Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Využití ICT ve výuce Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.14 Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Název tematické oblasti (sady) Gramatika a větná skladba Název vzdělávacího materiálu Větné členy – příslovečné určení Druh učebního materiálu Výuková prezentace Anotace Prezentace je určena k opakování a procvičování učiva o rozvíjejících větných členech, konkrétně o příslovečném určení Obsahuje vysvětlení, příklady, cvičení se správným řešením. Může být použita i jako pracovní list pro žáky ve všech ročnících. Klíčová slova Rozvíjející větný člen, příslovečné určení – místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky, příslovečné určení holé a rozvité Ročník I. – IV. ročník SŠ Typická věková skupina 16 – 19 let Autor Mgr. Bronislava Zezulová Datum zhotovení

2 Příslovečné určení Je rozvíjející větný člen, který závisí na slovese, na přídavném jméně nebo na příslovci. Příslovečné určení blíže určuje okolnosti děje. Nejčastěji bývá vyjádřeno příslovcem nebo podstatným jménem.

3 Příslovečné určení Podle toho, které vnější okolnosti a vztahy vyjadřuje, rozlišujeme příslovečné určení: - místa (kam, kudy, odkud, kde) - času (odkdy, v kolik, jak často, jak dlouho) - způsobu (jak, jakým způsobem) - míry (do jaké míry) - příčiny (proč) - účelu (za jakým účelem) - podmínky (za jaké podmínky) - přípustky (navzdory čemu)

4 Příslovečné určení Příslovečné určení místa odpovídá na otázku - kde, kam, odkud, kudy? Příklad: Pohladil dívku po ruce. Musíte jít touto ulicí. Odtud se už nikdo nedostane. Příslovečné určení času odpovídá na otázku - kdy, odkdy, jak často, jak dlouho? Příklad: Často k nám jezdili. Potom bylo slyšet ránu. Musíš chodit vždy slušně oblečený.

5 Příslovečné určení Příslovečné určení způsobu odpovídá na otázku – jak, jakým způsobem? Příklad: Tvářil se překvapeně. Musíš pracovat rychle. Poznal ho podle hlasu. Příslovečné určení míry odpovídá na otázku – jak moc, do jaké míry? Příklad: Velice nás překvapil. To už přesahuje všechny meze. Venku ukrutně mrzlo.

6 Příslovečné určení Příslovečné určení příčiny odpovídá na otázku – proč, z jaké příčiny? Příklad: Pro krajně nepříznivé počasí nepřijel. Děti hrůzou křičely. Pro jeho vlídnou povahu jej milovali. Příslovečné určení účelu odpovídá na otázku – za jakým účelem. Příklad: Letadlo vzlétlo na pomoc výpravě. Teta odjela do lázní na léčení. Zamával nám na pozdrav.

7 Příslovečné určení Příslovečné určení podmínky odpovídá na otázku – za jaké podmínky? Příklad: Při dobré vůli se brzy domluvíme. Za těchto okolností vám vyhovím. V případě nehody volejte hasiče. Příslovečné určení přípustky – odpovídá na otázku – i (ani) v jakém případě? Příklad: I přes nepříznivý vítr drak vzlétl. I přes naše výtky odešli. Pro všechny obtíže zkoušku udělal.

8 Příslovečné určení Pokud není příslovečné určení rozvito žádným jiným větným členem, jedná se o příslovečné určení holé. Například: Odcházel pomalu. Příslovečné určení rozvité – je rozvito dalším větným členem, většinou přívlastkem nebo i jiným příslovečným určením Například: Odcházel velmi pomalu. Příslovečné určení může být i několikanásobné. Například: Odcházel pomalu a mlčky.

9 Procvičování Urči druh příslovečného určení: Děti se třásly zimou.
Přišli jsme pozdě. Pro zdraví je dobré cvičit. Vlak jede do Brna. Přijel na krátkou návštěvu. Ten pohled nás velice dojal. Kvůli nepozornosti způsobil nehodu. Sportovci se tvářili šťastně. Skákal radostí. Proti očekávání vyhrál.

10 Správné odpovědi Děti se třásly zimou. - příčiny Přišli jsme pozdě. - času Pro zdraví je dobré cvičit. - účelu Vlak jede do Brna. - místa Přijel na krátkou návštěvu. - účelu Ten pohled nás velice dojal. - míry Kvůli nepozornosti způsobil nehodu. - příčiny Sportovci se tvářili šťastně. - způsobu Skákal radostí. - příčiny Proti očekávání vyhrál. - přípustky

11 Cvičení Doplň vhodná příslovečná určení: místa – Spolužák přišel ……. času – Kamarád odešel……. způsobu – Rodiče se vrátili …… míry – Křičel jako …….. příčiny – Pro ……… neviděl. účelu – Šel tam ………. podmínky –………nehody volejte o pomoc. přípustky – I přes ………… se sešli.

12 Cvičení Příklady vhodných příslovečných určení: místa – Spolužák přišel do knihovny. času – Kamarád odešel brzy. způsobu – Rodiče se vrátili vlakem. míry – Křičel jako na lesy. příčiny – Pro slzy neviděl. účelu – Šel tam pro peníze. podmínky – V případě nehody volejte o pomoc. přípustky – I přes varování se sešli.

13 Doporučená literatura k opakování
MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. 26. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 246 s. ISBN HAUSER, Přemysl. Čeština hravě. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1998, 87 s. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. 14. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN PAZDEROVÁ, Eva a Jana SKŘÍČILOVÁ. Nebojme se češtiny. Olomouc: Votobia, 1993, 101 s. ISBN

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google