Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitoring, prevention and treatment of HIV infection in prison facilities Sledování, prevence a léčba HIV infekcí ve věznicích MUDr.Lukosz Mečislav Ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitoring, prevention and treatment of HIV infection in prison facilities Sledování, prevence a léčba HIV infekcí ve věznicích MUDr.Lukosz Mečislav Ředitel."— Transkript prezentace:

1 Monitoring, prevention and treatment of HIV infection in prison facilities Sledování, prevence a léčba HIV infekcí ve věznicích MUDr.Lukosz Mečislav Ředitel odboru zdravotnické služby generálního ředitelství Vězeňské služby ČR

2 Základní informace o Vězeňské službě České republiky
Počet vězňů v ČR k : osob odsouzených obviněných Počet věznic: 35 z toho 11 vazebních věznic ( pro obviněné i odsouzené )

3 Rozmístění věznic v ČR

4 Ambulantní zdravotní péče o vězněné osoby
V každé věznici je zdravotnické středisko (celkem 35) Ordinace praktického lékaře, stomatologická ordinace

5 Ambulantní zdravotní péče o vězněné osoby
Vstupní zdravotní prohlídka (anamnéza, současný zdravotní stav, stanovení zdravotní kategorie, rtg plic, ordinace léčby, diety, odběry biolog. materiálu, stomatologická prohlídka) a výstupní Pravidelné preventivní a dispenzární prohlídky Zdravotní problém – kdykoliv se může obviněný nebo odsouzený nahlásit k lékaři V roce 2005 bylo provedeno ošetření a vyšetření vězněných osob ( tj. o více než v roce 2004 )

6 Nemocniční zdravotní péče
Lůžkovou péči zajišťují 2 vězeňské nemocnice: Brno celkem 171 lůžek infekce ,TBC oddělení, psychiatrie, rehabilitace, následná péče, interní oddělení Praha-Pankrác celkem 111 lůžek interna, chirurgie

7 Zdravotnickou péči zajišťuje
Celkem 446 zdravotnických pracovníků: 114 lékařů 286 všeobecných sester 43 ostatních zdr. pracov. (fyziot., nutr. terapeut, radiol.as., celkový počet zaměstnanců VS – cca

8 Počty vězněných osob s HIV pozitivitou a onemocněním AIDS
Údaje ke dni HIV z toho AIDS 2004 20 2 2005 22 2006 23

9 Vyšetření vězňů při vstupu do věznic
Vstupní preventivní lékařská prohlídka včetně epidemiologické anamnézy ( RTG plic, srdce, provedení Mantoux BWR, TPA, VDRL) Vyšetření HBSAg či další panely hepatitid se neprovádí obligatorně Rovněž laboratorní vyšetření na HIV positivitu není prováděno obligatorně, pouze je navrženo (nabídnuto) při dodržení principu dobrovolnosti a anonymity Zacházení s HIV pozitivními pacienty v podmínkách VSČR je striktně řešeno dle doporučení WHO a MZd ČR

10 Vedoucí princip Informovanost okolí Dobrovolnost Anonymita
Osoba HIV pozitivní není omezována ve svých aktivitách Informovanost okolí Údaje o HIV pozitivitě znají pouze zdravotničtí pracovníci V případě požadavku HIV pozitivní osoby na samostatné ubytování je informován ředitel věznice

11 K zajištění Prevence Vyhledávání Léčby HIV+/AIDS
V podmínkách VS ČR je vydán vnitřní předpis formou nařízení generálního ředitele VS ČR č.36/2004

12 Vnitřní předpis upravuje
Umisťování HIV pozitivních osob Postupy při vyšetřování a zjišťování HIV infekce Zdravotní výchovu Zajištění ochrany a bezpečnosti práce ve VS ČR ve vztahu k této infekci Organizaci a řízení prevence, vyhledávání a léčby HIV+/AIDS ve VSČR

13 Zdravotnická zařízení Vězeňské služby ČR
Realizuje úkoly na úseku prevence dle doporučení národních odborných orgánů ( ředitel odboru zdravotnické služby VS ČR je členem komise pro AIDS při MZd ČR )

14 K omezení celkového negativního dopadu nákazy HIV/AIDS jsou vytvářeny podmínky pro
Aktivity nevládních organizací a církví ( např. Nadace podpory zdraví, Nadace pro život, Remedium, Česká katolická charita atd. celkem 14 nevládních organizací ) Uplatnění programu protidrogové léčby Monitoring výskytu a šíření sexuálně a krví přenosných infekcí Vnitřní předpis obsahuje adresy AIDS center v rámci ČR včetně spojení na příslušné lékaře

15 Vnitřní předpis dále upřesňuje
Opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce zaměstnanců Základní principy ochrany zaměstnanců Postupy při kontaktu či poranění zaměstnanců první pomoc dekontaminace, dezinfekce provedení serologických vyšetření hlášení profesionálních expozic formou důvěrné zprávy informace pro orgány veřejného zdraví ( Krajská hygiena )

16 Thank you for attention Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Monitoring, prevention and treatment of HIV infection in prison facilities Sledování, prevence a léčba HIV infekcí ve věznicích MUDr.Lukosz Mečislav Ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google