Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Mgr. Jana Horáčková Vedoucí práce: Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Brno 2006 Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Mgr. Jana Horáčková Vedoucí práce: Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Brno 2006 Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v."— Transkript prezentace:

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Mgr. Jana Horáčková Vedoucí práce: Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Brno 2006 Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

2 Bakalářská práce je zaměřena na výzkum využívání hudby jako zvládací strategie kontroly emocí vzteku a smutku v období adolescence. TÉMA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA „problem of tragedy“ – Mary Beth Oliver (1990): „problem of tragedy“ – Mary Beth Oliver (1990): a) sestupné sociální srovnávání a) sestupné sociální srovnávání („downward social comparison) („downward social comparison) b) „meta-mood“ b) „meta-mood“ estetická empatie strukturální očekávání, ikonické asociace strukturální očekávání, ikonické asociace a epizodické asociace a epizodické asociace „mood-management theory“ – Zillmann (1988) coping zaměřený na emoce (emotion-focused coping) popis osobnosti v modelu BIG FIVE popis osobnosti v modelu BIG FIVE – zaměření na škálu extraverze a neuroticismu – zaměření na škálu extraverze a neuroticismu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

4 CÍL VÝZKUMU Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem využívají mladí lidé v období adolescence hudbu ke kontrole konkrétních druhů emocí smutek, vztek smutek, vztek vyvolaných konkrétními životními situacemi. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

5 VÝZKUMNÝ SOUBOR 240 RESPONDENTŮ 94 CHLAPCŮ 146 DÍVEK věk 16-18 let BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

6 METODY dotazník vytvořený pro účel tohoto výzkumu dotazník vytvořený pro účel tohoto výzkumu české verze NEO-osobnostního inventáře české verze NEO-osobnostního inventáře založeného na pětifaktorovém modelu osobnosti (tzv. „big five“) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

7 VÝSLEDKY A INTERPRETACE - SMUTEK Převážná většina adolescentů (91,5%) v minulosti alespoň jednou využila hudbu jako zvládací strategii kontroly smutku. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

8 H1: Adolescentní dívky využívají hudbu jako zvládací strategii kontroly emoce smutku ve větší míře než adolescentní chlapci. H1 byla potvrzena. Dívky mají větší tendenci poslouchat hudbu, když se cítí smutné, než chlapci BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

9 Obr. č.2 - Rozdíly mezi chlapci a dívkami ve využívání hudby jako zvládací strategie kontroly smutku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

10 H3: Adolescenti s vyšší mírou neuroticismu využívají poslech hudby jako zvládací strategii kontroly emoce smutku ve větší míře než adolescenti s nižší mírou neuroticismu. H3 nebyla potvrzena. Vliv osobnostní charakteristiky neuroticismu na poslech hudby ve chvílích smutku nebyl prokázán. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

11 H5: Adolescenti s nižší mírou extraverze využívají poslech hudby jako zvládací strategii kontroly emoce smutku ve větší míře než adolescenti s vyšší mírou extraverze. H5 nebyla potvrzena. Vliv osobnostní charakteristiky extraverze na poslech hudby ve chvílích smutku nebyl prokázán. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

12 H7: Hudba jako „foreground“ aktivita je jako zvládací strategie kontroly smutku využívána adolescenty ve větší míře než hudba jako „background“ aktivita. H7 byla potvrzena. Ve chvílích smutku představovala hudba aktivitu v popředí (foreground activity) pro 74,5% adolescentů. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

13 H7: Hudba jako „foreground“ aktivita je jako zvládací strategie kontroly smutku využívána adolescenty ve větší míře než hudba jako „background“ aktivita. Hudba jako aktivita v popředí či hudba jako kulisa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

14 H9: Jako zvládací strategie kontroly smutku je adolescenty preferována ve větší míře hudba smutná, pomalá a tichá než hudba veselá, rychlá a hlasitá. H7 byla potvrzena pouze částečně Adolescenti ve chvílích, kdy se cítí smutní, mají tendenci preferovat spíše hudbu smutnou, pomalou a hlasitou než veselou, rychlou a tichou. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

15 H9: Jako zvládací strategie kontroly smutku je adolescenty preferována ve větší míře hudba smutná, pomalá a tichá než hudba veselá, rychlá a hlasitá. H7 byla potvrzena pouze částečně Poslech hudby smutné a pomalé ve chvílích smutku přináší podporu konceptu „problem of tragedy“ (Oliver, 1990) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

16 GRAF SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU MODUSU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

17 VÝSLEDKY A INTERPRETACE - VZTEK Hudbu jako zvládací strategii kontroly vzteku v minulosti využilo 151 adolescentů (67,7%). BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

18 H2: Adolescentní dívky využívají hudbu jako zvládací strategii kontroly emoce vzteku ve větší míře než adolescentní chlapci. H2 nebyla potvrzena. Mezi pohlavími nejsou v poslechu hudby ve vzteku statisticky signifikantní rozdíly. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

19 H4: Adolescenti s vyšší mírou neuroticismu využívají poslech hudby jako zvládací strategii kontroly emoce vzteku ve větší míře než adolescenti s nižší mírou neuroticismu. H4 nebyla potvrzena. Vliv osobnostní charakteristiky neuroticismu na poslech hudby ve chvílích smutku nebyl prokázán. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

20 H6: Adolescenti s nižší mírou extraverze využívají poslech hudby jako zvládací strategii kontroly emoce vzteku ve větší míře než adolescenti s vyšší mírou extraverze. H6 nebyla potvrzena. Vliv osobnostní charakteristiky extraverze na poslech hudby ve chvílích smutku nebyl prokázán. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

21 H8: Hudba jako „foreground“ aktivita je jako zvládací strategie kontroly vzteku využívána adolescenty ve větší míře než hudba jako „background“ aktivita. H8 nebyla potvrzena. Necelá polovina respondentů (48,5%) při poslechu hudby v situaci vzteku, nevykonávala žádné činnosti. Pro polovinu respondentů (51,5%) naopak hudba ve chvíli, kdy se cítili naštvaní, představovala aktivitu v pozadí. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

22 H8: Hudba jako „foreground“ aktivita je jako zvládací strategie kontroly vzteku využívána adolescenty ve větší míře než hudba jako „background“ aktivita. Hudba jako aktivita v popředí či hudba jako kulisa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

23 H10: Jako zvládací strategie kontroly emoce vzteku je adolescenty preferována ve větší míře hudba veselá, rychlá a hlasitá než hudba smutná, pomalá a tichá. H10 byla potvrzena. Adolescenti ve chvílích vzteku preferují více hudbu veselou, rychlou a hlasitou než hudbu smutnou, pomalou a tichou. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

24 H10: Jako zvládací strategie kontroly emoce vzteku je adolescenty preferována ve větší míře hudba veselá, rychlá a hlasitá než hudba smutná, pomalá a tichá. H10 byla potvrzena. Tyto výsledky přinesly podporu tzv. „mood management theory“ (Zillmannn, 1988). BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

25 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno GRAF SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU MODUSU Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

26 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence Výsledky výzkumu vypovídají o způsobech využití hudby jako zvládací strategie kontroly smutku a vzteku v adolescenci s ohledem na rozdíly mezi chlapci a dívkami, skupinami adolescentů s nižší a vyšší mírou neuroticismu a dospívajícími s nižší a vyšší mírou extraverze.

27 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Mgr. Jana Horáčková Vedoucí práce: Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Brno 2006 Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v."

Podobné prezentace


Reklamy Google