Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná psychologie II. 2014. 24.2. Jazyk a řeč - Mgr. Kučera 3.3. Emoce, 1.část 10.3.výuka nebude – služební cesta 17.3. Emoce, 2.část 24.3. Motivace,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná psychologie II. 2014. 24.2. Jazyk a řeč - Mgr. Kučera 3.3. Emoce, 1.část 10.3.výuka nebude – služební cesta 17.3. Emoce, 2.část 24.3. Motivace,"— Transkript prezentace:

1 Obecná psychologie II. 2014

2 24.2. Jazyk a řeč - Mgr. Kučera 3.3. Emoce, 1.část 10.3.výuka nebude – služební cesta 17.3. Emoce, 2.část 24.3. Motivace, 1. část – možná výměna s jinou výukou v tomtéž týdnu – bude upřesněno 31.3.Motivace, 2.část – možná výměna s jinou výukou v tomtéž týdnu – bude upřesněno 7.4.Vědomí – teorie vědomí 14.4. Sebeuvědomování, zrcadlové neurony, teorie mysli 21.4. - velikonoce 28.4. Integrace psychických procesů, 1. část – duální procesy 5. 5. Integrace psychických procesů, 2. část 12.5. Psychická regulace 19.5. zápočtový týden (rezerva) Seznam přednášek

3 Semináře Současný stav vývoje a výzkumu v obecné psychologii studenti si připraví (výběr jedné z možností): 1.prezentaci jedné z kapitol z uvedených knih (po schválení výběru) 2.prezentaci k jedné výzkumné studie z časopisu Psychological Science (k vypůjčení v knihovně katedry) 3.prezentaci vlastního minivýzkumu (sapir- Whorfova hypoteza, sémantický diferenciál) 1 Další nepovinnou součástí semináře je problematika hypnózy – (studenti si vyzkouší vlastní hypnabilitu podle Stanfordské škály a zkusí si navzájem navozování transu) 1 Revidovaný test sémantického výběru Barborka: http://sites.google.com/site/tsvrev/home

4 Literatura Základní literatura k přednáškám: Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004 Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál. Koukolík, F. (2003). Já. O vztah mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha:Portál Stuchlíková, I. (2010). Motivace a osobnost. In M. Blatný a kol. Psychologie osobnosti (ss. 137- 166). Praha: Grada Literatura k seminářům: Kahneman, D. (2012). Myšlení rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil Publishing Koukolík, F. (2006). Sociální mozek. Praha, Karolinum 2006 Sacks, O. (1993). Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Praha: Mladá fronta Lehrer, J. (2009). Jak se rozhodujeme? Praha:Dokořán. Brafman, O., Brafman, R. (2008). Proč se chováme iracionálně? Praha: Dokořán.

5 Otázky ke zkoušce 1.Jazyk. Vlastnosti jazyka, osvojování si jazyka. 2.Myšlení a řeč – Piaget, Vygotský, Bruner, Sapir-Whorfova hypotéza. Jazyk v sociálních souvislostech – řečové akty, komunikace. 3.Emoce. Vymezení a funkce emocí, základní složky emočních jevů. 4.Základní teorie emocí (fyziologické, kognitivní, evoluční, dvoujádrová teorie). 5.Dimenze a druhy emocí, jejich vývoj. Emoční inteligence, její význam a složky. Regulace emocí a vliv na kognitivní funkce. 6.Motivace – funkce a vymezení, motiv, potřeba, incentiva. 7.Sebezáchovné a stimulační motivy. 8.Psychosociální motivy - vymezení, možnosti diagnostiky. 9.Teorie motivace (Murray, Maslow, McClelland a MacAdams, Weiner, Heckhausen, Deci a Ryan). Implicitní a explicitní motivy. 10.Předmětná stránka motivace -cíle. Motivace a vůle. 11.Filosofické, kognitivní a neurologické přístupy k vymezení vědomí. Nevědomí a jeho různá pojetí. Pozornost. Problematika svobodné vůle. 12.Funkce psychiky, modely psychiky. Psychická regulace


Stáhnout ppt "Obecná psychologie II. 2014. 24.2. Jazyk a řeč - Mgr. Kučera 3.3. Emoce, 1.část 10.3.výuka nebude – služební cesta 17.3. Emoce, 2.část 24.3. Motivace,"

Podobné prezentace


Reklamy Google