Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 14 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-14 Téma vzdělávacího materiálu: DOKONČOVACÍ PRÁCE - PODLAHY I. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje názvosloví, dělení a požadavky na provádění podlah; žáci mají k dispozici učebnice a materiálové vzorky. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: 14. 2. 2013 Ověření ve výuce: 27. 2. 2013

2 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E P O D L A H Y I. n á z v o s l o v í d ě l e n í p o ž a d a v k y

3 DOKONČOVACÍ PRÁCE - PODLAHY N Á Z V O S L O V Í podlahy jsou konstrukce uložené na vrchní ploše podkladu (upravená zemina, betonová vrstva nebo stropní nosná konstrukce) podlaha se skládá z vrstev - nášlapných - vyrovnávacích - izolačních

4 DOKONČOVACÍ PRÁCE - PODLAHY N Á Z V O S L O V Í nášlapná vrstva - je užitková vrstva, která tvoří povrch podlahy vyrovnávací vrstva - slouží k vyrovnání celé podlahy nebo k ochraně izolační vrstvy izolační vrstvy - jsou nutné pro vytvoření tepelné a zvukové izolace a izolace proti vodě a vlhkosti plovoucí podlaha - je konstrukce oddělena od podkladu i souvisejících stěn zvukově izolační pružnou vrstvou

5 DOKONČOVACÍ PRÁCE - PODLAHY N Á Z V O S L O V Í podložka - je vrstva zlepšující technické podmínky pro kladení nášlapných vrstev podlahová lišta - slouží ke krytí styku podlahy se stěnou podlahový sokl - je prvek ke krytí styku podlahy se stěnou; převažuje výškový rozměr (sokl může být i dutý - uvnitř jsou umístěny rozvody elektrické energie)

6 DOKONČOVACÍ PRÁCE - PODLAHY D Ě L E N Í a) podle druhu podlahovin a nášlapné vrstvy podlahy rozdělujeme na dřevěné podlahy - vyrábějí se ze dřeva nebo aglomerovaných materiálů. Mohou být z prken, fošen, vlysů nebo parket, mozaiky, z třískových a dřevovláknitých desek. dlažby - podle umístění mohou být vnitřní nebo vnější. Podle hmoty mohou být dřevěné (špalíkové), keramické, kameninové, betonové, teracové, z přírodních kamenů

7 DOKONČOVACÍ PRÁCE - PODLAHY D Ě L E N Í mazaniny a potěry - mají povrch beze spár, nazývají se podlahy celistvé. Známe jsou mazaniny a potěry betonové, cementové, teracové, anhydridové a asfaltové povlakové - jsou podlahoviny malé tloušťky. Mezi ně řadíme koberce, pryžové a polyvinylchloridové (PVC) povlaky, korková linolea, stěrky na bázi plastů - epoxidů, polyvinylacetátů (PVAc), polyesterů a dalších.

8 DOKONČOVACÍ PRÁCE - PODLAHY D Ě L E N Í b) podle sklonu vodorovné spádové - sklon se určuje v procentech podle požadavku provozu c) podle požadavků na zvukově izolační vlastnosti zvukově izolující - dělají se převážně jako plovoucí podlahy bez nároků na podlahový útlum

9 DOKONČOVACÍ PRÁCE - PODLAHY P O Ž A D A V K Y a)mechanické podlahy mají být odolné proti obrusu, pevné v tlaku a v tahu za ohybu, odolné proti nárazu i soustředěnému zatížení; mají být pružné a odolné proti vysokým teplotám a mrazu b) fyzikální podlahy mají mít malou hmotnost, malou nasákavost i elektrickou vodivost a mají být odolné proti vodě; musí být objemově stálé; dobře tepelně i zvukově izolační

10 DOKONČOVACÍ PRÁCE - PODLAHY P O Ž A D A V K Y c) chemicko-fyzikální podlahy mají být odolné proti působení kyselin, louhů, solí a olejům; požadavky jsou kladeny na stálobarevnost a snadnou čistitelnost d) požadavky na vzhled a kvalitu dokončené podlahy hotová podlaha se posuzuje z výšky asi 1,6 m; hodnocení se děje za takových světelných podmínek, při nichž bude nejvíce užívána

11 DOKONČOVACÍ PRÁCE - PODLAHY P O Ž A D A V K Y povrch podlahy musí být rovný; přípustná nerovnost povrchu podlahy je ± 2 mm na vzdálenost 2 m ve všech směrech spáry podlahových prvků musí být stejnoměrně široké, rovné a nepropadlé v podlahách nesmějí být zabudovány prvky nižší jakostní třídy, než je předepsáno styk různých materiálů nášlapné vrstvy má být oddělen svislou dilatační spárou, lištou (prahem)

12 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6.

13 D Ě K U J I Z A P O Z O R N O S T.

14 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 1 4 1.Z jakých vrstev se podlaha skládá? 2.Vysvětli pojem „plovoucí podlaha“. 3.Jaký je rozdíl mezi podlahovou lištou a soklem? 4.Jak nazýváme podlahy bez spár? 5.Vyjmenuj 4 skupiny podlah (dělení podle nášlapné vrstvy). 6.Jak dělíme podlahy podle sklonu? 7.Jak posuzujeme rovnost hotové podlahy?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google