Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RODIČOVSTVÍ, VZTAHY V RODINĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RODIČOVSTVÍ, VZTAHY V RODINĚ"— Transkript prezentace:

1 RODIČOVSTVÍ, VZTAHY V RODINĚ
Mgr. Michal Oblouk

2 RODIČOVSTVÍ obsahuje všechny úlohy spojené s výchovou dítěte, které vedou k utváření nezávislé dospělé osobnosti začíná už před narozením nebo adopcí dítěte a je součástí rodinných vztahů aspekty: fyzická péče - odpovědné poskytování přístřeší, lékařské péče, fyzické bezpečnosti a potravy sociální vývoj a emocionální podpora - láska, zábava a fyzický kontakt, společenská výchova a etiketa, morální a mentální vývoj finanční podpora - pojištění a poplatky spojené se vzděláním dítěte, případně výživné poskytované jedním rodičem po rozvodu

3 ÚKOLY RODINY soudržnost a emocionální stabilizace členů reprodukce
péče o děti a jejich výchova vedení domácnosti, zdraví, rekreace vzájemná pomoc Rodiče mají právo při výchově svých dětí používat přiměřená výchovná opatření a děti mají povinnost se jim podřídit!

4 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI
rodičovství zavazuje k řadě povinností vůči vlastním potomkům: 1) rodičovská zodpovědnost - souhrn práv a povinností při péči o dítě, která zahrnuje péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, zastupování dítěte a správa jeho majetku, náleží oběma rodičům bez výjimky, nekončí tedy rozvodem (ve výjimečných případech může být rozhodnutím soudu rodičovská zodpovědnost odebrána) 2) vyživovací povinnost - jedná se o povinnost rodiče vůči dítěti, ten je povinen přispívat na výživu a životní úroveň dítěte, platí také mezi manžely navzájem a recipročně (děti mají vyživovací povinnost vůči rodičům, pokud to oni potřebují) 3) práva a povinnosti dětí - vychází ze zákona o rodině a mezinárodních smluv, dítě má právo na život a jméno, nebýt odděleno od rodičů, právo na vlastní názor a svobodu projevu, má právo být živeno (dokud se není schopno samo uživit), soukromí a také na ochranu cti a pověsti, má povinnost ctít a respektovat rodiče, pomáhat dle svých schopností, přispívat na úhrady rodiny (pokud je výdělečně činné) a přispívat rodičům na jejich životní úroveň ve stáří 4) výchova a všestranná péče

5 RODIČE aby rodina dobře fungovala, musí mít členové vymezené role – role matky je nezastupitelná v rodině je nutný dialog, autorita, vztah porozumění mezi sourozenci, pěkný vztah ke starším členům rodiny typy rodičů: POVOLNÝ – rodič nedokáže jasně vymezit pravidla, nestanoví ani důsledky jejich porušování, snadno podléhá nátlaku a vynucování ODMÍTAJÍCÍ – je vůči vám velmi kritický, nevyhledává vaši společnost, netěší se z vás, zřídka dokáže povzbudit, k potřebám a názorům je odmítavý PŘIJÍMAJÍCÍ – rodič je s vámi spokojen, vyhledává vaši společnost, má z vás radost, povzbuzuje vás, je citlivý k vašim potřebám a vyslechne vaše názory OMEZUJÍCÍ – jasně stanovuje a prosazuje pravidla, předvídá následky jejich porušování, trvá na dodržení pravidel, trvá na stanoveném trestu, zřídka podlehne nátlaku či vynucování

6 VÝŽIVNÉ alimenty nejčastěji představuje peníze, kterými má rodič povinnost přispívat na potřeby svého dítěte, pokud není schopno samo se živit - převážně se hradí v každý měsíc se opakujících částkách, a to vždy na měsíc dopředu mezi rodiči a dětmi platí vzájemná vyživovací povinnost, stejně jako mezi ostatními příbuznými i manžely o vyživovací povinnosti rozhoduje vždy soud, výjimkou je pouze jím schválená dohoda rodičů o výživném na nezletilé dítě při stanovení výživného se přihlíží jak k odůvodněným potřebám oprávněného, tak ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného vyživovací povinnost mají i všichni předci a potomci navzájem, ovšem jen tehdy, pokud ji nutně potřebují - platí, že příbuzní vzdálenější ji musí plnit, jen pokud ji nemohou dostát příbuzní bližší

7 STŘÍDAVÁ PÉČE vztahuje se k rodinnému uspořádání a odpovědnosti v opatrovnické péči o dítě nebo v porozvodovém uspořádání - jedná se o péči o dítě rozdělenou mezi biologické rodiče soud může dítě svěřit do střídavé výchovy obou rodičů v době po rozvodu manželství, pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a pokud je to v zájmu dítěte podporuje děti v tom, že vidí zapojení obou rodičů do procesu výchovy a také do odpovědnosti za výchovu

8 VZTAHY MEZI MANŽELY muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti - jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí o uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat podle svých schopností, možností a majetkových poměrů neplní-li jeden z manželů svoji povinnost hradit náklady společné domácnosti, rozhodne na návrh druhého manžela ve věci soud o záležitostech rodiny rozhodují manželé společně - nedohodnou-li se o podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost - neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost, rozsah vyživovací povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná

9 VZTAHY MEZI MANŽELY rozvedený manžel, který není schopen sám se živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů - nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich výživné lze přiznat nejdéle na dobu tří let od rozvodu právo na výživné zanikne, jestliže oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře, právo též zanikne poskytnutím jednorázové částky na základě písemné smlouvy otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím

10 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodi%C4%8Dovstv%C3%AD
pb5-/deti.aspx?c=A091123_132710_ona_deti_ves alimenty-kupon-na-pravni-pomoc-zdarma.html tyden-u-mamy-tyden-u-taty mazlete-se.html kazdemu.html


Stáhnout ppt "RODIČOVSTVÍ, VZTAHY V RODINĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google