Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt spolupráce Západočeských středisek Evangelické diakonie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt spolupráce Západočeských středisek Evangelické diakonie."— Transkript prezentace:

1 Projekt spolupráce Západočeských středisek Evangelické diakonie

2 Kdo spolupracuje: Centrum SOS Archa a Centrum podpory rodiny při Západočeských střediscích Diakonie ČCE

3 Logo projektu:

4 Poslání spolupráce: SOS Rodina komplexněji a efektivněji napomáhá ohroženým rodinám s dětmi ke spokojenějšímu životu.

5 Cílové skupiny spolupráce: Primární cílová skupina: Rodiny s dětmi do 18 let z Rokycanska a Plzeňska (do 30 km od města Plzně): které jsou stabilizované, ale prožívají přechodné problémy s potřebou krátkodobé podpory; které prožívají závažné problémy a/nebo jsou v krizi a potřebují dočasnou podporu; rodiny s mnohočetnými problémy s potřebou dlouhodobé podpory.

6 Cílové skupiny spolupráce: Sekundární cílová skupina: Zprostředkovatelé služeb obecní úřady, školy, pedagogicko psychologické poradny, zdravotnická zařízení, ústavy náhradní rodinné péče, služby rané péče, střediska výchovné péče, atp.

7 Region:

8 Cíle spolupráce: zkrátit lhůtu spolupráce s rodinami účinnější a koordinovanější pomocí nebo, je-li třeba, zvýšit intenzitu poskytovaných služeb ve stejném časovém úseku; zkrátit čekací lhůty u specialistů pro rodinu ze 3 měsíců na 14 dní; poskytnout podporu o 20% širšímu okruhu klientů než dosud.

9 Cíle služeb: Centrum podpory rodiny Zkvalitnit životní podmínky dítěte prostřednictvím všestranné podpory celé rodině. Zachovat a stabilizovat rodinu Naplnit potřeby dětí Spolupracovat s odborníky Centrum SOS Archa Podpořit rodinu s dětmi, aby dokázala řešit své problémy. Najít vhodný způsob soužití v rodině Omezit nežádoucí vlivy a rozvíjen potřebné Využívat spolupráci

10 Principy spolupráce: 1.Služby „na jednom místě“ 2.Komplexnost služeb 3.Efektivita služeb

11 Principy služeb: Zájem dítěte Respekt Diskrétnost Bezplatnost Rovnost Zplnomocnění Individuální i systémový přístup Profesionalita a odbornost Laskavost a solidarita

12 Rozdělení služeb: Centrum podpory rodiny: Zejména terénní služby a dominantně: Kontaktní práce Práce s rodinou, nácvik klíčových dovedností Situační intervence Informační servis Odborné a občanské poradenství Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele a doprovod Zprostředkování dalších služeb Centrum SOS Archa: Zejména ambulantní služby a dominantně: Pomoc v krizi Odborná práce s rodinou Diagnostika psychického stavu dítěte Podpůrná terapie dítěte či dospívajícího Doprovod dítěte v zátěžové situaci Řízený kontakt rodičů s dětmi Psychologické poradenství Pastorační poradenství

13 Společně vykonávané činnosti: Případová práce Multidisciplinární spolupráce Výchovně vzdělávací aktivity Rodičovské skupiny Mediace

14 Průběh spolupráce Dohoda č. 2 nebo ukončení spolupráce Hodnocení spolupráce Individuální plánování CPR První kontakt Klient Kontraktování Dohoda č. 1 Hodnocení situace klienta Navázání multidisciplinární spolupráce

15 Průběh spolupráce Zákonný zástupce NezletilýRodina Zprostředkovatel služby (OSPOD, lékař, škola, jiné zařízení) Vstupní případová konference Centrum SOS Archa První kontakt Vyjednání smlouvy – cíle spolupráce s rodinou Služby pro rodiny s dětmi (plánování s rodinou, případové konference a multidisciplinární spolupráce, hodnocení spolupráce s rodinou)

16 Spolupráce v rámci projektu SOS rodina Centrum podpory rodiny Mnohoproblémová rodina OSPOD CPR Výstupy spolupráce Problém dvě děti v rodině, další v NRP, riziko nařízení ÚV sociální izolace, nedůvěra k institucím zakázka: prevence nařízení ÚV kontaktní práce, doprovody, situační intervence, nácviky, dlouhodobá odborná podpora zlepšení kompetencí a povědomí rodičů v oblasti zajišťování základní péče o děti i péče o domácnost některé rizikové postoje rodičů výchovná nejednota rodičů partnerské neshody a rozpory

17 Další nabídka: Diagnostika rodinného systému Základní diagnostická práce s dětmi Práce s párem Práce s celou rodinou Práce s dětmi zmapování komunikačních toků, hranic a rozdělení moci mezi členy rodiny zmapování možných výchovných deficitů nenaplněných potřeb zjištění vývojové úrovně dětí a jejich adaptability zvyšování frustrační tolerance partnerů bezpečné způsoby abreakce (odreagování emocí) konstruktivní řešení konfliktů práce na uvědomování si do této doby nefunkčních způsobů komunikace konstruktivní řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi podpůrně terapeutická práce s dětmi cílená na nakládání s vlastními emoci (např. se vztekem) Spolupráce v rámci projektu SOS rodina Centrum SOS Archa

18 Kontaktní místa: Stávající: Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany Prokopova 17, Plzeň 3 Nová od 1.8. 2010: Dítětova 9, Plzeň 4 Alej Svobody 56, Plzeň 1 A další lokality v jednání.

19 Realizační tým SOS Rodina: Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech, Centrum podpory rodiny – Hana Marková, vedoucí CPR, 739 244 490 cpr.rokycany@diakoniecce.cz Diakonie ČCE – středisko v Plzni Centrum SOS Archa – Lucie Petříčková, vedoucí centra, 739 514 160 petrickova.plzen@diakoniecce.cz

20 Děkujeme za pozornost! A těšíme se na spolupráci! Tým SOS Rodina


Stáhnout ppt "Projekt spolupráce Západočeských středisek Evangelické diakonie."

Podobné prezentace


Reklamy Google