Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitoring, prevention and treatment of HIV infection in prison facilities Sledování, prevence a léčba HIV infekcí ve věznicích MUDr.Lukosz Mečislav Ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitoring, prevention and treatment of HIV infection in prison facilities Sledování, prevence a léčba HIV infekcí ve věznicích MUDr.Lukosz Mečislav Ředitel."— Transkript prezentace:

1 Monitoring, prevention and treatment of HIV infection in prison facilities Sledování, prevence a léčba HIV infekcí ve věznicích MUDr.Lukosz Mečislav Ředitel odboru zdravotnické služby generálního ředitelství Vězeňské služby ČR

2 Základní informace o Vězeňské službě České republiky  Počet vězňů v ČR k 14.06.2007: 19 125 osob  odsouzených 16 713 obviněných 2412  Počet věznic: 35  z toho 11 vazebních věznic ( pro obviněné i odsouzené )

3 Rozmístění věznic v ČR

4 Ambulantní zdravotní péče o vězněné osoby  V každé věznici je zdravotnické středisko (celkem 35)  Ordinace praktického lékaře, stomatologická ordinace

5 Ambulantní zdravotní péče o vězněné osoby  Vstupní zdravotní prohlídka (anamnéza, současný zdravotní stav, stanovení zdravotní kategorie, rtg plic, ordinace léčby, diety, odběry biolog. materiálu, stomatologická prohlídka) a výstupní  Pravidelné preventivní a dispenzární prohlídky  Zdravotní problém – kdykoliv se může obviněný nebo odsouzený nahlásit k lékaři  V roce 2005 bylo provedeno 490 000 ošetření a vyšetření vězněných osob ( tj. o 50 000 více než v roce 2004 )

6 Nemocniční zdravotní péče  Lůžkovou péči zajišťují 2 vězeňské nemocnice:  Brno celkem 171 lůžek infekce,TBC oddělení, psychiatrie, rehabilitace, následná péče, interní oddělení  Praha-Pankrác celkem 111 lůžek interna, chirurgie

7 Zdravotnickou péči zajišťuje  Celkem 446 zdravotnických pracovníků:  114 lékařů  286 všeobecných sester  43 ostatních zdr. pracov. (fyziot., nutr. terapeut, radiol.as.,  celkový počet zaměstnanců VS – cca 10 700

8 Počty vězněných osob s HIV pozitivitou a onemocněním AIDS HIVz toho AIDS 2004202 2005222 2006232 Údaje ke dni 31.12.2006

9 Vyšetření vězňů při vstupu do věznic  Vstupní preventivní lékařská prohlídka včetně epidemiologické anamnézy ( RTG plic, srdce, provedení Mantoux BWR, TPA, VDRL)  Vyšetření HBSAg či další panely hepatitid se neprovádí obligatorně  Rovněž laboratorní vyšetření na HIV positivitu není prováděno obligatorně, pouze je navrženo (nabídnuto) při dodržení principu dobrovolnosti a anonymity  Zacházení s HIV pozitivními pacienty v podmínkách VSČR je striktně řešeno dle doporučení WHO a MZd ČR

10 Vedoucí princip  Dobrovolnost  Anonymita  Osoba HIV pozitivní není omezována ve svých aktivitách Informovanost okolí  Údaje o HIV pozitivitě znají pouze zdravotničtí pracovníci  V případě požadavku HIV pozitivní osoby na samostatné ubytování je informován ředitel věznice

11 K zajištění  Prevence  Vyhledávání  Léčby HIV+/AIDS V podmínkách VS ČR je vydán vnitřní předpis formou nařízení generálního ředitele VS ČR č.36/2004

12 Vnitřní předpis upravuje  Umisťování HIV pozitivních osob  Postupy při vyšetřování a zjišťování HIV infekce  Zdravotní výchovu  Zajištění ochrany a bezpečnosti práce ve VS ČR ve vztahu k této infekci  Organizaci a řízení prevence, vyhledávání a léčby HIV+/AIDS ve VSČR

13 Zdravotnická zařízení Vězeňské služby ČR  Realizuje úkoly na úseku prevence dle doporučení národních odborných orgánů ( ředitel odboru zdravotnické služby VS ČR je členem komise pro AIDS při MZd ČR )

14 K omezení celkového negativního dopadu nákazy HIV/AIDS jsou vytvářeny podmínky pro  Aktivity nevládních organizací a církví ( např. Nadace podpory zdraví, Nadace pro život, Remedium, Česká katolická charita atd. celkem 14 nevládních organizací )  Uplatnění programu protidrogové léčby  Monitoring výskytu a šíření sexuálně a krví přenosných infekcí Vnitřní předpis obsahuje adresy AIDS center v rámci ČR včetně spojení na příslušné lékaře

15 Vnitřní předpis dále upřesňuje 1. Opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce zaměstnanců 2. Základní principy ochrany zaměstnanců 3. Postupy při kontaktu či poranění zaměstnanců  první pomoc  dekontaminace, dezinfekce  provedení serologických vyšetření  hlášení profesionálních expozic formou důvěrné zprávy  informace pro orgány veřejného zdraví ( Krajská hygiena )

16 Thank you for attention Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Monitoring, prevention and treatment of HIV infection in prison facilities Sledování, prevence a léčba HIV infekcí ve věznicích MUDr.Lukosz Mečislav Ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google