Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologické aspekty hodnocení a zkoušení ve vzdělávání dospělých

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologické aspekty hodnocení a zkoušení ve vzdělávání dospělých"— Transkript prezentace:

1 Psychologické aspekty hodnocení a zkoušení ve vzdělávání dospělých
Mgr. Šárka Prachařová AABYSS s.r.o. Projekt: Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji

2 Motto: „Řekneme-li větu John je hloupý, řekneme toho mnohem víc sami o sobě než o Johnovi. “ (N. Postman)

3 Hodnocení jako proces Cíl Obsah Formy Metody Prostředky

4 Hodnocení z hlediska andragogického
Ověření tzv. výstupů z výuky z hlediska: informací znalostí vědomostí dovedností návyků

5 Hodnocení z hlediska psychologického
Vztahová rovina mezi zkoušeným a zkoušejícím Promítají se osobnostní vlivy z obou stran Osobní konstrukty (George Kelly:Psychologie osobních konstruktů) – to, co predisponuje naše anticipace (předvídání, předpoklady) Konstrukty si vytváříme na základě zkušeností, nevědomě

6 Osobnost v rovině vztahové
Sebepojetí – představy o sobě Sebeúcta – vážím si sám sebe Sebedůvěra – víra ve vlastní schopnosti

7 Zachování objektivity v hodnocení
Lze hodnotit objektivně???? Čeho se v procesu hodnocení vyvarovat???

8 Zásady hodnotícího procesu
Zásada vzájemné úcty Zásada racionální atmosféry Zásada vzájemné důvěry (otevřenost, upřímnost) Zásada humanismu

9 Motto: „Nejdříve se snažit pochopit, potom být pochopen“ V procesu hodnocení: Klienta akceptovat Projevovat se vůči němu empaticky a autenticky

10 Akceptace Bezvýhradné přijetí osobnosti zkoušeného a hodnoceného, která si zaslouží respekt a úctu. Neznamená to ve všem souhlasit!!!! Akceptace se projevuje především v neverbálním chování. Zhodnocení je obtížné neposuzovat, což akceptaci nabourává

11 Empatie Ochota a snaha co nejpřesněji vnímat druhého se všemi významy a pocity

12 Autenticita Být jasný, konkrétní – tzv. nezáhadný, nestylizovat se do role. Projevená autenticita způsobí, že se druhý uklidní

13 Účel hodnocení Směrem ke zkoušenému
Informovat do jaké míry zvládl požadavky stanovených standardů Informovat, jak dál postupovat Motivovat, povzbudit, posílit sebedůvěru Vždy optimistický podtext

14 Směrem ke zkoušejícímu
Zpětná vazba o vhodnosti zvolených metod a postupů Slouží k analýze vlastní práce andragoga

15 Principy hodnocení Překonávat případné nedostatky, povzbudit, kladně motivovat Mělo by být prováděno taktním způsobem Pozor na srovnávání

16 Kvalifikační standard
Strukturovaný popis požadavků na příslušnou profesi. Kvalifikace jsou ve standardech popsány formou kompetencí, způsobilostí. Každá z kompetencí je v hodnotícím standardu rozepsána do kritérií. „Čím přesněji máme vymezena kritéria, tím lépe nastavíme hodnotící proces“

17 Hodnotící standard Je tvořen souborem kritérií a postupů pro ověření požadavků na kvalifikaci

18 Hodnocení normativní – výkon jedince je poměřován s výkony ostatních(také u přijímacích pohovorů)
Hodnocení kriteriální – splnění úkolu bez ohledu na to, zda byl úkol splněn hůře nebo lépe s ostatními řešiteli

19 Formy zkoušení Ústní zkoušení Písemná zkouška (testy)
Praktická zkouška Individuální zkouška Skupinová zkouška Hromadné zkoušky Výkonové zkoušky

20

21


Stáhnout ppt "Psychologické aspekty hodnocení a zkoušení ve vzdělávání dospělých"

Podobné prezentace


Reklamy Google