Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strachy v období rané adolescence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strachy v období rané adolescence"— Transkript prezentace:

1 Strachy v období rané adolescence
Radka Michalčáková Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulta sociálních studií MU

2 Strach v životě člověka
strach jako jedna z bazálních emocí funkce strachu v ontogenetické a fylogenetické perspektivě obecná definice: reakce na aktuálně vnímané či hrozící nebezpečí (Gullone, King, 1993)

3 Strach jako komplexní fenomén
strach je ovlivněn řadou v interakci působících faktorů v etiologii strachů hovoříme o interakci tří základních faktorů: vrozené dispozice (někteří autoři vyčleňují samostatně temperament) zrání resp. vývoj učení

4 Cíle výzkumu deskripce strachů v období rané adolescence
výskyt strachů obsahová stránka strachů změny ve sledovaném období strach a jeho souvislosti s osobnostními charakteristikami a způsobem výchovy strach, temperament a osobnost strach a způsob výchovy v rodině

5 Procedura zkoumaný soubor - respondenti studie ELSPAC
676 respondentů ve věku 11 let (49% dívek) 524 respondentů ve věku 13 let (47% dívek) strachy - Koláč strachu; 11 a 13 let temperament - Dotazník temperamentu pro střední dětství; rodič 11letého respondenta osobnost - dotazník The California Child Q-Set Big Five Scale; 13 let způsob výchovy v rodině - Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině; 13 let

6 Metoda Koláč strachu

7 Metoda Koláč strachu

8 Výsledky 11 let počet strachů se pohyboval od 0 do 15
průměrně 4,6 strachů (SD=2,6; medián=4) počet strachů % respondentů

9 11 let – obecné kategorie % dětí 1. Školní strachy 47,6 2. Strachy z ohrožení druhými lidmi; neznámí lidé (35,8); známí lidé (13,3) 45,9 3. Strach ze zvířat 40,5 4. Strachy vázané na určité místo, způsob bytí 39,9 5. Strachy ze ztráty někoho, obavy o někoho, o něco 28,4 6. Strachy o zdraví, o tělo, z nepříjemných tělesných prožitků 21,3 7. Strachy z obecného ohrožení; přírodního rázu (11,1); společenského rázu (8,0) 17,6 8. Generalizované strachy 12,7 9. Strachy z vlastní nedostačivosti 8,0 10. Imaginární strachy 7,8 11. Dopravní strachy 7,7 12. Strachy zprostředkované médii 7,0 13. Strachy z trestu 6,7 14. Spánkové strachy 4,1 15. Strachy z předmětů, látek či jejich vlastností 3,6 16. Strach z nesplnění očekávaného přání 2,1 17. Sportovní strachy 18. Strachy z nových situací 1,8 19. Strachy ze zabloudění, ztracení 1,5

10 Výsledky 11 let pořadí konkrétní kategorie % dětí 1. tma 32,4 2.
známky, vysvědčení 28,4 3. pavouci 22,0 4. hadi 12,6 5. psi 11,5 6. písemka, test 10,5 7. smrt 10,4 8. zloději 8,9 9. špatní, zlí lidé 8,7 10. nemoc 8,1

11 Výsledky 13 let počet strachů se pohyboval od 0 do 17
průměrně 5,3 strachů (SD=2,7; medián=5) počet strachů % respondentů

12 13 let - kategorie % dětí 1. Školní strachy 63,0 2. Strachy ze ztráty někoho, obavy o někoho, o něco 46,5 3. Strachy z ohrožení druhými lidmi; neznámí lidé (33,3); známí lidé (9,9) 45,3 4. Strachy vázané na určité místo, způsob bytí 41,7 5. Strach ze zvířat 39,4 6. Generalizované strachy 26,5 7. Strachy o zdraví, o tělo, z nepříjemných tělesných prožitků 25,1 8. Strachy z vlastní nedostačivosti 22,5 9. Strachy z obecného ohrožení; přírodního rázu (11,6); společenského rázu (7,8) 17,0 10. Strachy z trestu 8,0 11. Dopravní strachy 7,6 12. Strachy z předmětů, látek či jejich vlastností 6,9 13. Strachy zprostředkované médii 6,1 14. Imaginární strachy 4,0 15. Strach z nesplnění očekávaného přání 3,6 16. Strachy z nových situací 2,9 17. Spánkové strachy 2,3 18. Strachy ze zabloudění, ztracení 1,1 19. Sportovní strachy 0,8

13 Výsledky 13 let pořadí konkrétní kategorie % dětí 1. tma 35,8 2.
známky, vysvědčení 33,1 3. pavouci 24,2 4. písemka, test 16,4 5. smrt 14,5 6. hadi 12,6 7. o kamarádství 11,0 8. nemoc 9,7 9. výška 9,0 10. – 11. škola 8,8 špatní, zlí lidé

14 Výsledky mezi 11 a 13 lety došlo k navýšení v těchto obecných kategoriích strachů: školní strachy strachy ze ztráty někoho, obavy o někoho, o něco generalizované strachy strachy z vlastní nedostačivosti (u dívek)

15 Výsledky strach, temperament a osobnost
mezi počtem a obsahy strachů v 11 letech a temperamentovými dimenzemi posuzovanými rodičem nebyly nalezeny signifikantní vztahy počet a obsah strachů souvisel s osobnostními dimenzemi neuroticismu a extraverze posuzovanými respondentem ve 13 letech

16 Výsledky osobnost a počet strachů
extraverze korelovala s počtem strachů záporně, neuroticismus kladně nejvyšší počet strachů udávali „melancholici“ nejnižší počet strachů vykazovali „sangvinici“

17 Výsledky osobnost a obsahy strachů
u dívek zjištěna souvislost mezi dimenzí neuroticismu a kategorií strachy z nových situací u chlapců zjištěna souvislost mezi dimenzí neuroticismu a kategorií generalizované strachy osoby „melancholické“ vykazovaly nejvyšší zastoupení kategorie strachu z neznámých osob

18 Výsledky výchova a počet strachů výchova a obsahy strachů
nalezen vztah mezi chlapci percipovaným emočním vztahem k otci a počtem strachů - záporný komponent vztahu souvisel s vyšším počtem uvedených strachů výchova a obsahy strachů nalezena souvislost mezi výchovným řízením matky a strachy z trestu - nejvyšší výskyt vykazovali respondenti vnímající matčino výchovné řízení jako rozporné a silné

19 Děkuji za pozornost Kontakt: Radka Michalčáková


Stáhnout ppt "Strachy v období rané adolescence"

Podobné prezentace


Reklamy Google