Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mentální představy a reprezentace. Charakteristika představ Živost –úroveň jasnosti, realističnosti a bohatosti představ Kontrolovatelnost –Schopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mentální představy a reprezentace. Charakteristika představ Živost –úroveň jasnosti, realističnosti a bohatosti představ Kontrolovatelnost –Schopnost."— Transkript prezentace:

1 Mentální představy a reprezentace

2 Charakteristika představ Živost –úroveň jasnosti, realističnosti a bohatosti představ Kontrolovatelnost –Schopnost kontrolovat a manipulovat s představami Asociované emoce –Představy evokují pocity a fyziologické reakce.

3 Živost

4 Kontrolovatelnost

5 Asociované pocity

6 Užití mentálních představ Kosslyn et al. (1990) provedl deníkovou studií. Zkoumal užití představ u účastníků. »Denní snění »Zapamatování(metoda loci) »Emoce a motivace (vizualizace cílů) »Navigace »Mentální cvičení (využití v manaž. psych.)

7 Denní snění Rene Descartes Zakladatel moderní matematiky (Karteziánská geometrie)

8 Denní snění

9 Friedrich August Kekul é von Stradonitz Německý chemik

10 Friedrich August Kekulé von Stradonitz

11 Reprezentace medvěda Polární medvěd Analogová reprezentace Symbolická-propoziční reprezentace

12 Metody výzkumů Metody Introspekce Racionalistický přístup Empirický přístup Experimenty Neuropsychologické studie

13 Mentální představy Interní reprezentace prostředí, které mají prostorovou povahu

14 Teorie duálního kódování Paivio (1971) Pro reprezentaci znalostí používáme dva kódy Imagen – analogové kódy, které sdílejí perceptuální vlastnosti s objektem, který repreznetují Logogen – arbitrární symboly, reprezentující objekty Oba kódy jsou propojeny

15 Důkazy pro duální kódování Paivio zkoumal konkrétní a abstraktní slova Účastníci dosahovali lepších výsledků při vybavování konkrétních slov Podle něj je duální kódováni více spjato s konkrétními slovy než abstraktními

16 Další důkazy Vizuální informace má odlišné charakteristiky než verbální kód Vizuální informace interferuje s prostorovou Verbální označení interferují s promluvou Prokázal že různé kódy jsou citlivé na odlišné manipulace

17 Duální kódování te Linde (1982) Účastnící měli odpovídat na otázky týkající se obrázkových a slovních párů OtázkaSlovní stimulObrázkový stimul Asociace?Myš-Sýr Stejná velikost?Žalud-cibule

18 te Linde (1982) výsledky

19 Spor o povahu představ Povahu představ lze vysvětlit podle dvou různých teorií Depiktivní teorie (analogová): Představy jsou reprezentovány jako obrazy v našich hlavách. Stephen Kosslyn Deskriptivní teorie (propoziční): Přestože zakoušíme představy, jsou uloženy jako abstraktní koncepty v našich hlavách. Zenon Pylyshyn

20 Jádro sporu Funkční ekvivalence Kosslyn, S. Představa je obraz Propoziční teorie Pylyshyn, Z. Představa je deskripce –3 stranný útvar –3 úhly – 60° –Průsečíky stran

21 Propoziční teorie Informace nejsou uloženy jako představy Existuje obecný kód - propoziční Ukládá význam objektů Vytváří verbální nebo vizuální kód transformací propozičního kódu

22 Propoziční reprezentace

23 Test představivosti Vytvořte představu tohoto obrazce Který z útvaru na příštím slidu tvoří část tohoto obrazce?

24 12 3 4

25 Jiný obrazec Vytvořte si představu tohoto obrazce Který z útvaru na příštím slidu tvoří část tohoto obrazce?

26 1 2 3 4

27 Carmichael, Hogan, & Walters Účastníkům byly ukázány různé obrazce s jedním ze dvou slovních označení Slunce nebo kormidlo Přesýpací hodiny nebo stůl

28 Carmichael, Hogan, & Walters Po čase byli účastnící požádáni aby nakreslili původní objekt Účastníci zkreslili obraz podle slovního označení

29 Mentální rotace Shepard & Metzler (1971) Účastníci mají rozhodnout, zda se jedná o stejné tvary Některé páry jsou shodné, ale otočené o různé úhly

30

31 Shepard & Metzler - výsledky

32 Hypotéza funkční ekvivalence Poprvé navržena Shepardem a Kosslynem Mentální představy jsou interní reprezentace které fungují na analogických principech, jakým funguje vnímání objektů v externím prostředí.

33 Neuropsychologické důkazy Cohen & Kosslyn Při vnímání a mentální rotaci jsou použita stejná mozková centra

34 Teorie funkční ekvivalence Kosslyn (1983) Zapamatování mapy Poté prozkoumávat ostrov v představě Měřeny vzdálenosti mezi objekty ve formě reakčního času Od chaty k travinám Od chaty k moři

35 Kosslyn (1983) výsledky Lineární vztah mezi vzdáleností a reakčním časem Důkaz pro hypotézu funkční ekvivalence Mentální představy jsou interní reprezentace které fungují analogicky jako percepce fyzických objektů

36 Kognitivní mapy

37 Tversky (1993) Kognitivní mapy jsou více kognitivní koláže Konstruktivistický pohled na tvorbu kognitivních map Zkreslení nastávají při používání heuristik

38 Vliv heuristik Heuristiky rotace Snaha převádět šikmé objekty do osových směrů S-J a V-Z Heuristika zarovnání Studentům byly prezentovány dvě mapy Ameriky Jedna byla správná a na druhé byla jižní Amerika posunuta na západ Většina studentů považovala posunutou mapu za správnou

39 Vliv heuristik Heuristika hustoty Čím více objektů mezi dvěma body, tím větší je odhadovaná vzdálenost Heuristika symetrie Nepravidelné objekty bývají prezentovány jako pravidelné

40 Výzkumy auditivních představ Subvokalizace je neviditelný a neslyšitelný pohyb mluvících svalů, který nastává při čtení pro sebe.

41 Výzkumy auditivních představ Subvokalizace je propojena s fonologickou smyčkou v pracovní paměti. Je indikátorem použití vnitřního ucha a vnitřního hlasu

42 Kinestetické představy Během závodů není povoleno projíždět v tréninku aktuální trať Proto závodníci chodí po břehu a plánují svůj průjezd a pohyby Při těchto aktech jsou používány kinestetické pohyby

43 Výzkumy mentálních cvičení Smith & Holmes (2004) 40 golfistů se účastnilo nácviku dvakrát týdně po dobu 6 týdnů Jedna skupina se dívala na záznam svých úderů Druhá četla golfové knihy

44 Výzkumy mentálních cvičení Smith & Holmes (2004) J. of Sport & Exercise Psychology Během pre-testu nebyly mezi golfisty rozdíly Během post-testu byli významně lepší golfiste, kteří sledovali své údery ze záznamu.


Stáhnout ppt "Mentální představy a reprezentace. Charakteristika představ Živost –úroveň jasnosti, realističnosti a bohatosti představ Kontrolovatelnost –Schopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google