřovat všeobecně dogmativně přijímané pravdy.

6 DIALEKTIKA DIALEKTIKA: je vidění světa v souvislostech, v jednom celku a ve stálém VÝVOJI. Okolní svět je v neustálém POHYBU !!! NIC NENÍ ABSOLUTNĚ STÁLÉ Kauzalita : - dialektické rozpory uvnitř jevů - vnitřní aktivita skutečnosti

7 METAFYZIKA METAFYZIKA: /1. st.př.K/ je první filozofickou disciplínou, která zkoumá to, co je za "fyzikou„ (za smysly postižitelnými jsoucny) a co tuto fyziku (přírodu) teprve umožňuje. Věnuje se takovému bytí, jehož základem jsou podstaty a příčiny jevů. Materialistické směry = tvrdí o Metafyzice, že pokládá za základní vlastnost STÁLOST A NEMĚNNOST jevů. Pohyb a změnu uznává jen jako opakování. Vývoj pokládá za růst nebo kombinaci již EXISTUJÍCÍCH prvků.

8 Pojmy: ĎÁBEL/diabolos/: znamená "ten, kdo rozkládá" = zkrátka ZMAR! MÝTUS /řec. Mýthos - příběh, vyprávění/ je obrazným sdělením toho, jak se vyvíjel svět, jaký řád byl v průběhu vývoje MU /hrdinovi či příběhu/ uložen. LOGOS /slovo/ filozoficky znamená též rozumnou, pravdivou řeč, myšlenku, případně pojem. „To, co se skrývá pod povrchem nahodilých a chaotických jevů.“

9 JSOUCNO : znamená, že každá jednotlivá věc, vlastnost nebo činnost, jež má nějaký vztah k existenci - je tudíž JSOUCNEM - NĚČÍM, CO EXISTUJE a CO JE. IMANENTNÍ: znamená vztah = zda je BYTÍ v jednotlivých jsoucnech přímo OBSAŽENO. SKEPSE : znamená zpochybnění jakékoli možnosti poznání nebo nemožnosti filozofického řešení. Pojmy:

10 TRANSCENDENTNÍ: - či naopak, zda je od jsoucen, jejichž existenci zakládá, odlišeno - zda svět PŘEKRAČUJE (Platón) AGNOSTICISMUS: - přesvědčení o nepoznatelnosti světa, že objektivní poznání není možné. - (ze skepse můžeme dojít k nové důvěře v poznatelnost věcí = důvěra KRITICKÁ ) Pojmy:

11 PRAVDA PRAVDA: = CÍL NAŠEHO POZNÁNÍ (Aristoteles:“Shoda rozumu a věci „) Proces poznávání je neukončený Pravda bytí se nám NEDÁVÁ nikdy cele !!! Nepoznáváme absolutní pravdu, nýbrž se nám ukazuje vždy z jednoho, druhého či jiného úhlu - vyjevuje se nám jen jako „pravda relativní“, tedy jako pravda platící jen ve vztahu (v relaci) k daným podmínkám.

12 Pokus se odpovědět: Co znamená pojem - JSOUCNO? Jaké vidění světa má DALEKTICKÝ přístup? Rozpoznáš rozdíl ve vztahu mezi absolutní a relativní pravdou? Co znamená metafyzický přístup? Rozumíš pojmu LOGOS?

13 Zdroje a prameny Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990 Blecha, I.: Filosofie, Nakladatelství Olomouc 1998 Fürst, M.: Filozofie, Fortuna, Praha 1994 Jaspers, K,: Úvod do filozofie, Praha 1991 Kratochvíl, Z.: Mýtus, filozofie, věda. Praha 1993 Liessmann, K.-Zenaty, G.: O myšlení – Úvod do filosofie, Votobia, Olomouc 1994 Michálek, J.: Co je to filozofie, Oikúmené, Praha 1992 Osborne, R.: Filozofie, Portál, Praha 2006 Popkin, R.-Stroll, A.: Filozofie pro každého, Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2005 Petříček, M. Jr.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1992 Sláma, M.: Kapitoly ke studiu základů filosofie. Praha 1991 Šmajs, J. – Krob, J.: Úvod do ontologie. Brno 1994 Störig, H.J. Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1996 Weischedel, W.: Zadní schodiště do filozofie, Votobia, Praha 1992


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google