Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYNTAX RISKUJ Autor: Mgr. Monika Dudová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYNTAX RISKUJ Autor: Mgr. Monika Dudová"— Transkript prezentace:

1 SYNTAX RISKUJ Autor: Mgr. Monika Dudová
Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-39 Téma: ČESKÝ JAZYK – OPAKOVÁNÍ VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-39

2 Anotace Interaktivní hra- opakování učiva Autor Mgr. Monika Dudová Vytvořeno dne Ověřeno dne ve třídě VII.A Jazyk čeština Očekávaný výstup Žák opakuje a upevňuje získané znalosti Speciální potřeby žádné Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Jazyková výchova Téma Opakování -Podmět, předmět, příslovečné určení, přívlastek Klíčová slova Podmět, předmět, příslovečné určení, přívlastek Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání –II. stupeň Věková skupina 12-15 let

3 PODMĚT Příslovečné určení 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 3000
PŘEDMĚT PŘÍVLASTEK Příslovečné určení 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000

4 Podmět rozlišujeme: a) slovesný, jmenný, slovesně jmenný
b) holý, shodný, neshodný c) holý, rozvitý, několikanásobný Návrat do hry

5 Prémie 1000: Návrat do hry

6 Podmět je na jiném větném členu:
a) nezávislý b) závislý c) není to rozhodující Návrat do hry

7 Všeobecný podmět… a) není konkrétní b)se vyjadřuje zájmenem
c) se vyjadřuje příslovcem Návrat do hry

8 Podmět může být vyjádřen:
a) různým slovním druhem b) pouze podstatným jménem c) jen podstatným jménem nebo zájmenem Návrat do hry

9 Předmět závisí: a) na podstatném jméně
b) na slovese nebo přídavném jméně c) není závislý na ničem Návrat do hry

10 Předmět vyjadřuje : a) osobu, číslo, čas b) osobu, zvíře, věc
c) co podmět dělá Návrat do hry

11 Na předmět se ptáme : a) jaký, který, čí b) pádovými otázkami
c) jaký, jaká, jaké Návrat do hry

12 Předmět bývá nejčastěji vyjádřen pády:
a) 1, 2 a 5 b) 1 a 5 c) 2,4,6,7 Návrat do hry

13 Předmětem bývá zpravidla :
a) přídavné jméno b) podstatné jméno nebo zájmeno c) sloveso Návrat do hry

14 Přívlastek rozlišujeme?
a) shodný a neshodný b) volný a těsný c) pravý a levý Návrat do hry

15 PŘÍVLASTEK závisí : a) na podstatné jméně b)na slovese c) na zájmeně
Návrat do hry

16 Přívlastek shodný : a) se shoduje s řídícím členem v pádě
b) se shoduje s řídícím členem v pádě, čísle a rodě c) se shoduje s řídícím členem v rodě Návrat do hry

17 Přívlastek neshodný a) se s řídícím členem neshoduje
b) se shoduje s řídícím členem v rodě c) se neshoduje pouze v rodě Návrat do hry

18 Přívlastek shodný stojí obvykle :
a) za řídícím jménem b) před řídícím jménem c) před i za řídícím jménem Návrat do hry

19 Příslovečné určení má zkratku:
a) PŘ b) PK c) PU Návrat do hry

20 Příslovečné určení závisí na :
a) slovese či přídavném jméně či příslovci b) podstatném jméně c) slovese a zájmeně Návrat do hry

21 Příslovečné určení vyjadřuje:
a) co dělá podmět b) místo, čas, způsob c) místo, čas, způsob, příčinu, účel, podmínku, přípustku Návrat do hry

22 Příslovečné určení vyjadřuje
a) různé okolnosti a vztahy b) co dělá přísudek c) co dělá přívlastek Návrat do hry

23 Příslovečné určení se latinsky řekne :
a) syntax b) predikát c) adverbiale Návrat do hry

24 použité zdroje: ČESKÝ JAZYK 7. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, s ISBN


Stáhnout ppt "SYNTAX RISKUJ Autor: Mgr. Monika Dudová"

Podobné prezentace


Reklamy Google