Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3: Senzorické procesy; vnímání (percepce) Plháková: seznámit se s kap 4, studovat kap 5 Sternberg: seznámit se se str. 133 až 178, přečíst část 4.3 a 4.4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3: Senzorické procesy; vnímání (percepce) Plháková: seznámit se s kap 4, studovat kap 5 Sternberg: seznámit se se str. 133 až 178, přečíst část 4.3 a 4.4."— Transkript prezentace:

1 3: Senzorické procesy; vnímání (percepce) Plháková: seznámit se s kap 4, studovat kap 5 Sternberg: seznámit se se str. 133 až 178, přečíst část 4.3 a 4.4 +shrnutí (168- 177) Cumminsová, D. (1998). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál Bragdon, A.D., Gamon, D. (2006). Když mozek pracuje jinak. Praha: Portál

2 úvod – vymezení základních pojmů senzorické procesy percepce Struktura přednášky

3 Senzorické procesy: procesy příjmu a překladu informace z vnějšího a vnitřního prostředí organismu na senzorických receptorech (smyslových zakončeních) Percepce: proces výběru, organizace a interpretace senzorických dat Úvod – vymezení základních pojmů

4 Senzorické procesy - čití 3 typy zpracování informací: 1. Transdukce: překlad (fyzikální či chemické energie) smyslových podnětů do elektrické energie neurálních vzruchů 2. Kódování: převod dílčích charakteristik smyslových podnětů do určitého specifického neurálního vzorce aktivace (počitky = zážitky dílčí jednoduché kvality podnětu) 3. Senzorická redukce: filtrování a analýza vstupní informace před odesláním neurálního vrzuchu

5 Neurální vzruchy získané podrážděním smyslových zakončení jsou vedeny do odpovídajících projekčních oblastí mozku Senzorické procesy

6 Senzorické prahy Psychofyzika: studium vztahů intenzity podnětů k zážitku podnětů Absolutní podnětový práh: nejmenší intenzita podnětu, kterou zaznamenáme Diferenční podnětový práh: minimální odlišitelný rozdíl vmezi dvěma podněty

7

8

9

10 How We See: The Electromagnetic Spectrum

11 How We See: Light Waves Light waves vary in: length (wavelength), which determines frequency (hue or color) height (amplitude), which determines brightness or intensity complexity (range), which determines saturation

12 How We See: Anatomy of the Eye The eye captures light and focuses it on receptors on the retina, where it is converted to neural signals Small abnormalities in the eyeball’s shape cause problems with vision, such as nearsightedness and farsightedness

13 How We See: Structures of the Retina Receptors for vision (rods and cones) are located in the retina The fovea, a pit filled with cones, is responsible for our sharpest vision The blind spot, near the fovea, has no visual receptors

14 How We Hear: Sound Waves Sound waves vary in: length (wavelength), which determines pitch (highness or lowness) height (amplitude), which determines loudness (intensity of the sound). complexity (range), which determines timbre

15 How We Hear: Anatomy of the Ear Structures of the outer and middle ear gather and focus sound waves, conducting them to the cochlea Receptors for hearing are hair cells in the cochlea

16 How We Hear: Loudness The loudness of a sound is measured in decibels. Chronic exposure to loud noise can cause permanent nerve deafness, as can diseases and biological changes associated with aging

17 Our Other Senses: Olfaction (Sense of Smell) Receptors for smell are embedded in the nasal membrane (the olfactory epithelium)

18 Our Other Senses: Gustation (Sense of Taste) Smell and taste are closely related Receptors for taste are taste buds, located in papillae on the surface of the tongue

19 Our Other Senses: The Three Body Senses The skin senses involve three skin sensations: touch (or pressure), temperature, and pain Receptors for these sensations occur in various concentrations and depths in the skin

20 Our Other Senses: The Three Body Senses The vestibular sense (sense of balance) involves the vestibular sacs and semicircular canals located within the inner ear When the vestibular sense becomes confused, motion sickness can occur

21 Kinesthesia provides the brain with information about posture and movement Kinesthetic receptors are located in muscles, joints, and tendons Our Other Senses: The Three Body Senses

22 Někdy můžeme mít problém správně vnímat to, co je přístupné našim smyslům

23 Porozumíme procesům vnímání(percepce)? - iluze Iluze: chybné nebo matoucí percepce užívaná ke studiu normálních percepčních procesů Např. Müller-Lyer illusion, na obrázku. Která svislá linie se zá delší?

24 Percepce: přehled percepční procesy: 1. Selekce: věnování pozornosti některým senzorickým podnětům zatímco jiné jsou ignorovány 2. Organizace: a uspořádávání informací do podoby, která nám usnadňuje porozumět prostředí (a tudíž orientovat se v něm) 3. Interpretace: jak mozek vyhodnocuje takto uspořádanou informaci (interpretuje ji – tj. jaký jí dává význam)

25 Percepce – mozkový proces interpretace informací základní percepční funkce: 1. Lokalizace – „kde“  odlišit jeden objekt od druhého (pozadí)  určit polohu – včetně vzdálenosti a pohybu 2. Rozpoznávání – „co“  raná stádia – detektory rysů  pozdější stádia rozpoznávání objektů (percepční kategorie) vliv kontextu

26 Lokalizace Odlišování objektů obraz na sítnici = mozaika jasů a barev percepč. systém  vydělení určitých objektů

27 Lokalizace Gestaltpsychologie ( Max Wertheimer, Wolfgang Köhler) zákon pregnance-nejjednodušší organizace do stabilní, souvislé formy význam vnímání celých tvarů nebo objektů; řada principů, podle kterých uspořádáváme podnětové pole  objekt / pozadí(zvratné)  sdružování objektů (blízkost, dotváření, nepřerušené pokračování, podobnost)  společná vzdálenost  společný pohyb atd.

28 blízkost podobnost pokračování dotvářenífigura/pozadí Sdružování objektů; figura - pozadí

29

30 6 monokulárních vodítek pro odhad vzdálenosti  lineární perspektiva  překrývání  relativní velikost  gradient vzorců  výška  stínování Percepce – určování polohy: vzdálenost

31 binokulární vodítko: binokulární rozdíl disparity: odlišné obrazy na retinách pravého a levého oka Percepce – určování polohy: vzdálenost

32 Vnímání hloubky zahrnuje jak binokulární tak monokulární klíče Vnímání hloubky: schopnost vnímat třídimenzionální prostor a přesně posuzovat vzdálenost Percepce – určování polohy: pohyb

33 stroboskopický pohyb (film) skutečný pohyb - propriocepce

34 Rozpoznávání = zařazování objektu do určité kategorie (toto je košile, toto je Jan Novák) rozpoznání  možnost usuzovat  vytěžíme víc informací než bezprostředně dostáváme časná x pozdější etapa rozpoznávání „popis“porovnávání s tvary různých kategorií (linie, hrany, úhly) v mozkové kůře existují 3 typy buněk specif. reagující na určité podněty (Hubel, Wiesel, 1968; 1981 – Nobelova cena) tzv.jednoduché buňky reagují, když oko vnímá rozhraní mezi tmavou a světlou oblastí v dané orientaci a s daným umístěním v receptivním poli komplexní buňky – nevyžaduje určité umístění, reaguje kontinuálně na pohyb rozhraní v jejím receptivním poli hyperkomplexní buňky – vyžadují orientaci a délku podnětu

35  Bottom-up vs. top-down zpracování: Bottom-up - když se učíme číst, učíme se tvary jednotlivých písmen, pak si všímáme že tvoří slova top-down zpracování – díky němu přečteme i toto: Ldkisý mezok, to je závlšntsot. Mlyísme si, že s ním mylísme, kdo ví? Percepce: interpretace informace

36 Percepční rysyGeony

37 The Ames Room Illusion Rozpoznávání - vliv klíčů

38 Rozpoznávání – dvojznačné podněty

39 Percepční konstanty jasu barvy tvaru velikosti příklad konstanty tvaru – podráždění buněk na sítnici je pokaždé jiné, přesto stále vnímáme tytéž „dveře“

40 Percepce: interpretace informace  Percepční adaptace  Percepční nastavení („set“)  Kontext  Bottom-up vs. top-down zpracování

41 Percepční adaptace: mozek se přizpůsobí změně v prostředí Percepce: interpretace informace

42 Percepční nastavení: připravenost vnímat určitým způsobem Percepce: interpretace informace

43 Kontext a percepční set kdo je na snímcích? Percepce: interpretace informace

44 kdo je na snímcích opravdu?

45 Podprahová percepce: Podprahová (subliminální) percepce (percepce bez uvědomování si percipovaného) je výsledkem pravděpodobnostní ho záchytu signálů, ale scházejí důkazy o podprahovém přesvědčování

46 Podprahová percepce: Subliminal perception (perception without conscious awareness) may occur, but there is little or no evidence of subliminal persuasion

47 Understanding Perception: ESP Extrasensory perception (ESP): supposed “psychic” abilities that go beyond the known senses (e.g., telepathy or clairvoyance) ESP research is often criticized for its lack of experimental control and lack of replicability

48 Jak můžete vysvětlit tzv. nemožné obrazy?

49 Percepce je konstruktivní proces procesy top-down, tj. důležitost zkušenosti ne „odraz“, ale nejlepší možný způsob interpretace informace

50 ©John Wiley & Sons, Inc. 2007 Carpenter, Huffman: Visualizing Psychology Teorie percepce odspodu vzhůru  Gibson,- přímá percepce,  Posner – teorie prototypů,  Selfridgekorelace znaků  Biederman – geony (strukturálně deskriptivní teorie – poznávání na základě složek), shora dolů  konstruktivní proces – Bruner  efekt souvislosti, kontextu sloučení obou přístupů  výpočetní teorie percepce (Marr – okraje, kontury, podobnosti – počítačová simulace simulace)

51 ©John Wiley & Sons, Inc. 2007 Carpenter, Huffman: Visualizing Psychology Poruchy percepce agnózie – poruchy senzorických informací


Stáhnout ppt "3: Senzorické procesy; vnímání (percepce) Plháková: seznámit se s kap 4, studovat kap 5 Sternberg: seznámit se se str. 133 až 178, přečíst část 4.3 a 4.4."

Podobné prezentace


Reklamy Google