Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ MATURITA JAK BUDE NOVÁ MATURITA PROBÍHAT (říjen 2008) základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ MATURITA JAK BUDE NOVÁ MATURITA PROBÍHAT (říjen 2008) základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů."— Transkript prezentace:

1 NOVÁ MATURITA JAK BUDE NOVÁ MATURITA PROBÍHAT (říjen 2008) základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat personální zajištění generálka maturitní zkoušky

2

3

4 2 ČÁSTI NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY pro rok 2010 a 2011 SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST (SČ MZ): povinné zkoušky: 2 ( 1. ČJL, 2. cizí jazyk nebo MA) povinné zkoušky ve 2 úrovních obtížnosti (Z/V) nepovinné zkoušky: možnost volit až 3 zkoušky předměty pro nepovinné zkoušky: 10 počet jazyků na výběr: 5 (Aj, Nj, Fj, Šj, Rj) formy zkoušek: ČJL - komplexní cizí jazyk – komplexní ostatní předměty - test komplexní zkouška = 3 dílčí zkoušky (test, písemná práce a dílčí ústní zkouška) složení SČ MZ = složit obě povinné zkoušky složení komplexní zkoušky: složit všechny dílčí zkoušky možnost 2 opravných zkoušek (do 5 let od ukončení SŠ) PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ ) ČÁST (PČ MZ): povinné zkoušky: 2 nebo 3 dle rozhodnutí ředitele, později dle RVP nepovinné zkoušky: až 2 dle rozhodnutí ředitele předměty a forma zkoušek: dle rozhodnutí ředitele a profilu oboru formy zkoušek: ústní zkouška písemná zkouška praktická zkouška maturitní práce s obhj. složení PČ MZ = složit všechny povinné zkoušky možnost 2 opravných zkoušek (do 5 let od ukončení SŠ

5 SPOLEČNÁ ČÁST MZ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A CIZÍCH JAZYKŮ CO JE KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA ? sestává ze 3 dílčích zkoušek: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška u zkoušky z cizích jazyků je součástí testu tzv. poslechový subtest PROČ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA ? nutno ověřit všechny složky jazykových dovedností a tím omezit riziko, že se výuka zaměří pouze na některé složky jazykových dovedností

6 SPOLEČNÁ ČÁST MZ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A CIZÍCH JAZYKŮ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA didaktický test – 60 (Z) / 90 (V) min, jednotné zadání písemná práce – 25+60 (Z) / 25+90 (V) min, výběr z nabídky 10 témat ústní zkouška – 20 min příprava + 15 minut, losuje z 20/30 pracovních listů CIZÍ JAZYK didaktický test má 2 části (poslechový subtest a gramatiku) – 30+60 (Z) /40+60 (V) min písemná práce – 60 (Z) / 90 (V) min, jednotné zadání ústní zkouška – 20 min příprava + 15 minut; losuje z 20/30 pracovních listů

7 SPOLEČNÁ ČÁST MZ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A CIZÍCH JAZYKŮ KDO HODNOTÍ ZKOUŠKY DIDAKTICKÝ TEST:plně automatizované hodnocení PÍSEMNÉ PRÁCE:každou práci hodnotí na škole 2 hodnotitelé, hodnotitele (písemných prací) jmenuje ředitel školy hodnotitel musí být vyškolen a certifikován požadována je shoda hodnotitelů ÚSTNÍ ZKOUŠKA:před zkušební maturitní komisí, členem komise je zkoušející hodnotitel a přísedící hodnotitel hodnotitele (dílčí ústní zkoušky) jmenuje ředitel školy hodnotitel musí být vyškolen a certifikován hodnotitelé připravují podklady, komise rozhoduje hlasováním PROBLÉM: dostatek kvalifikovaných hodnotitelů na některých školách

8 SPOLEČNÁ ČÁST MZ MATURITA BEZ HENDIKEPŮ KOMPENZACE SMYSLOVÝCH A TĚLESNÝCH POSTIŽENÍ A SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ „Žáci se smyslovým a tělesným postižením mají možnost skládat zkoušky společné části MZ s podporu těch kompenzačních pomůcek, na které jsou zvyklí ze studia – způsob provedení zkoušek nesmí mít vliv na výsledek zkoušek“ 1.ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ Testy a zadání zkoušek v Braillově písmu, Braillský řádek, zvětšené písmo přizpůsobení obsahu testů a zkoušek povaze zrakového postižení možnost skládat zkoušku s podporou asistenta 2.SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ testy a zadání zkoušek ve znakové řeči, elektronická podoba testů přizpůsobení obsahu a metodiky zkoušek povaze sluchového postižení možnost skládat zkoušku s podporou asistenta 3.TĚLESNĚ POSTIŽENÍ možnost skládat zkoušku s podporou asistenta využití specifických kompenzačních pomůcek, odpovídajících povaze tělesného postižení 4.SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ (DYS-) prodloužení doby zkoušek (testy a písemné práce) o 25%, resp. o 50% podle stupně specifické poruchy

9 „MATURITNÍ ROZVRH“ – testy až nakonec PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Termín podání přihlášky žákem: 15. října Termín podání přihlášek za školu: 30. října 1.PROFILOVÁ ČÁST a)Písemné práce a praktické zkoušky termín: duben (dle rozhodnutí ředitele školy) b)Ústní komisionální zkoušky termín: květen (dle rozhodnutí ředitele školy) 2.SPOLEČNÁ ČÁST c) Ústní dílčí zkoušky (ČJL a cizí jazyk) termín: květen (v termínu společně s ústními komisionálními zkouškami profilové části) d) Didaktické testy a písemné práce termín: 1. týden v červnu (dle Jednotného zkušebního schématu)

10 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ jednotné zkušební schéma společné části MZ ROZVRH TESTŮ A PÍSEMNÝCH PRÁCE začínají a probíhají na všech školách ve stejný den i čas (rozvrhu říkáme jednotné zkušební schéma – JEZUS) pro rok 2010 a 2011 trvá JEZUS 7 vyučovacích dnů; od roku 2012 bude kratší (cca 5 dnů) začíná se povinnými zkouškami; na velké části škol budou zkoušky tedy ukončeny dříve rozvrh zkoušek počítá s prodloužením doby zkoušek pro žáky se specifickými poruchami učení

11 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ provedení zkoušek ve škole – personální zajištění TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘ řídí průběh zkoušek ve škole je proškolen a pro výkon funkce certifikován CZVV; funkci vykonává na jiné škole, než na které učí (v případě opravných a náhradní zkoušek nikoli) do funkce jmenuje CERMAT na návrh ředitele školy ZADAVATEL řídí administraci zkoušek v učebně jde o učitele příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CZVV; jmenován ředitelem školy administruje zkoušky z předmětů, na které nemá aprobaci a které neučí HODNOTITEL (PÍSEMNÉ PRÁCE) – český jazyk a literatura / cizí jazyk jde o učitele příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CZVV; plně kvalifikovaný učitel pro příslušný předmět každá práce hodnocena 2 hodnotiteli dle striktní metodiky Jmenován ředitelem školy

12 DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY (český jazyk a literatura, cizí jazyky) ústní dílčí zkouška se koná před zkušební maturitní komisí; členem komise jsou 2 hodnotitelé, zkoušející a přísedící podklady hodnocení prováděno těmito 2 hodnotiteli o výsledku rozhoduje komise hlasováním; zkoušející i přísedící jsou jmenováni ředitelem školy Hodnotitelů musí být pro tuto funkci proškolen a certifikován CERMATem ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ provedení zkoušek ve škole – personální zajištění

13 CÍLE GENERÁLKY: 1.ověřit metodiku obsahu a hodnocení jednotlivých zkoušek a evaluačních nástrojů 2.ověřit funkčnost a spolehlivost logistické infrastruktury a bezpečnostních opatření 3.součást přípravy učitelů pro výkon funkce komisař, zadavatel a hodnotitel 4.informace a přímá zkušenost pro žáky, učitele i školu – podklad pro školu, jak se vyhnout rizikům BUDE UPRAVENO POKYNEM MINISTRA ŠKOLSTVÍ PODROBNÉ PROPOZICE - POČÁTKEM PROSINCE MATURITNÍ GENERÁLKA – MAG‘09

14 MATURITNÍ GENERÁLKA – MAG’09: 3 etapy DUBEN 2009 předpokládaná účast 100-150 škol, cca 10.000 žáků, všechny zkušební předměty a zkoušky, každý na vzorku cca 300-400 žáků) zaměřeno na metodiku obsahu a hodnocení zkoušek ZÁŘÍ 2009 všechny školy a všichni žáci posledních ročníků, účastní se žáci, kteří budou v roce 2010 maturovat poprvé po novu didaktické testy ze 4 předmětů ČJL, AJ/NJ, MA a OSP) logistika a organizace již tak, jak bude fungovat pro ostré maturity výsledky ve škole 1. říjnový týden (viz termín podání přihlášek k MZ) LEDEN 2010 všechny školy a všichni žáci posledních ročníků pouze písemné práce z ČJL a cizích jazyků logistika a organizace písemných prací a příprava jejich vyhodnocování výsledky do 10 dnů (možnost učitelů je využít při hodnocení žáků ?)

15 CO JE K10 skupina 15 ředitelů škol konzultace a oponentura návrhů řešení výběr proveden na základě konzultací s předsedy asociací a na základě přímých zkušeností se spoluprací na jiných projektech zpětná vazba z reálné praxe souvislost s přípravou „maturitní“ vyhlášky

16 KDE HLEDAT INFORMACE www.novamaturita.cz (od poloviny října), www.novamaturita.cz nyní provizorně www.cermat.czwww.cermat.cz nová maturita v otázkách a odpovědích telefonicky na M-infoservis: 224 507 507 e-mailem na M-infoservis: info@novamaturita.czinfo@novamaturita.cz Maturitní zpravodaj:vkládaná příloha UN speciální publikace / příručky semináře


Stáhnout ppt "NOVÁ MATURITA JAK BUDE NOVÁ MATURITA PROBÍHAT (říjen 2008) základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů."

Podobné prezentace


Reklamy Google