Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 Název projektu Využití ICT ve výuce Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08 Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Název tematické oblasti (sady) Gramatika a větná skladba Název vzdělávacího materiálu Vstupní písemná práce Druh učebního materiálu Prezentace – pracovní listy Anotace Pracovní list pro žáka slouží k procvičování učiva o slovních druzích, větné skladbě a pravopise, je určen zejména jako opakovací písemná práce v 1. ročníku, je ale možné využití ve všech ročnících. Klíčová slova Slovní druhy, mluvnické kategorie, větné členy, věta jednočlenná a dvojčlenná, interpunkce, pravidla českého pravopisu Ročník I. – IV. ročník SŠ Typická věková skupina 16 – 19 let Autor Mgr. Bronislava Zezulová Datum zhotovení 2. 9. 2013 www.zlinskedumy.cz

2 G RAMATIKA Zahajovací písemná práce z jazyka českého pro 1. ročník VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

3 S OUHRNNÉ CVIČENÍ 1) Obrovské tribuny stadiónu se rychle plní nadšenými diváky. Z úvodní věty urči: a) s lovní druhy : rychle nadšenými b) u slovesa : čas způsob c) U slovesa „ plní se “ uveď podmiňovací způsob času přítomného. d) V ětné členy :tribuny stadiónu rychle VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

4 ŘEŠENÍ a) slovní druhy : rychle – příslovce nadšenými – přídavné jméno b) u slovesa : čas – přítomný způsob – oznamovací c) U slovesa „ plní se “ uveď podmiňovací způsob času přítomného – by se plnily d) Větné členy : tribuny – podmět stadiónu – přívlastek neshodný rychle – příslovečné určení způsobu VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

5 S OUHRNNÉ CVIČENÍ 2) Rozliš přísudek slovesný a jmenný se sponou: a) Nové knihy jsou za výlohou. b) Nejlepším přítelem je kniha. c) Představení by už mohlo začít. d) Do kroužku určitě budeme chodit pravidelně. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

6 Ř EŠENÍ a) Nové knihy jsou za výlohou. – slovesný b) Nejlepším přítelem je kniha. – jmenný se sponou c) Představení by už mohlo začít. – slovesný d) Do kroužku určitě budeme chodit pravidelně. – slovesný VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

7 S OUHRNNÉ CVIČENÍ 3) Větu jednočlennou převeď na dvojčlennou a obráceně: a) Do předních vagónů nenastupovat! b) Konečně přišel vydatný déšť. c) Je mi ho líto. d) Pojďte ihned domů! VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

8 Ř EŠENÍ a) Do předních vagónů nenastupovat! – jednočlenná Př.: Do předních vagónů nenastupujte! b) Konečně přišel vydatný déšť. – dvojčlenná Př.: Konečně zapršelo. c) Je mi ho líto. – jednočlenná Př.: Lituji ho. d) Pojďte ihned domů! – dvojčlenná Př.: Ihned domů! VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

9 S OUHRNNÉ CVIČENÍ 4) Vyznačené větné členy nahraď vedlejší větou: a) Žáci se samými jedničkami dostali odměnu. b) Rozhodli jsme se uspořádat zájezd. c) Před svačinou si umyli ruce. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

10 Ř EŠENÍ a) Žáci se samými jedničkami dostali odměnu. Př.: Žáci, kteří měli samé jedničky, dostali odměnu. b) Rozhodli jsme se uspořádat zájezd. Př.: Rozhodli jsme se, že uspořádáme zájezd. c) Před svačinou si umyli ruce. Př.: Než začali svačit, umyli si ruce. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

11 S OUHRNNÉ CVIČENÍ 5) V souvětí urči počet vět a doplň interpunkci: Když přicházeli k nádraží viděli vlak který právě odjížděl. 6) Slovo les užij ve větách jako: a) podmět b) předmět c) příslovečné určení VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

12 ŘEŠENÍ 5) Když přicházeli k nádraží, viděli vlak, který právě odjížděl. – 3 věty 6) a) podmět – př.: V dálce se hrozivě černal les. b) předmět – př.: Dřevorubci pokáceli téměř celý les. c) příslovečné určení – př.: Do lesa sám nechoď. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

13 S OUHRNNÉ CVIČENÍ 7) Oprav chyby a napiš správně: a) Uzemění antény si provedli sami. b) Jak by jsme to mohli vidět, když jsme tam nebyli. c) Za okny strýčkovi vily září květy kaktusů. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

14 ŘEŠENÍ a) Uzemnění antény si provedli sami. b) Jak bychom to mohli vidět, když jsme tam nebyli. c) Za okny strýčkovy vily září květy kaktusů. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08

15 D OPORUČENÁ LITERATURA K OPAKOVÁNÍ VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08 MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN 80-902-5715-1. HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. 26. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 246 s. ISBN 80-716-8555-0. HAUSER, Přemysl. Čeština hravě. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1998, 87 s. ISBN 80-858-0490-5. HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN 80-859-3786-7. MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. 14. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN 80-716-8892-4. PAZDEROVÁ, Eva a Jana SKŘÍČILOVÁ. Nebojme se češtiny. Olomouc: Votobia, 1993, 101 s. ISBN 80-856-1952-0.

16 D ĚKUJI ZA POZORNOST VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.08


Stáhnout ppt "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google