Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mentální představy a reprezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mentální představy a reprezentace"— Transkript prezentace:

1 Mentální představy a reprezentace

2 Charakteristika představ
Živost úroveň jasnosti, realističnosti a bohatosti představ Kontrolovatelnost Schopnost kontrolovat a manipulovat s představami Asociované emoce Představy evokují pocity a fyziologické reakce. 2

3 Živost 3

4 Kontrolovatelnost 4

5 Asociované pocity 5

6 Užití mentálních představ
Kosslyn et al. (1990) provedl deníkovou studií. Zkoumal užití představ u účastníků. Denní snění Zapamatování(metoda loci) Emoce a motivace (vizualizace cílů) Navigace Mentální cvičení (využití v manaž. psych.) 6

7 Denní snění Rene Descartes Zakladatel moderní matematiky
(Karteziánská geometrie) 7

8 Denní snění 8

9 Denní snění Friedrich August Kekulé von Stradonitz Německý chemik 9

10 Friedrich August Kekulé von Stradonitz
10

11 Reprezentace medvěda Analogová reprezentace Polární medvěd
Polar bear photo was taken from: Polární medvěd Symbolická-propoziční reprezentace

12 Metody výzkumů Metody Introspekce Racionalistický přístup
Empirický přístup Experimenty Neuropsychologické studie

13 Mentální představy Interní reprezentace prostředí, které mají prostorovou povahu

14 Teorie duálního kódování
Paivio (1971) Pro reprezentaci znalostí používáme dva kódy Imagen – analogové kódy, které sdílejí perceptuální vlastnosti s objektem, který repreznetují Logogen – arbitrární symboly, reprezentující objekty Oba kódy jsou propojeny

15 Důkazy pro duální kódování
Paivio zkoumal konkrétní a abstraktní slova Účastníci dosahovali lepších výsledků při vybavování konkrétních slov Podle něj je duální kódováni více spjato s konkrétními slovy než abstraktními Paivio, A. (1991). Dual coding theory: retrospect and current status. Canadian Journal of Psychology 45,

16 Další důkazy Vizuální informace má odlišné charakteristiky než verbální kód Vizuální informace interferuje s prostorovou Verbální označení interferují s promluvou Prokázal že různé kódy jsou citlivé na odlišné manipulace

17 Duální kódování te Linde (1982)
Účastnící měli odpovídat na otázky týkající se obrázkových a slovních párů Otázka Slovní stimul Obrázkový stimul Asociace? Myš-Sýr Stejná velikost? Žalud-cibule te Linde, John (1982). Picture-word differences in decision latency: A test of common-coding assumptions. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition, Vol 8(6), Note: stimuli depicted are symbolic representations of original study, not the actual stimuli used.

18 te Linde (1982) výsledky Results indicate that there is something different about the coding of the pictures and words since it takes longer for participants to answer the size question about the word pairs.

19 Spor o povahu představ Povahu představ lze vysvětlit podle dvou různých teorií Depiktivní teorie (analogová): Představy jsou reprezentovány jako obrazy v našich hlavách. Stephen Kosslyn Deskriptivní teorie (propoziční): Přestože zakoušíme představy, jsou uloženy jako abstraktní koncepty v našich hlavách. Zenon Pylyshyn 19

20 Jádro sporu Představa je obraz Funkční ekvivalence Kosslyn, S.
Propoziční teorie Pylyshyn, Z. Představa je deskripce 3 stranný útvar 3 úhly – 60° Průsečíky stran 20

21 Propoziční teorie Informace nejsou uloženy jako představy
Existuje obecný kód - propoziční Ukládá význam objektů Vytváří verbální nebo vizuální kód transformací propozičního kódu

22 Propoziční reprezentace

23 Test představivosti Vytvořte představu tohoto obrazce
Který z útvaru na příštím slidu tvoří část tohoto obrazce? This demonstration was created by Thomas P. Pusateri (2004) for Thomson/Wadsworth.

24 1 2 3 4 This demonstration was created by Thomas P. Pusateri (2004) for Thomson/Wadsworth. Answers: Items 1, 2 & 4 are a part of the figure; 3 is not. PART-WHOLE RELATIONSHIPS AND IMAGERY. Reed & Johnsen (1975) demonstrated that visual images often lack sufficient details for direct comparisons of part-whole relationships. In class, expose only the next slide and ask the class to form a mental image of that figure and wait a few seconds. Ask the class to write down the numbers of all of the figures that are part of the top figure. Reed, S., & Johnsen, J. (1975). Detection of parts in patterns and images. Memory and Cognition, 3,

25 Jiný obrazec Vytvořte si představu tohoto obrazce
Který z útvaru na příštím slidu tvoří část tohoto obrazce? This demonstration was created by Thomas P. Pusateri (2004) for Thomson/Wadsworth.

26 1 2 4 3 This demonstration was created by Thomas P. Pusateri (2004) for Thomson/Wadsworth. Answers: figure 1, 3 and 4 are a part of the original. Figure 2 is not. Typically students have difficulty recognizing figure 4 as part of original. PART-WHOLE RELATIONSHIPS AND IMAGERY. Reed & Johnsen (1975) demonstrated that visual images often lack sufficient details for direct comparisons of part-whole relationships.

27 Carmichael, Hogan, & Walters
Účastníkům byly ukázány různé obrazce s jedním ze dvou slovních označení Přesýpací hodiny nebo stůl Slunce nebo kormidlo

28 Carmichael, Hogan, & Walters
Po čase byli účastnící požádáni aby nakreslili původní objekt Účastníci zkreslili obraz podle slovního označení

29 Mentální rotace Shepard & Metzler (1971)
Účastníci mají rozhodnout, zda se jedná o stejné tvary Některé páry jsou shodné, ale otočené o různé úhly Summary of research on mental imagery should come after evidence.

30

31 Shepard & Metzler - výsledky
Discuss how results indicate we treat mental image similar to how we would treat the actual object.

32 Hypotéza funkční ekvivalence
Poprvé navržena Shepardem a Kosslynem Mentální představy jsou interní reprezentace které fungují na analogických principech, jakým funguje vnímání objektů v externím prostředí. =

33 Neuropsychologické důkazy
Cohen & Kosslyn Při vnímání a mentální rotaci jsou použita stejná mozková centra

34 Teorie funkční ekvivalence
Kosslyn (1983) Zapamatování mapy Poté prozkoumávat ostrov v představě Měřeny vzdálenosti mezi objekty ve formě reakčního času Od chaty k travinám Od chaty k moři

35 Kosslyn (1983) výsledky Lineární vztah mezi vzdáleností a reakčním časem Důkaz pro hypotézu funkční ekvivalence Mentální představy jsou interní reprezentace které fungují analogicky jako percepce fyzických objektů

36 Kognitivní mapy

37 Tversky (1993) Kognitivní mapy jsou více kognitivní koláže
Konstruktivistický pohled na tvorbu kognitivních map Zkreslení nastávají při používání heuristik Tversky, B. (1993). Cognitive Maps, Cognitive Collages, and Spatial Mental Models. In Frank, A.U. and Campari, I. (Eds/) Spatial Information Theory: A Theoretical Basis for GIS, Proceedings COSIT ’93. Lecture Notes in Computer Science, 716, pp , Springer: Berlin.

38 Vliv heuristik Heuristiky rotace Heuristika zarovnání
Snaha převádět šikmé objekty do osových směrů S-J a V-Z Heuristika zarovnání Studentům byly prezentovány dvě mapy Ameriky Jedna byla správná a na druhé byla jižní Amerika posunuta na západ Většina studentů považovala posunutou mapu za správnou Tversky, B. (1993). Cognitive Maps, Cognitive Collages, and Spatial Mental Models. In Frank, A.U. and Campari, I. (Eds/) Spatial Information Theory: A Theoretical Basis for GIS, Proceedings COSIT ’93. Lecture Notes in Computer Science, 716, pp , Springer: Berlin. Alignment heuristic depicted in previous slides is reiterated here. Tversky, B. (1981). Distortions in memory for maps. Cognitive Psychology, 13,

39 Vliv heuristik Heuristika hustoty Heuristika symetrie
Čím více objektů mezi dvěma body, tím větší je odhadovaná vzdálenost Heuristika symetrie Nepravidelné objekty bývají prezentovány jako pravidelné Tversky, B. (1993). Cognitive Maps, Cognitive Collages, and Spatial Mental Models. In Frank, A.U. and Campari, I. (Eds/) Spatial Information Theory: A Theoretical Basis for GIS, Proceedings COSIT ’93. Lecture Notes in Computer Science, 716, pp , Springer: Berlin.

40 Výzkumy auditivních představ
Subvokalizace je neviditelný a neslyšitelný pohyb mluvících svalů, který nastává při čtení pro sebe.

41 Výzkumy auditivních představ
Subvokalizace je propojena s fonologickou smyčkou v pracovní paměti. Je indikátorem použití vnitřního ucha a vnitřního hlasu

42 Kinestetické představy
Během závodů není povoleno projíždět v tréninku aktuální trať Proto závodníci chodí po břehu a plánují svůj průjezd a pohyby Při těchto aktech jsou používány kinestetické pohyby

43 Výzkumy mentálních cvičení
Smith & Holmes (2004) 40 golfistů se účastnilo nácviku dvakrát týdně po dobu 6 týdnů Jedna skupina se dívala na záznam svých úderů Druhá četla golfové knihy 43

44 Výzkumy mentálních cvičení
Smith & Holmes (2004) J. of Sport & Exercise Psychology Během pre-testu nebyly mezi golfisty rozdíly Během post-testu byli významně lepší golfiste, kteří sledovali své údery ze záznamu. 44


Stáhnout ppt "Mentální představy a reprezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google