Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Romantické vztahy v adolescenci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Romantické vztahy v adolescenci"— Transkript prezentace:

1 Romantické vztahy v adolescenci
Lenka Lacinová a Radka Michalčáková Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulta sociálních studií MU

2 Výzkum romantických vztahů v adolescenci
Zcela samozřejmé spojení – romantická láska a dospívání Vědecké zkoumání – poměrně krátká historie Završení linie zkoumání sociálních vztahů – matka/dítě; otec/dítě; vztahy mezi sourozenci; vrstevnické vztahy; přátelství; romantické vztahy

3 Proč byly romantické vztahy v adolescenci dlouhodobě výzkumně opomíjeny?
Podoba adolescentních milostných vztahů nenasedá dokonale na dominantní teorie sociálního a emočního vývoje Charakter těchto vztahů je většinou přechodný, krátkodobý a proměnlivý

4 Důležitost výzkumu této oblasti
Tento typ vztahů tvoří významnou součást sociálního života dospívajících Jsou důležitou náplní reálného i fantazijního světa dospívajících Jsou jedním z dalších stavebních kamenů budoucích dospělých partnerských vztahů Jejich poznávání je neodmyslitelně spjato s dalšími oblastmi – vývoj identity, sebehodnocení aj.

5 Možné přístupy k výzkumu romantických vztahů adolescentů
se zaměřují: na formativní vlivy vycházející z předchozích zkušeností jedince v blízkých vztazích na možné konsekvence a souvislosti tohoto jevu v jiných oblastech psychického vývoje na deskripci samotného jevu

6 Formativní vlivy předchozích vztahových zkušeností
Vztah rodič – dítě (teorie citové vazby) Podoba partnerského vztahu rodičů (teorie sociálního učení) Vrstevnické, kamarádské vztahy (prostředí vrstevníků jako kontext pro případný vznik raného partnerství)

7 Romantické vztahy v širším kontextu vývoje
Sledovány konsekvence a souvislosti s mnoha dalšími psychickými jevy, např. vývoj intimity a identity sebepojetí depresivita rizikové chování

8 Deskripce podoby romantických vztahů v adolescenci
Odůvodněním tohoto přístupu je velká rozmanitost podoby raných partnerských vztahů v adolescenci • časové zahájení romantických aktivit (načasování „chození s někým“) • intenzita nebo kvantita zkušeností • kvalita vztahu • individuální reprezentace tohoto typu vztahu

9 Romantické vztahy třináctiletých dospívajících a jejich reprezentace v rámci výzkumu ELSPAC
V rámci rozhovoru sledovány: deskriptivní charakteristiky romantických vztahů ve vzorku třináctiletých dospívajících (273 dívek, 298 chlapců) osobní zkušenost dospívajících s tímto typem vztahu

10 Rozhovor – 13 let V rámci rozhovoru položeny dotazy:
“Co to podle Tebe znamená chodit s někým?” „A co Ty, chodíš s někým?” Pokud ne – „A chtěl bys?”

11 Reprezentace pojmu „chodit s někým“ u třináctiletých
Kategorie % chlapců % dívek 1. Emoční blízkost 64,0 74,7 2. Společné aktivity, komunikace, sociální reprezentace vztahu 41,3 41, 5 3. Fyzická přitažlivost 19,4 28,3 4. Nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom 11,0 7,2 5. Jiné, nezařaditelné 9,9 5,3 6. Péče, podpora 6,7 7. Ne/žádoucí vlastnosti partnera/ky 4,9 6,8 8. Společná budoucnost, závazek 2,8 2,6 9. Nezralost 2,1

12 Zkušenosti třináctiletých
S někým chodí/chodilo v minulosti: 14,6 % (z toho 52,4 % dívek) Z dospívajících, kteří ještě partnerskou zkušenost neměli, jich 51,6 % (z toho 55,4 % dívek) uvedlo, že by chtěli s někým chodit

13 Rozšířené dotazování 15 let – rozhovor (probíhá sběr dat)
Co to podle Tebe znamená chodit s někým? V čem to podle tebe může být fajn? V čem to podle Tebe nemusí být fajn? Jaké vlastnosti by měl mít Tvůj životní partner, co je pro Tebe nejdůležitější? Jaké vlastnosti by mít neměl? Chodíš s někým? Jaké vlastnosti se Ti na Tvém partnerovi/partnerce líbí? Jaké vlastnosti se Ti na něm/ní nelíbí?

14 Rozšířené dotazování 15 let – PC dotazník – zpracována část vzorku

15 Zkušenosti patnáctiletých (cca 300 respondentů)
S někým chodí/chodilo 18,7% chlapců a 19,3% děvčat Z patnáctiletých respondentů, kteří ještě partnerskou zkušenost neměli, 92, 2% chlapců a 96,9% dívek uvedlo, že by chtěli s někým chodit

16 Subjektivní důležitost romantického vztahu pro dospívající mezi 13
Subjektivní důležitost romantického vztahu pro dospívající mezi 13. a 15. rokem

17 Další výsledky a výhledy
Respondenti, kteří v 15 letech udávají, že „s někým chodí/chodili“, vykazují statisticky významně vyšší míru extraverze (Big Five). Budeme sledovat především vývoj reprezentací „romantického vztahu“ mezi 13. a 15. rokem. V následné vlně šetření (17 let) se zaměříme na podobu stávajících romantických vztahů adolescentů prizmatem teorie citové vazby.

18 Děkujeme za pozornost Lenka Lacinová (lacinova@fss.muni.cz)
Kontakt: Lenka Lacinová Radka Michalčáková


Stáhnout ppt "Romantické vztahy v adolescenci"

Podobné prezentace


Reklamy Google