Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZKUŠENOSTI S PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ESF Bc. M á r i a D o b e š o v á.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZKUŠENOSTI S PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ESF Bc. M á r i a D o b e š o v á."— Transkript prezentace:

1 ZKUŠENOSTI S PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ESF Bc. M á r i a D o b e š o v á

2 Klíčové manažerské kompetence a jejich rozvoj v obecné rovině Úspěšnost firem (i nemocnic) dnes závisí především na správném chování a rozhodování klíčových manažerů. Nikde nenajdete návod, jak správně řídit tu či onu firmu, divizi, tým atd. Je to proto, že prostředí, ve kterém se pohybujeme, nabízí nepřeberné množství stále se měnících variant a kombinací. Často říkáme, že „možnosti jsou neomezené“. Kompetenční model má pro firmu dva hlavní přínosy: Za prvé, poměrně jednoznačně definuje nároky na „žádoucí vzorce chování“ manažera, čímž vlastně říká, jaké manažery chceme obecně ve společnosti mít.

3 Zda preferujeme analytické schopnosti, komunikační dovednosti, uplatňování některého manažerského stylu (řízení, vedení, koučování, delegování), schopnost pracovat pod stresem, důslednost, proaktivitu, klientskou orientaci, strategičnost atd. A pokud hledáme vhodného člověka na manažerskou pozici, díky kompetenčnímu modelu víme poměrně přesně, koho hledáme. Za druhé, umožňuje nám „měřit“ kompetence u konkrétního člověka, a tím nám může pomoci při rozhodování, zda a na jaký typ manažerské pozice má předpoklady. Zároveň díky tomu můžeme velmi přesně identifikovat deficity v konkrétních oblastech a zaměřit se na jejich systematický rozvoj.

4 Projekt: „Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic“ Projekt připravila soukromá vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, která projekt řídila a zabezpečovala i celou jeho realizaci od 1. 12. 2006 – 31. 10. 2008 Do projektu bylo zapojeno 7 nemocnic ze tří krajů České republiky (Severočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský): Fakultní nemocnice Ostrava Masarykova nemocnice v Ústí n.L., Nemocnice Děčín, Nemocnice Most, Nemocnice Teplice, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Znojmo Příslušné nemocnice se do projektu zapojovaly postupně (FNO: 2007/2008)

5 Cíle projektu Významným způsobem zvýšit úroveň řídících znalostí a dovedností vrcholového a středního managementu (VM, SM) v partnerských nemocnicích projektu Vzdělávání managementu zdravotnických zařízení bylo založeno na principech britského manažerského vzdělávání v aplikaci - vzdělávání pracovníků nemocnic v oblasti strategického řízení

6 Zvýšení konkurenceschopnosti nemocnic Modifikace programu pro dvě cílové skupiny: VM a SM (lékaři a pracovníci nelékařských zdravotnických oborů) Přenos zkušeností z projektu a motivace dalších nemocnic Globálním cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti českých nemocnic v evropském prostoru

7 Konkrétní projektové úkoly Administrativa projektu Modifikace vzdělávacího programu Vytvoření studijní dokumentace Realizace výukových aktivit VM a SM Zhodnocení výsledků Rozšíření projektu o tréninkovou část

8 Vzdělávací program Principy britského manažerského vzdělávání Uspořádání modulů:  Strategické řízení a myšlení na daném organizačním stupni  Osobní efektivita manažera a jeho role v procesu změn  Řízení změn v organizaci dlouhodobé a aktivní  Uspokojování potřeb zákazníka/klienta Modifikace pro VM a SM Externí oponentura Vzdělávací fáze – přednáška, konzultace, zpracování písemného úkolu (assigment), hodnocení, report

9 Forma výuky Samotná výuka byla rozdělena na jarní a podzimní část Vzdělávání bylo realizováno formou čtyř dvoudenních seminářů, a to na téma strategické řízení, osobní efektivita manažera, marketing ve zdravotnickém zařízení a řízení změn v organizaci. Výuka byla rozdělena na teoretickou část, ve které byli účastníci seznámeni s teoretickými koncepty jednotlivých témat. V odpolední části byly tyto teoretické poznatky rozšířeny o konkrétní zkušenosti zdravotnických manažerů, kteří uváděli příklady konkrétní aplikace teorie do praxe v nemocnicích.

10 Lze tedy říci, že projekt se nezaměřoval pouze na teorii. Účastníci kurzu zpracovávali z každého modulu písemnou práci (assigment), ve které aplikovali teoretické poznatky do praxe svých konkrétních pracovišť. Účastníci měli možnost tyto práce konzultovat se svými lektory, kteří tak mohli přispět i k případnému vyřešení některých konkrétních problémů jednotlivých nemocnic.

11 Hodnocení projektu - přínos pro cílovou skupinu Semináře v rámci projektu „Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic“ byly pro management daných nemocnic přínosné především jasným cílením jednotlivých témat zaměřených na konkrétní problémy nemocnic Rozvoj řídících kompetencí managementu Zavedení manažerských nástrojů v praxi nemocnice Pozitivní změna v myšlení zaměstnanců ve vztahu k teoretickým poznatkům z oblasti managementu „Jednotný jazyk“ v komunikaci VM a SM Získání uceleného a systematického vzdělání pro VM a SM Propagace vzdělávacího modelu

12 Ke kvalitnímu manažerskému vzdělání se tak za minimální náklady samotných nemocnic dostala široká skupina jejich manažerů Také samotní lektoři hodnotili program jako zdařilý. Většina účastníků byla velmi pozorná a zaujata programem. Byla znát jejich obrovská praktická zkušenost s řízením Bez náležité teoretické přípravy však často postupují spíše intuitivně. Vedoucím zdravotnickým pracovníkům nelékařských oborů (vrchní a staniční sestry) napomohl uspořádat si dosavadní znalosti a skloubit je s každodenní praxí. Vysoká byla i kvalita u písemných prací, z nichž mnohé by obstály i v rámci studia MBA

13 Na závěr V současné době jsou ředitelé nemocnic naprosto nekompromisní v definování požadavků na vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení v oblasti VM a SM. Dilema, zda primář má být více specialista v daném oboru, nebo manažer, dnes většinou končí stanoviskem, že musí zvládat obojí. Z medicínského hlediska je důležitá jeho odbornost, pro řízení oddělení jsou však manažerské předpoklady naprosto nezbytné. Ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, k tomu říká: „Manažerské dovednosti primářů považuji minimálně za stejně důležité jako jejich medicínské kompetence. Vždyť některé kliniky mají rozpočet přes 100 milionů Kč.

14 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "ZKUŠENOSTI S PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ESF Bc. M á r i a D o b e š o v á."

Podobné prezentace


Reklamy Google