Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování senzorického materiálu a zrakové klamy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování senzorického materiálu a zrakové klamy"— Transkript prezentace:

1 Zpracování senzorického materiálu a zrakové klamy
VNÍMÁNÍ Zpracování senzorického materiálu a zrakové klamy

2 Figura na pozadí Obyčejně máme v zorném poli řadu předmětů, přičemž důležité jsou pro nás v dané chvíli jen některé z nich. Je třeba vyčlenit je tak, aby se jevily jako figura na pozadí.

3 Rubinova váza Jako figuru vidíme střídavě bílou vázu, nebo dva černé profily.

4 Zákony, kterými se při vyčleňování figury řídíme:
Zákon blízkosti v prostoru Zákon uzavřenosti Zákon podobnosti Zákon plynulého pokračování Zákon společného osudu Zákon obeznámenosti Zákon doplnění dobrého tvaru

5 Blízké předměty/elementy máme sklon si při vnímání shlukovat.
Zákony organizace Blízkost Blízké předměty/elementy máme sklon si při vnímání shlukovat. prostým přibližováním a vzdalováním dosáhneme

6 Podobné předměty/elementy máme sklon si spojovat
Zákony organisace P o d o b n o s t Podobné předměty/elementy máme sklon si spojovat vedle tvaru i velikost barva jas orientace

7 Předměty/elementy navazující na předešlý trend máme sklon přičleňovat.
Zákony organizace V h o d n é p o k r a č o v á n í Předměty/elementy navazující na předešlý trend máme sklon přičleňovat.

8 Zákony organisace S p o l e č n ý o s u d
Předměty/elementy se společným pohybem (směrem, rychlostí) máme sklon si spojovat.

9 Zákony organizace U z a v ř e n í
Předměty/elementy vytyčené ne do posledního detailu máme sklon ucelovat. hotový tvar

10 Figura poznatelná podle obeznámenosti (Co je na obrázku?)

11 Zákon doplnění dobrého tvaru: Trojúhelníky, které fyzicky neexistují…

12 … a nemůžete popřít, že je vidíte
Zkušenost, která je zabudována do našeho percepčního systému, nám říká: „Z toho, co na obrázku je, by se dalo hádat, že by tady takové trojúhelníky mohly být.“ Jinými slovy: Vjem trojúhelníku je zkonstruován z nenápadných náznaků.

13 Percepční proces zvýrazňuje rozdíly
Pro naši orientaci v prostředí Ebbinhausova iluze Který z prostředních kotoučů je větší?

14 Percepční konstanty Pro dobrou orientaci v prostředí je třeba zajistit, abychom předměty vnímali jako stejné, i když jejich smyslový obraz poněkud odlišný. Příklad: dveře vidíme stále jako pravoúhlé, i když to neodpovídá jejich sítnicovému obrazu.

15 Zrakové klamy Neckerovy krychle
Krychli lze vidět stejně dobře shora jako zdola

16 Schodiště – nebo poskládaný papír (harmonika)?
Je to pohled na schodiště shora, nebo zdola?

17 Heringův obrazec: Jsou tučné čáry rovné?

18 Nemožný předmět - trojtrám
Třetí trámek je vždy v nemožném vztahu k ostatním dvěma.

19 Navzdory tomu, co vidíme, jsou dlouhé čáry rovnoběžné

20 Hermannova mřížková iluze
Co vidíte v průsečících bílých čar? Jakmile na jednu z teček upřete zrak, zmizí.

21 Zdánlivě vychýlené čáry jsou v jedné přímce

22 Muller-Lyerův klam Vodorovné úsečky jsou stejně dlouhé…

23 Fraserova spirála Je to skutečně spirála?

24 Přibližte a oddalte zrak – co se děje s turbínou?

25 Spontánní střídání vjemů při neměnném podnětu
Kolik let hádáte této ženě?

26 A této? Dokážete vnímat obě podoby najednou?

27 Amesova pokojová iluze

28 Podloubí: Je ten mužík v popředí stejně velký jako mužík v pozadí?


Stáhnout ppt "Zpracování senzorického materiálu a zrakové klamy"

Podobné prezentace


Reklamy Google