Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologické aspekty hodnocení a zkoušení ve vzdělávání dospělých Mgr. Šárka Prachařová AABYSS s.r.o. Projekt: Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologické aspekty hodnocení a zkoušení ve vzdělávání dospělých Mgr. Šárka Prachařová AABYSS s.r.o. Projekt: Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji."— Transkript prezentace:

1 Psychologické aspekty hodnocení a zkoušení ve vzdělávání dospělých Mgr. Šárka Prachařová AABYSS s.r.o. Projekt: Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji

2 Motto: „Řekneme-li větu John je hloupý, řekneme toho mnohem víc sami o sobě než o Johnovi. “ (N. Postman)

3 Hodnocení jako proces  Cíl  Obsah  Formy  Metody  Prostředky

4 Hodnocení z hlediska andragogického Ověření tzv. výstupů z výuky z hlediska:  informací  znalostí  vědomostí  dovedností  návyků

5 Hodnocení z hlediska psychologického  Vztahová rovina mezi zkoušeným a zkoušejícím  Promítají se osobnostní vlivy z obou stran  Osobní konstrukty (George Kelly:Psychologie osobních konstruktů) – to, co predisponuje naše anticipace (předvídání, předpoklady)  Konstrukty si vytváříme na základě zkušeností, nevědomě

6 Osobnost v rovině vztahové  Sebepojetí – představy o sobě  Sebeúcta – vážím si sám sebe  Sebedůvěra – víra ve vlastní schopnosti

7 Zachování objektivity v hodnocení  Lze hodnotit objektivně????  Čeho se v procesu hodnocení vyvarovat???

8 Zásady hodnotícího procesu  Zásada vzájemné úcty  Zásada racionální atmosféry  Zásada vzájemné důvěry (otevřenost, upřímnost)  Zásada humanismu

9 Motto: „Nejdříve se snažit pochopit, potom být pochopen“ V procesu hodnocení:  Klienta akceptovat  Projevovat se vůči němu empaticky a autenticky

10 Akceptace  Bezvýhradné přijetí osobnosti zkoušeného a hodnoceného, která si zaslouží respekt a úctu. Neznamená to ve všem souhlasit!!!!  Akceptace se projevuje především v neverbálním chování.  Zhodnocení je obtížné neposuzovat, což akceptaci nabourává

11 Empatie  Ochota a snaha co nejpřesněji vnímat druhého se všemi významy a pocity

12 Autenticita  Být jasný, konkrétní – tzv. nezáhadný, nestylizovat se do role. Projevená autenticita způsobí, že se druhý uklidní

13 Účel hodnocení  Směrem ke zkoušenému  Informovat do jaké míry zvládl požadavky stanovených standardů  Informovat, jak dál postupovat  Motivovat, povzbudit, posílit sebedůvěru  Vždy optimistický podtext

14 Směrem ke zkoušejícímu  Zpětná vazba o vhodnosti zvolených metod a postupů  Slouží k analýze vlastní práce andragoga

15 Principy hodnocení  Překonávat případné nedostatky, povzbudit, kladně motivovat  Mělo by být prováděno taktním způsobem  Pozor na srovnávání

16 Kvalifikační standard  Strukturovaný popis požadavků na příslušnou profesi.  Kvalifikace jsou ve standardech popsány formou kompetencí, způsobilostí. Každá z kompetencí je v hodnotícím standardu rozepsána do kritérií. „Čím přesněji máme vymezena kritéria, tím lépe nastavíme hodnotící proces“

17 Hodnotící standard  Je tvořen souborem kritérií a postupů pro ověření požadavků na kvalifikaci

18  Hodnocení normativní – výkon jedince je poměřován s výkony ostatních(také u přijímacích pohovorů)  Hodnocení kriteriální – splnění úkolu bez ohledu na to, zda byl úkol splněn hůře nebo lépe s ostatními řešiteli

19 Formy zkoušení  Ústní zkoušení  Písemná zkouška (testy)  Praktická zkouška  Individuální zkouška  Skupinová zkouška  Hromadné zkoušky  Výkonové zkoušky

20 www.nsp.cz

21 http://www.narodni-kvalifikace.czhttp://www.narodni-kvalifikace.cz/


Stáhnout ppt "Psychologické aspekty hodnocení a zkoušení ve vzdělávání dospělých Mgr. Šárka Prachařová AABYSS s.r.o. Projekt: Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google