Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrované plány rozvoje města Ústí nad Labem 3.4.2008 1 Ing. Zdeněk Výborný MEPCO, s.r.o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Thákurova 1 160 41 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrované plány rozvoje města Ústí nad Labem 3.4.2008 1 Ing. Zdeněk Výborný MEPCO, s.r.o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Thákurova 1 160 41 Praha."— Transkript prezentace:

1 Integrované plány rozvoje města Ústí nad Labem 3.4.2008 1 Ing. Zdeněk Výborný MEPCO, s.r.o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Thákurova 1 160 41 Praha 6 Dejvice www.mepco.cz mepco@mepco.cz

2 Integrované plány rozvoje města Ústí nad Labem Obsah prezentace: A.Výstupy z analýzy B.IPRM MOBILITA C.IPRM - CENTRUM 2

3 Integrované plány rozvoje města Ústí nad Labem Prioritní oblasti: Ekonomický rozvoj Sociální integrace Životní prostředí Přitažlivá města Dostupnost a mobilita Správa věcí veřejných - „smart governance“ 3

4 Ekonomický rozvoj Vnitřní disparita: Trend přesunu podnikatelských aktivit z centra do průmyslových zón v okrajových částech města - předpoklad změny středu města v administrativní centrum s obytnými zónami. Vnější disparita: Míra nezaměstnanosti ve městě překračuje průměr ČR téměř o 50 %. To s sebou přináší nárůst sociálně-patologických jevů. 4

5 Sociální integrace Vnitřní disparita: Nedořešená problematika bezbariérovosti v některých částech města (přechody ulic, zastávky MHD, vstup do veřejných budov). Vnější disparita: Město s nejnižší úrovní vzdělanosti ve srovnání s ostatními krajskými městy. 5

6 Životní prostředí Vnitřní disparita: Větší znečištění ovzduší a nebezpečí záplav v centru města oproti ostatním městským částem (poloha v údolí řeky Labe). Vnější disparita: Negativní image města se silně znečistěným životním prostředím. 6

7 Přitažlivé město Vnitřní disparita: Vylidňování staré zástavby v centru vlivem výstavby sídlišť v 70. a 80. létech. „Systematické“ rušení obytných zón v centru a přesun obyvatel do okrajových sídlišť. Vnější disparita: Absence historického jádra města. 7

8 Dostupnost a mobilita Vnitřní disparity: Kritické hodnoty intenzity dopravy v centru Preference individuální automobilové dopravy na úkor veřejné dopravy Bezbariérovost veřejné dopravy Parkování v centru města a na sídlištích 8

9 Správa věcí veřejných Vnější disparity: Podprůměrné daňové příjmy města Stavebně–technický stav budovy Magistrátu města 99

10 IPRM MOBILITA Doprava a mobilita: nejproblémovější oblast z pohledu počtu vnitřních disparit Vymezení na základě ukazatelů: 1. Stagnace (trend pokles) počtu přepravovaných osob 2. Nízká atraktivita veřejné dopravy 10

11 Vize: „Bezbariérovou mobilitou ke zlepšení kvality života obyvatel“ IPRM MOBILITA 11

12 IPRM MOBILITA Globální cíl: Stabilizace počtu přepravovaných osob vlivem zatraktivnění veřejné dopravy ve městě Specifické cíle: A - Modernizace vozového parku B - Zkvalitnění a rozšíření tratí C - Integrace veřejné dopravy 12

13 IPRM MOBILITA Opatření: A 1 Obnova vozového parku B 1 Dobudování tratí a související opatření C 1 Systemizace dopravy ve městě 13

14 IPRM MOBILITA Aktivity: A.1.1 Nákup trolejbusů včetně doprovodné infrastruktury B.2.1 Dobudování tratí B.2.2 Aktivity vedoucí k bezbariérovým trasám B.2.3 Rekonstrukce křižovatek C.1.1. Příprava koncepcí, programů, propagace a medializace veřejné dopravy C.1.2. Podpora rozvoje souvisejících služeb a budování parkovišť C.1.3. Personální a technické zajištění managementu IPRM 14

15 IPRM MOBILITA Indikátory výstupu (1) Průměrné stáří trolejbusů Počet nízkopodlažních trolejbusů Počet vozidel na ekologický pohon Počet nových vozidel MHD Průměrná přepravní rychlost Délka nových tratí Počet bezbariérových zastávek 15

16 IPRM MOBILITA Indikátory výstupu (2) Snížení intenzity dopravy v centru města Počet zavedených integrovaných systémů ve městě Počet mediálních kampaní Počet nově vzniklých koncepcí a programů Nová parkovací místa 16

17 IPRM - CENTRUM Vize: „Atraktivní centrum základem prosperujícího a bezpečného města“ 17

18 IPRM - CENTRUM Globální cíl: „Vznik urbanisticky hodnotného a přitažlivého centra města a zlepšení kvality života jeho obyvatel“. 18

19 IPRM - CENTRUM Specifické cíle: A. Urbanisticky hodnotné centrum města B. Kvalitní nabídka zařízení pro volnočasové aktivity a podmínek pro skupiny obyvatel ohrožených sociální exkluzí C. „Smart governance“ - zkvalitnění výkonu samosprávy města (lepší služby obyvatelům) 19

20 IPRM - CENTRUM Opatření: A.1 Regenerace a revitalizace území ve městě A.2 Řešení problematiky brownfields B.1 Regenerace a revitalizace veřejných budov B.2 Modernizace sociální infrastruktury C.1 Zlepšení podmínek pro efektivní výkon veřejné správy Magistrátem města C.2 Vytvoření odpovídající organizační struktury managementu IPRM 20

21 IPRM - CENTRUM Aktivity: A.1.1 Revitalizace městského centra A.1.2 Revitalizace nábřeží Labe A.2.1 Regenerace a revitalizace BF ve městě B.1.1 Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení místního významu B.1.2 Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení regionálního a nadregionálního významu B.2.1 Modernizace zařízení pro seniory 21

22 IPRM - CENTRUM Aktivity: C.1.1 Stavební úpravy budovy Magistrátu C.1.2 Modernizace technického a technologického vybavení magistrátu C.1.3 Personální a technické zajištění managementu IPRM 22

23 IPRM - CENTRUM Indikátory výsledku ROP: Počet zapojených partnerů Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet vytvořených pracovních míst 23

24 IPRM - CENTRUM Nosné volně přidružené projekty:  Územní plán města Ústí nad Labem,  GIS (geografický informační systém),  Projekty tvořící „software“ výkonu veřejné správy,  Výchovně preventivní aktivity (komunitní plán atd.)  Aktivity Univerzity J. E. Purkyně,  Protipovodňová opatření 24

25 Děkuji za pozornost Ing. Zdeněk Výborný MEPCO, s.r.o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Thákurova 1 160 41 Praha 6 Dejvice www.mepco.cz mepco@mepco.cz Integrované plány rozvoje města Ústí nad Labem 25


Stáhnout ppt "Integrované plány rozvoje města Ústí nad Labem 3.4.2008 1 Ing. Zdeněk Výborný MEPCO, s.r.o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Thákurova 1 160 41 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google