Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Představy a fantazie, imaginace, denní snění ψ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Představy a fantazie, imaginace, denní snění ψ."— Transkript prezentace:

1 4. Představy a fantazie, imaginace, denní snění ψ

2 Představy (P) ve vědomí člověka vystupují spontánně a úmyslně obrazy dříve vnímaných věcí a dějů jako jakési jejich paměťové stopy před vznikem psychologie se lidskou představivostí zabýval asocianismus filosof D. Hume: –imprese (vjemy) a ideje (představy) „otisky impresí“ – menší působivost a živost

3 vjemy x představy (volně podle K. Jasperse – 1965): stimulace receptorůvznikají v mozku aktivací paměťových stop úplné, detailníneúplné, jen někt. (význ.) detaily trvalejší, snadno ztrácejí se, rozplývají, považovány za tytéž působí vždy nově nemohou být libovolnělibovolně vyvolávány a vyvolány měněny subj. přízvuk pasivitypřízvuk aktivity P – neskutečné – ve smyslu reprezentace čehosi objektivního - považovat vlastní představy za skutečné  přítomnost duševní choroby

4 Asociace představ síla asociace = rychlost a častost vybavování si spojeného (asociovaného) obsahu Asociační zákony (známy už Aristotelovi) – jejich počet různý (různá míra obecnosti) dotyk v čase (současnost nebo následnost), prostoru (a. z. současnosti) kontrast (např. černá- bíla) podobnost (ruka – rukavice) filosof Brown (19. stol.) – sekundární asoc. zákony – vyjadřují podmínky vyvolávání představ novost (nové asociace snáze než staré) častost (čím častěji tím silnější tendence a.) živost (čím silnější um. příznak a čím více ve spojení s našimi potřebami tím lehčeji se vybavují) asociační experiment (Jung, 1910) (originalita asociací je větší u psychotiků) barvový (symbolický) sémantický diferenciál (Smékal)

5 Druhy představ vzpomínkové (pamětní) x fantazijní jedinečné x obecné pamětní - podle modality (zrakové, sluchové atd.)

6 Zvláštní představy

7 Paobrazy ●

8 Funkce představ Představy – mentální reprezentace vnějšího světa funkce regulační – představa cíle funkce kompenzační – (nežijeme jen v současnosti – i minulost, budoucnost možnost „vyrovnat se“ funkce fantazie podle J. Viewegha (1986) 1.primární funkcí = odpoutat se od objektivní reality, získat odstup a vytvořit „subjektivně pojatou protiváhu skutečnosti“ 2.sekundární = tvořivá – vytvoření fantazijního modelu skutečnosti“

9 Mentální reprezentace vnějšího světa – obrazy a výroky Paivio – 2 základní systémy reprezentace –verbální (logogeny - slova, symbolický kód), abstraktní slova, nelze „navázat smyslový kontakt“ –neverbální (imageny - představy, analogový kód) odpovídá funkční specializaci hemisfér Příklad: Jak mentálně reprezentujete poznatky, které máte o kočkách? Žerou kočky ryby? Má kočka dost dlouhý ocas, aby když rovně stojí jí dosáhl k čumáku?

10 Manipulace s představami prohlížení představ (reprodukce „zpaměti“) mentální rotace (písmeno N, rovnoramenný trojúhelník položte na písmeno H otočené o 90˚ ) transformace představ (skládání papíru) kognitivní mapy

11 Denní snění modifikace reality, tranformace citového stavu rozdíly mezi sněním žen a mužů Muži - témata slávy, moci, bohatství a úpěchu. – denní fantazie týkající se povolán, sexuální sny, sny o partnerství a rodině, dobrodružství. Ženy - oblast mezilidských vztahů, –láskyplné, ideální partnerství, pomoc druhým, uznání a obliba. Denní snění - příjemné, psychohygienické, ale může být i škodlivé, je-li velmi časté a nerealistické - frustrace. závislost na sociokulturním statusu – nižší status – častěji nerealistické sny, zhoršující frustraci

12 O čem nejčastěji sníte? http://www.novinky.cz/archiv/Index/Lide_vztahy_sex/11626efd7.html?from=sekce

13 Denní snění video z round-table „Daydreaming, Night- Dreaming, and Stimulus-Independent Thought“ vedeného Jerome Singerem http://www.philoctetes.org/Event_Archive/Daydreaming_Night_Drea ming_and_Stimulus_Independent_Thought


Stáhnout ppt "4. Představy a fantazie, imaginace, denní snění ψ."

Podobné prezentace


Reklamy Google