Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivačně aktivační poradenský program varianta pro pilotáž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivačně aktivační poradenský program varianta pro pilotáž."— Transkript prezentace:

1 Motivačně aktivační poradenský program varianta pro pilotáž

2 Složení skupiny poradenského programu 12 účastníků – 2 lektoři výběr účastníků probíhá na ÚP nebo ve spolupráci s poradenskou organizací nevhodné kombinovat různé druhy smyslového postižení lidé s mentálním postižením mají vytvořen samostatný model poradenského programu

3 Rozsah motivačního bloku celkem 53 hodin denně 5 hodin závěrečné hodnotící setkání 3 hodiny

4 Úvod zahájení, program motivačního bloku vstupní seznamovací rozhovor – lektoři, účastníci, nastavení pravidel, vzájemná očekávání představa o zaměstnání –Hodinová dotace: Pilotní ověření 3

5 Sebepoznání osobnost (typologie osobnosti), osobnostní rysy, temperament, charakterové vlastnosti, schopnosti sebevědomí, sebedůvěra poznání a orientace se v sobě stanovení osobních cílů pozitivní myšlení Hodinová dotace: Pilotní ověření 5

6 Pocit vlastní hodnoty pocity a práce s nimi uvědomění si svých silných a slabých stránek uznání a akceptace, „pohlazení“, pochvala - faktory sebeocenění –Hodinová dotace: Pilotní ověření 3

7 Motivace uchazečů motivace –struktura motivačního procesu pyramida potřeb – sociální a psychické potřeby ( MASLOW, dlouhodobé a krátkodobé cíle ) negativní a pozitivní motivace –Hodinová dotace: pilotní ověření 3

8 Zátěž a stres zátěž a stres – stresové faktory, pocity psychického ohrožení, obranné mechanismy pozitivní a negativní myšlení- automatické myšlenky emoční reakce a chování zvládání emocí Hodinová dotace: Pilotní ověření 4

9 Sociální dovednosti a sociální chování asertivita – principy, zásady, pravidla, asertivní jednání – asertivní techniky mezilidské transakce – aspekty a stavy osobnosti ( dítě, dospělý, rodič ) skupina – struktura, pozice, role, komunikace ve skupině konflikty – typy, vstupy a výstupy – formy řešení Hodinová dotace: Pilotní ověření 5

10 Komunikace komunikace – utváření mezilidských vztahů, typy komunikace, sociální komunikace verbální a neverbální komunikace – struktura, první dojem, komunikační roviny komunikační dovednosti – komunikační bariéry, komunikační zlozvyky, zvládání kritiky Hodinová dotace:Pilotní ověření 5

11 Kontakt s firmou Kontakt s firmou cesty k získání pracovního místa – zhodnocení vlastních zkušeností, dojmů a pocitů uvědomění své motivace – stanovení vlastních cílů – využití osobnostních rysů a předností - co mám a co nabízím hodinová dotace pilotního ověření 5

12 Inzerát inzerát – úloha a význam typologie inzerátů – nutné a žádoucí požadavky dekódování inzerátů – vyhodnocování – systematický přístup vlastní inzerát – postup, struktura, náklady, efekt Hodinová dotace: Pilotní ověření 2

13 Telefonování Telefonování telefonování – struktura a strategie průběhu rozhovoru navázání kontaktu v telefonu, pravidla rozhovoru příprava rozhovoru, struktura otázek, příprava podkladů vedení rozhovoru telefonem, techniky k získání partnera Hodinová dotace: Pilotní ověření 3

14 Žádost o místo požadavky na písemné podklady, typy žádosti, obsah žádosti, kompletnost podkladů průvodní dopis – úvod, forma, obsah, stylistika, struktura a formulace, osobnostní charakteristika zdůvodnění žádosti Hodinová dotace: Pilotní ověření 2

15 Životopis forma obsah a členění životopisu, podstatné součásti mezery a slabá místa – rozbor doplňující podklady, doklady o kvalifikaci, pracovní osvědčení kontrola obsahu odeslání písemné žádosti Hodinová dotace: Pilotní ověření 2

16 Přijímací pohovor situace před pohovorem, výchozí situace uchazečů – vyhodnocení vlastních zkušenosti informace o firmě příprava rozhovoru – stanovení cílů rozhovoru navázání kontaktu, zásady aktivního naslouchání, první dojem, oblečení okruhy otázek – firma, kvalifikace, praxe, osobnost uchazeče, motivace, zájmy,……. formy kladení otázek, přípustné a nepřípustné otázky – argumentace a reagování vlastní strategie dotazování, příprava vlastních otázek, formy a taktika jejich prezentace práce s videokamerou – zpětná vazba Hodinová dotace: Pilotní ověření 5

17 Sociálně právní problematika v oblastí péče o OZP zaměstnávání OZP – zákon o zaměstnanosti, zákoník práce zákon o zaměstnanosti, zákoník práce druhy pracovních poměrů, náležitosti pracovní smlouvy, evidence na ÚP a výdělek, možnosti práce s ID,… právně poradenská konzultace praktická analýza situací účastníků Hodinová dotace: Pilotní ověření 5

18 Závěr poradenského programu - konference k výstupům účastníci: relevantní zástupce ÚP lékař z RHB ergoterapeutpsychologlektor závěrečné zhodnocení jednotlivých uchazečů - posouzení lékařem z RHB, výstupy z bilanční diagnostiky, ergodiagnostiky, lektorské hodnocení → doporučení pro IPPR

19 Individuální rozhovory seznámení účastníků poradenského programu s výstupy z konference, výsledky psychodiagnostiky doporučení pro IPPR –cca 20 – 30 minut / účastník

20 Závěr poradeského programu zhodnocení očekávání účastníků evaluace programu předání osvědčení Hodinová dotace : pilotní ověření 2

21 Děkuji za pozornost ☻


Stáhnout ppt "Motivačně aktivační poradenský program varianta pro pilotáž."

Podobné prezentace


Reklamy Google