Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programuOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0441 Název projektuVyužití ICT ve výuce Označení vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Stupeň a typ vzděláváníOdborné vzdělávání Vzdělávací oblastJazykové vzdělávání Vzdělávací oborČeský jazyk a literatura Název tematické oblasti (sady)Gramatika a větná skladba Název vzdělávacího materiáluPodstatná jména Druh učebního materiáluVýuková prezentace Anotace Výukový materiál slouží k bližšímu vysvětlení a zopakování učiva o podstatných jménech, obsahuje definici, mluvnické kategorie – rod, číslo, pád a vzor, dělení podstatných jmen – konkrétní a abstraktní, obecná a vlastní, hromadná, pomnožná a látková, procvičování, správné odpovědi a odkazy na internet. Možnost využití ve všech ročnících. Klíčová slova Podstatná jména – hromadná, pomnožná, látková, abstraktní, konkrétní, obecná, vlastní, ohebné slovní druhy. RočníkI. – IV. ročník SŠ Typická věková skupina16 – 19 let AutorMgr. Bronislava Zezulová Datum zhotovení1. 9. 2012 www.zlinskedumy.cz

2 Slovní druhy – podstatná jména

3 definice – názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, stavů a dějů patří mezi základní, ohebné slovní druhy (můžeme je skloňovat ) VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Mgr. Bronislava Zezulová

4 Rozdělení podstatných jmen VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Mgr. Bronislava Zezulová konkrétní x abstraktní obecná x vlastní pomnožná x hromadná x látková

5 Rozdělení podstatných jmen konkrétníabstraktní Jsou hmotná – vidíme je. Například: chlapec, dům, kočka, dopis Pozor!!! Může docházet k přenesení významu – v některých případech může být podstatné jméno konkrétní, v jiném případě abstraktní. Například: Dostal z ciziny pohled od příbuzných. Cesta byla neupravená, samá díra. Jsou nehmotná, máme o nich pouze představu. Například: krása, slušnost, malování, běh Z vrcholu byl krásný pohled do okolí. Do maturity nás čeká ještě dlouhá cesta.

6 Cvičení Vytvoř věty s uvedenými podstatnými jmény, kdy v jednom případě bude význam abstraktní a v druhém konkrétní. plán malba VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Mgr. Bronislava Zezulová

7 Výsledek cvičení Příklady vět: abstraktní: Vymýšleli jsme plán na dnešní odpoledne. plán konkrétní: Před námi ležel plán stavby sídliště. abstraktní: Malba jako výtvarná technika mne nebaví. malba konkrétní: Na stěně visela malba známého umělce. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Mgr. Bronislava Zezulová

8 Rozdělení podstatných jmen obecnávlastní Názvy jakýchkoliv osob, zvířat, věcí. Například: kamarád, básník, škola, myš Píšeme s malým písmenem na začátku. Pojmenování určitých (konkrétních) osob, zvířat, věcí. Například: Petr, Bečva, Zubří, Viktor Dyk Píšeme s velkým písmenem na začátku. Základní pravidla psaní velkých písmen naleznete zde.zde VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Mgr. Bronislava Zezulová

9 Rozdělení podstatných jmen pomnožnáhromadnálátková Mají pouze tvar množného čísla bez ohledu na to, zda označují jeden předmět nebo více. Označují více samostatně existujících předmětů, které jsou označovány za jeden celek. Mají pouze jednotné číslo. Označují konkrétní materiál či látku, vyskytují se téměř vždy v jednotném čísle. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Mgr. Bronislava Zezulová

10 Procvičování pomnožnáhromadnálátkovámnožné č íslo podstatných jmen Zařaďte správně uvedená podstatná jména do tabulky (pozor na podstatná jména, kde číslo jednotné i množné má stejný tvar – nejedná se o podstatná jména pomnožná, hromadná ani látková). varhany, uhlí, písek, játra, Pardubice, dobytek, lavice, cukr, Vánoce, židle, okna, ruce, Čechy, lidstvo, kalhoty, kameny, sáňky VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Mgr. Bronislava Zezulová

11 Výsledek cvičení pomnožnáhromadnálátková množné číslo podstatných jmen varhany játra Pardubice Vánoce Čechy kalhoty sáňky uhlí dobytek lidstvo písek cukr ruce lavice židle okna kameny VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Mgr. Bronislava Zezulová

12 Mluvnické kategorie u podstatných jmen pád – 1. – 7. číslo – jednotné a množné (pomnožná, hromadná, látková – zde)zde rod – mužský (životný, neživotný), ženský, střední vzor – přehled vzorů pro jednotlivé rody mužskýženskýstřední pánženaměsto hradrůžemoře mužpíseňkuře strojkoststavení předseda soudce

13 Procvičování Ve větě najdi podstatná jména a urči mluvnické kategorie: Budovatelé hradiště dobře dokázali využívat nejen vodních toků, nýbrž i vyvýšenin mezi nimi. podstatné jméno pád č íslorodvzor VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Mgr. Bronislava Zezulová

14 Výsledek cvičení podstatné jméno pádčíslorodvzor budovatelé1.množnémužský, živ.muž hradiště2.jednotnéstřednímoře toků2.množnémužský, neživ. hrad vyvýšenin2.množnéženskýžena VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Mgr. Bronislava Zezulová

15 Doporučená literatura k opakování MAŠKOVÁ, Drahuše. Č eský jazyk: p ř ehled st ř edoškolského u č iva. 1. vyd. T ř ebí č : Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN 80-902-5715-1. HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLI Č KA. Stru č ná mluvnice č eská. 26. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 246 s. ISBN 80-716-8555-0. HAUSER, P ř emysl. Č eština hrav ě. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1998, 87 s. ISBN 80-858-0490-5. HLAVSA, Zden ě k. Č eský jazyk pro I.-IV. ro č ník st ř edních škol: (mluvnická a stylistická č ást). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN 80-859-3786-7. MELICHAR, Ji ř í a Vlastimil STYBLÍK. Č eský jazyk: p ř ehled u č iva základní školy s cvi č eními a klí č em. 14. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN 80- 716-8892-4. PAZDEROVÁ, Eva a Jana SK Ř Í Č ILOVÁ. Nebojme se č eštiny. Olomouc: Votobia, 1993, 101 s. ISBN 80-856-1952-0. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02 Mgr. Bronislava Zezulová

16 Děkuji za pozornost VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.02


Stáhnout ppt "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google