Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí"— Transkript prezentace:

1 Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí
PORADENSKÁ PRÁCE S RODIČOVSKÝM PÁREM

2 VYMEZENÍ POJMŮ PORADENSTVÍ x TERAPIE RODINNÁ TERAPIE (PORADENSTVÍ)
PÁROVÁ / MANŽELSKÁ TERAPIE (PORADENSTVÍ) ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ PORADENSTVÍ PRO RODIČE UŽIVATELŮ NL

3 PORADENSTVÍ vs. TERAPIE
podle některých autorů je toto vymezení zbytečné, protože předmět je stejný a v technikách se obojí překrývá - tzn. je zde odlišnost, ale nejasná hranice podle jiných autorů: poradenství: interpersonální proces vedoucí ke změně chování terapie: interpersonální proces vedoucí ke změně osobnosti

4 RODINNÁ TERAPIE rámec: rodiče, děti, event. prarodiče atp.; zaměřuje se na vztahy rodičů a dětí, event. vztahy v širší rodině; na strukturu, dynamiku a vývoj rodinného systému (i transgenerační) cíl: optimalizace vztahů v rámci rodinného systému, podpora zdravého vývoje rodiny a sebeúzdravných mechanismů rodinného systému modus: práce se všemi členy rodiny nebo s částí rodiny, event. i s jediným členem rodiny individuálně (x individuální psychoterapie – rozdíl!)

5 RODINNÁ TERAPIE práce s rodičovským párem v rámci RT: objeví-li se v průběhu spolupráce problém, který se týká vztahu rodičů jako partnerů a který má vliv na řešení problémů v širším kontextu: např. nesoulad mezi partnery má za důsledek protichůdné výchovné postupy vůči dítěti, bez vyřešení nebo alespoň zvědomění tohoto problému nebude pro rodiče možné držet rodičovskou koalici je třeba dobře zvážit, zda řešení partnerských problémů je účelné pro řešení zakázky rodinné terapie nezbytné jasně a srozumitelně pro rodinu oddělit rodinu partnerskou a rodičovskou, zároveň upozornit na přesahy a vzájemné ovlivňování

6 PÁROVÁ / MANŽELSKÁ TERAPIE
rámec: vztah partnerů / manželů a jeho problémy cíl: pomoci dvojici zvládnout závažné konflikty a krizové situace, dosáhnout vzájemného souladu a vzájemného uspokojování potřeb obou partnerů v manželském / partnerském vztahu (Kratochvíl) modus: práce s dvojicí nebo jedním z partnerů dle dostupnosti, motivace a indikace doporučuje se kombinovat společná a individuální sezení partnerů s terapeutem tzn. je možné zachovat individuální tajemství partnerů a předejít zhoršení nebo trvalému narušení vztahu (např. nevěra, averze apod.) zároveň však vyjednávat o možnostech změn v soužití

7 PÁROVÁ / MANŽELSKÁ TERAPIE
pozn.: párová terapie je různými autory klasifikována různě: jako dílčí forma rodinné terapie systemika – při práci se vztahem manželů nelze opomíjet kontext širšího systému jako specifická forma speciální psychoterapie s ohledem na odlišné cíle od RT (např. Kratochvíl aj.)

8 ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ
rozvod emocionální, právní, ekonomický, rodičovský, společenský předrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství cíle: pomoci dvojici k: promyšlenému, odpovědnému rozhodnutí kooperativnímu řešení rozvodu s maximálním ohledem na děti restrukturaci vztahů, stabilizaci a vedení samostatného životního stylu zpracování chybné volby a chybné strategie z rozvedeného manželství

9 ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ
Rozvodová mediace zatím spíše v zahraničí vyjednávání k dosažení přijatelné dohody v otázkách péče o děti, návštěv dětí, placení výživného, rozdělení majetku, bydlení spolupráce: rozvodový poradce a právník bez hlubších terapeutických cílů

10 PORADENSTVÍ PRO RODIČE UŽIVATELŮ NL
poradenství pro rodiče ID klienta, který sám není motivován ke spolupráci, event. je nedostupný


Stáhnout ppt "Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí"

Podobné prezentace


Reklamy Google