Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza vnitropodnikového trhu práce Analýza stavu a pohybu pracovníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza vnitropodnikového trhu práce Analýza stavu a pohybu pracovníků."— Transkript prezentace:

1 Analýza vnitropodnikového trhu práce Analýza stavu a pohybu pracovníků

2 Zaměření a východiska analýzy  Analýzou stavu pracovníků rozumíme jejich počet a strukturu (demografickou, ekonomickou, sociální a prostorovou).  Analýzou pohybu pracovníků rozumíme analýzu pohybu pracovníků do organizace, z organizace a uvnitř organizace a také analýzu příčin odchodů pracovníků organizace.  Při analýzách stavu a pohybu pracovníků je třeba dávat pozor na to, abychom nesměšovali údaje o pracovnících odpovídající různým definicím pracovníků organizace.

3 Definice počtu pracovníků  V organizacích se používají následující definice pracovní síly:  Evidenční počet pracovníků – pracovníci, které organizace fakticky využívá k práci - Evidenční počet pracovníků ve fyzických osobách - Přepočtený evidenční počet pracovníků  Kmenový stav pracovníků –patří sem tzv. stálí (klíčoví)pracovníci organizace

4 Analýza počtu pracovníků  K analýze vývoje počtu pracovníků se používá jednoduchých postupů:  a) řada údajů o počtech pracovníků v jednotlivých uzavřených obdobích - výsledkem jsou absolutní přírůstky(úbytky) pracovníků  b) vývojový trend nejlépe dokumentují bazické indexy (indexy se společným základem)  c) ke zkoumání relativních změn mezi sousedními okamžiky se používá řetězových indexů (indexů s proměnlivým základem). Jsou vhodné především ke zkoumání míry stability či nestability vývoje počtu pracovníků a využívá se jich zejména při formování hypotéz o budoucím vývoji potřeby pracovníků.  Bazické i řetězové indexy je vhodné vyjadřovat v procentech, neboť v tomto vyjádření si dovedeme velikost změny představit lépe.

5 Bazické a řetězové indexy RokPočet pracovníkůAbsolutní meziroční přírůstky (úbytky) Bazické indexy (výchozí rok = 100) Řetězové indexy (předchozí rok = 100) 19951367.100,00. 19961378+ 11100,80 19971399+ 21102,34101,52 19981380- 19100,9598,64 19991359- 2199,4198,48

6 Graf vývoje počtu pracovníků 1

7 Graf vývoje počtu pracovníků 2

8 Analýza demografické struktury  Demografickou strukturou rozumíme strukturu podle pohlaví a věku.  Při vlastní analýze obvykle neoddělujeme analýzu struktury pracovníků podle pohlaví od analýzy struktury pracovníků podle věku, ale oba znaky kombinujeme.

9 Maskulinita a feminita  Nejjednoduššími ukazateli struktury pracovníků podle pohlaví jsou podíly (v %) mužů, resp. žen. P M P M = -------- x 100 P P M = počet mužů (P F = počet žen) P = celkový počet pracovníků organizace (souboru)  Jinými ukazateli pracovníků podle pohlaví jsou tzv. indexy maskulinity, resp. feminity (počet mužů připadajících na 100 žen, nebo opačně. P M I M = -------- x 100 P F

10 Tabulka demografické struktury

11 Tabulka dem. struktury podle kategorií

12 Analýza ekonomické struktury pracovníků  Analýzy struktury pracovníků podle:  kategorií (THZ, D apod.)  zaměstnání (činnost, kterou pracovník vykonává)  povolání (činnost, pro kterou byl pracovník vyškolen)  kvalifikace  doby zaměstnání v organizaci  typu pracovního zapojení či pracovního vztahu

13 Pracovníci podle kategorie, zaměstnání a pohlaví

14 Poměr mezi kategoriemi D a THZ  Kolik dělníků připadá na jednoho THZ: p D  p D/THP = ------------  p THP

15 Analýza sociální struktury Struktura pracovníků podle věku a vzdělání

16 Analýza prostorové struktury pracovníků


Stáhnout ppt "Analýza vnitropodnikového trhu práce Analýza stavu a pohybu pracovníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google