Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3: Senzorické procesy a procesy vnímání (percepce)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3: Senzorické procesy a procesy vnímání (percepce)"— Transkript prezentace:

1 3: Senzorické procesy a procesy vnímání (percepce)

2 Úvod – vymezení základních pojmů
Senzorické procesy: procesy příjmu a překladu informace z vnějšího a vnitřního prostředí organismu na senzorických receptorech (smyslových zakončeních) Percepce: proces výběru, organizace a interpretace senzorických dat

3 Někdy můžeme mít problém správně vnímat to, co je přístupné našim smyslům

4 Senzorické procesy - čití
3 typy zpracování informací: Transdukce: překlad (fyzikální či chemické energie) smyslových podnětů do elektrické energie neurálních vzruchů Kódování: převod dílčích charakteristik smyslových podnětů do určitého specifického neurálního vzorce aktivace (počitky = zážitky dílčí jednoduché kvality podnětu) Senzorická redukce: filtrování a analýza vstupní informace před odesláním neurálního vrzuchu

5 Senzorické procesy Neurální vzruchy získané podrážděním smyslových zakončení jsou vedeny do odpovídajících projekčních oblastí mozku

6 Senzorické prahy Psychofyzika: studium vztahů intenzity podnětů k zážitku podnětů Absolutní podnětový práh: nejmenší intenzita podnětu, kterou zaznamenáme Diferenční podnětový práh: minimální odlišitelný rozdíl vmezi dvěma podněty

7

8

9 Porozumíme procesům vnímání(percepce)? - iluze
Iluze: chybné nebo matoucí percepce užívaná ke studiu normálních percepčních procesů Např. Müller-Lyerova iluze na obrázku. Která svislá linie se zá delší?

10 Percepce: přehled percepční procesy:
Selekce: věnování pozornosti některým senzorickým podnětům zatímco jiné jsou ignorovány Organizace: a uspořádávání informací do podoby, která nám usnadňuje porozumět prostředí (a tudíž orientovat se v něm) Interpretace: jak mozek vyhodnocuje takto uspořádanou informaci (interpretuje ji – tj. jaký jí dává význam)

11 Percepce – mozkový proces interpretace informací
základní percepční funkce: Lokalizace – „kde“ odlišit jeden objekt od druhého (pozadí) určit polohu – včetně vzdálenosti a pohybu Rozpoznávání – „co“ raná stádia – detektory rysů pozdější stádia rozpoznávání objektů (percepční kategorie) vliv kontextu

12 Lokalizace Odlišování objektů obraz na sítnici = mozaika jasů a barev
percepč. systém  vydělení určitých objektů

13 Selekce a organizace Gestalt psychologie
význam vnímání celých tvarů nebo objektů; navrhla řadu principů, podle kterých uspořádáváme podnětové pole objekt / pozadí(zvratné) sdružování objektů (blízkost, dotváření, nepřerušené pokračování, podobnost) společná vzdálenost společný pohyb atd.

14 Sdružování objektů; figura - pozadí
blízkost podobnost pokračování dotváření figura/pozadí

15 Určování polohy: vzdálenost
6 monokulárních vodítek pro odhad vzdálenosti lineární perspektiva překrývání relativní velikost gradient vzorců výška stínování

16 Určování polohy: vzdálenost
binokulární vodítko: binokulární rozdíl disparity: odlišné obrazy na retinách pravého a levého oka

17 Určování polohy: vnímání pohybu
stroboskopický pohyb (film) skutečný pohyb – propriocepce očních svalů

18 Percepční konstanty jasu barvy tvaru velikosti
příklad konstanty tvaru – podráždění buněk na sítnici je pokaždé jiné, přesto stále vnímáme tytéž „dveře“

19 Určování polohy: vnímání hloubky
Vnímání hloubky: schopnost vnímat třídimenzionální prostor a přesně posuzovat vzdálenost Vnímání hloubky zahrnuje jak binokulární tak monokulární klíče

20 Rozpoznávání = zařazování objektu do určité kategorie (toto je košile)
rozpoznání  možnost usuzovat  vytěžíme víc informací než bezprostředně dostáváme časná x pozdější etapa rozpoznávání „popis“ porovnávání s tvary různých kategorií (linie, hrany, úhly) v mozkové kůře existují 3 typy buněk specif. reagující na určité podněty (Hubel, Wiesel, 1968; 1981 – Nobelova cena) tzv.jednoduché buňky reagují, když oko vnímá rozhraní mezi tmavou a světlou oblastí v dané orientaci a s daným umístěním v receptivním poli komplexní buňky – nevyžaduje určité umístění, reaguje kontinuálně na pohyb rozhraní v jejím receptivním poli hyperkomplexní buňky – vyžadují orientaci a délku podnětu

21 Percepční rysy Geony

22 Rozpoznávání - vliv klíčů
The Ames Room Illusion

23 Interpretace– dvojznačné podněty

24 Percepce: interpretace informace
Percepční adaptace Percepční nastavení („set“) Kontext Bottom-up vs. top-down zpracování

25 Percepce: interpretace informace
Percepční adaptace: mozek se přizpůsobí změně v prostředí

26 Percepce: interpretace informace
Percepční nastavení: připravenost vnímat určitým způsobem

27 Percepce: interpretace informace
Kontext a percepční set kdo je na snímcích?

28 Percepce: interpretace informace
kdo je na snímcích opravdu?

29 Percepce: interpretace informace
Bottom-up vs. top-down zpracování: Bottom-up - když se učíme číst, učíme se tvary jednotlivých písmen, pak si všímáme že tvoří slova top-down zpracování – díky němu přečteme i toto: Ldkisý mezok, to je závlšntsot. Mlyísme si, že s ním mylísme, kdo ví?

30 Podprahová percepce: Podprahová (subliminální) percepce (percepce bez uvědomování si percipovaného) je výsledkem pravděpodobnostního záchytu signálů, ale scházejí důkazy o podprahovém přesvědčování

31 Jak můžete vysvětlit tzv. nemožné obrazy?

32 Percepce je konstruktivní proces
důležitost zkušenosti (kontext, zpracovaní top-down) ne „odraz“, ale nejlepší možný způsob interpretace informace


Stáhnout ppt "3: Senzorické procesy a procesy vnímání (percepce)"

Podobné prezentace


Reklamy Google