Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programuOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0441 Název projektuVyužití ICT ve výuce Označení vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.15 Stupeň a typ vzděláváníOdborné vzdělávání Vzdělávací oblastJazykové vzdělávání Vzdělávací oborČeský jazyk a literatura Název tematické oblasti (sady)Gramatika a větná skladba Název vzdělávacího materiáluVětné členy – předmět Druh učebního materiáluVýuková prezentace Anotace Prezentace je zaměřena na opakování učiva o rozvíjejících větných členech, konkrétně o předmětu. Obsahuje obecné znaky, příklady předmětu holého, rozvitého, několikanásobného, cvičení a správné odpovědi. Prezentaci je možné využít i jako pracovní list pro žáky ve všech ročnících. Klíčová slova Rozvíjející větné členy, předmět, přívlastek shodný, přívlastek neshodný, doplněk, větné členy holé a rozvité RočníkI. – IV. ročník SŠ Typická věková skupina16 – 19 let AutorMgr. Bronislava Zezulová Datum zhotovení16. 10. 2013 www.zlinskedumy.cz

2 Předmět Předmět je rozvíjející (vedlejší) větný člen, který závisí na slovese, někdy i na přídavném jméně. Pád předmětu je řízen slovesem. Předmět vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, které děj zasahuje nebo se jich týká. Na předmět se ptáme pádovými otázkami. (kromě 1. a 5. pádu)

3 Předmět Předmětem bývá zpravidla podstatné jméno nebo zájmeno. Například: Bez nás si neví rady. (2. pád), (4. pád) Pracujeme s lopatou. (7. pád) V dálce jsme viděli oheň. (4. pád) Velmi se podobal svému otci. (3. pád) O něm raději nemluv. (6.pád)

4 Předmět Řidčeji je předmětem jiný slovní druh. Například infinitiv slovesa: - Odmítl odjet. - Učí se malovat. - Snažil se pomoci nemocnému. Pozor na slovesa fázová a způsobová, kde se nejedná o předmět, ale o přísudek slovesný složený. - Můžu dnes přijít? - Chci ještě spravit kolo. - Zůstaň stát na místě.

5 Předmět Závislost na slovese zjišťujeme pouze pádovými otázkami, na rozdíl od příslovečného určení, kde se ptáme i otázkami zjišťovacími – kdy, kam, odkud, proč, za jakým účelem... Najdi ve větách předmět : Na štěňata si brzy zvykli. Vyklidili jsme celou půdu. Opustili jsme ji před školou.

6 Výsledek cvičení Najdi ve větách předmět : Na štěňata si brzy zvykli. Vyklidili jsme celou půdu. Opustili jsme ji před školou.

7 Předmět Slovesa, na kterých může předmět záviset, jsou slovesa předmětová – jedná se o slovesa vyjadřující nějakou činnost. U takovýchto sloves očekáváme doplnění. Bez předmětu není informace úplná. Například: sklízet (co?) – úrodu, brambory… zásobovat (čím?) – masem, jídlem… stahovat (koho, co?) – králíka, rolety… opustit (koho, co?) – rodiče, domov…

8 Předmět Jsou však také slovesa, na nichž předmět záviset nemůže. Jsou to slovesa bezpředmětová. Bývají rozvita pouze příslovečným určením. Například: Spím nejraději doma. (kde?) Ležíme na pláži. (kde?) Jedu domů vlakem. (kam?), (jak?)

9 Předmět – holý, rozvitý, několikanásobný Pokud předmět není rozvit jiným větným členem, je holý. - Zemědělci sklidili úrodu. - Získal zkušenosti. Jestliže se na předmět vážou další větné členy, jedná se o předmět rozvitý. - Zemědělci sklidili celou úrodu. - Získal cenné pracovní zkušenosti. Předmět může být i několikanásobný. - V lese jsme sbírali borůvky, maliny a ostružiny. - Koupila si novou halenku i sukni.

10 Předmět – cvičení Vyhledej ve větách předměty : Hostinský jim popřál dobrou noc. V kruté zimě pečujeme o lesní zvěř. Stiskl jsem příteli upřímně obě ruce. Rádi se učíme se cizím jazykům. Mladí sportovci házeli nadšeně diskem. Chtěl s námi strávit celé prázdniny. Lituji svého ukvapeného rozhodnutí.

11 Výsledek cvičení Vyhledej ve větách předměty : Hostinský jim popřál dobrou noc. V kruté zimě pečujeme o lesní zvěř. Stiskl jsem příteli upřímně obě ruce. Rádi se učíme se cizím jazykům. Mladí sportovci házeli nadšeně diskem. Chtěl s námi strávit celé prázdniny. Lituji svého ukvapeného rozhodnutí.

12 Procvičování Doplň vhodný předmět : Výborně upravená trať zlákala i nerozhodné………… Pečlivě jsme zkontrolovali ………. Od ………… jsme se to nedověděli. Kolem cest jsme zasázeli ………. Zítra už konečně dokončí ………. O ……….. se musíš pořád starat.

13 Příklady doplnění Doplň vhodný předmět : Výborně upravená trať zlákala i nerozhodné běžkaře. Pečlivě jsme zkontrolovali všechny zámky. Od spolužáků jsme se to nedověděli. Kolem cest jsme zasázeli jabloně. Zítra už konečně dokončí svůj úkol. O zvířata se musíš pořád starat.

14 Procvičování Urči ve větách podmět, přísudek a předmět. Zaměstnanci v naší firmě dovedou hospodařit. Nesmíme ztratit získanou důvěru. Petr upustil sklenici s vodou. Chtěli bychom vypěstovat chutné broskve. Všichni na nás mávali oběma rukama. Na louce děti chtěly sbírat drobné zvonky, žluté petrklíče i půvabné sedmikrásky.

15 Procvičování – výsledek Urči ve větách podmět, přísudek a předmět. Zaměstnanci v naší firmě dovedou hospodařit. Nesmíme ztratit získanou důvěru. (my) Petr upustil sklenici s vodou. Chtěli bychom vypěstovat chutné broskve. (my) Všichni na nás mávali oběma rukama. Na louce děti chtěly sbírat drobné zvonky, žluté petrklíče i půvabné sedmikrásky.

16 Doporučená literatura k opakování MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN 80-902- 5715-1. HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. 26. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 246 s. ISBN 80-716-8555-0. HAUSER, Přemysl. Čeština hravě. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1998, 87 s. ISBN 80-858-0490-5. HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN 80-859-3786-7. MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. 14. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN 80-716-8892-4. PAZDEROVÁ, Eva a Jana SKŘÍČILOVÁ. Nebojme se češtiny. Olomouc: Votobia, 1993, 101 s. ISBN 80-856-1952-0.

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google