Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programuOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0441 Název projektuVyužití ICT ve výuce Označení vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Stupeň a typ vzděláváníOdborné vzdělávání Vzdělávací oblastJazykové vzdělávání Vzdělávací oborČeský jazyk a literatura Název tematické oblasti (sady)Gramatika a větná skladba Název vzdělávacího materiáluPřídavná jména Druh učebního materiáluVýuková prezentace Anotace Prezentace, jejíž součástí je pracovní list, slouží k procvičení učiva o přídavných jménech – mluvnické kategorie a cvičení se správným řešením. Je možné využít v rámci opakování ve všech ročnících. Klíčová slova Přídavná jména – definice, ohebné slovní druhy, mluvnické kategorie – pád, číslo, rod, druh, vzor RočníkI. – IV. ročník SŠ Typická věková skupina16 – 19 let AutorMgr. Bronislava Zezulová Datum zhotovení18. 10. 2013 www.zlinskedumy.cz

2 Slovní druhy – přídavná jména

3 Přídavná jména Pro přídavná jména tvrdá máme vzor mladý (mladá, mladé) – trojí zakončení podle rodu. Pro přídavná jména měkká máme vzor jarní – mají ve všech rodech stejné zakončení. Přídavná jména přivlastňovací mají vzory dva – otcův, matčin. Otcův – tvoří se od podstatných jmen rodu mužského. Například: malíř – malířova paleta. Matčin – tvoří se od podstatných jmen rodu ženského. Například: sousedka – sousedčina taška. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová

4 Přídavná jména Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů, označených podstatným jménem (rozvíjejí a blíže určují dané podstatné jméno). Například: dřevěný nábytek, chytrá studentka, roztomilé dítě, rozkvetlá louka… S podstatným jménem se shodují v pádě, čísle a rodě. U přídavných jmen určujeme: pád (1. – 7.), číslo (jednotné, množné), rod (mužský, ženský, střední), druh (tvrdá, měkká, přivlastňovací), vzor (mladý, jarní, otcův, matčin). VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová

5 Jmenné tvary přídavných jmen Některá přídavná jména tvrdá mají tzv. tvary jmenné – vzor šťasten. Například: Chlapec byl šťasten. (zvědav, unaven, nemocen) Vytvoř v uvedených větách jmenné tvary přídavných jmen: Otec byl spokojený. Jeho strýc se vrátil živý a zdravý. Povahou zůstal stále mladý. Poznámka: jmenné tvary se nejčastěji užívají v mužském rodě v jednotném čísle, měkká přídavná jména jmenné tvary nemají vůbec. – spokojen – živ a zdráv – mlád VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová

6 Cvičení Vyhledej v textu přídavná jména a urči mluvnické kategorie. Zahraniční hosté obdivovali slavné památky české minulosti, zejména mluvili o Karlově mostu a Staroměstském náměstí. přídavné jméno rodčíslopáddruhvzor VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová

7 Výsledek cvičení přídavné jméno rodčíslopáddruhvzor zahraničnímužskýmnožné1.měkkéjarní slavnéženskýmnožné4.tvrdémladý českéženskýjednotné2.tvrdémladý Karlůvmužskýjednotné6.přivlastňovacíotcův Staroměstskéstředníjednotné6.tvrdémladý VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová

8 Přídavná jména Přídavná jména přivlastňovací se mohou plést s podstatnými jmény. Rozlišuj: Sousedovi psi štěkali. – přídavné jméno Šli jsme k sousedovi na návštěvu. – podstatné jméno Bratrovy věci si nemohu půjčovat bez dovolení. – přídavné jméno Donesli jsme bratrovi jeho věci. – přídavné jméno VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová

9 Pozor na pravopis Všimni si psaní malých a velkých písmen u přídavných jmen: Vltava – vltavské nábřeží Tomáš – Tomášova škola Rožnov – rožnovské náměstí Sládek – Sládkovy verše Slovensko – slovenské hranice Evropa – evropské řeky VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová

10 Zpodstatnělá přídavná jména Mají stejné mluvnické významy jako podstatná jména, ale tvar mají přídavného jména. Například: Hajný šel na obchůzku. Nemocný byl propuštěn z léčebny. Průvodčí kontroloval cestující. Takováto podstatná jména mají vzory přídavných jmen. hajný – mladý nemocný – mladý průvodčí – jarní cestující – jarní VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová

11 Stupňování přídavných jmen Většina přídavných jmen může při srovnávání vyjadřovat trojí stupeň vlastnosti. 1. stupeň – základní míra (krásný, dobrý, zlý) 2. stupeň – vyšší míra (krásnější, lepší, horší) 3. stupeň – nejvyšší míra (nejkrásnější, nejlepší, nejhorší) Utvoř k uvedený přídavným jménům druhý stupeň: sladký tichý přátelský úzký – sladší – tišší – přátelštější – užší VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová

12 Cvičení Vysvětli rozdíl bratrova pomocbratrská pomoc synova láskasynovská láska matčina něhamateřská něha horníkův oblekhornický oblek sousedova radasousedská rada VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová

13 Výsledek cvičení V prvním sloupci se jedná o konkrétní osobu. pomoc skutečného bratra láska konkrétního syna něha jedné určité matky oblek jednoho konkrétního horníka Ve druhém sloupci vyjadřuje přídavné jméno vztah obecně. vzájemná pomoc bratrů (přeneseně i pomoc někoho blízkého) obecně láska všech synů k rodičům láskyplný vztah všech matek ke svým dětem stejnokroj určený pro horníky VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová

14 Doporučená literatura k opakování VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.10 Mgr. Bronislava Zezulová MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN 80-902- 5715-1. HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. 26. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 246 s. ISBN 80-716-8555-0. HAUSER, Přemysl. Čeština hravě. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1998, 87 s. ISBN 80-858-0490-5. HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN 80-859-3786-7. MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. 14. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN 80-716-8892-4. PAZDEROVÁ, Eva a Jana SKŘÍČILOVÁ. Nebojme se češtiny. Olomouc: Votobia, 1993, 101 s. ISBN 80-856-1952-0.

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google