Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pandemický plán Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Brno Útvar krizového řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pandemický plán Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Brno Útvar krizového řízení."— Transkript prezentace:

1 Pandemický plán Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Brno Útvar krizového řízení

2 Epidemie a Pandemie Epidemie – výskyt onemocnění, které výrazně převyšuje obvykle očekávané hodnoty incidence těchto onemocnění v daném místě a čase. V ČR je epidemie vyhlašována při dosažení hranice 2000 nemocných na 100.000 obyvatel Epidemie – výskyt onemocnění, které výrazně převyšuje obvykle očekávané hodnoty incidence těchto onemocnění v daném místě a čase. V ČR je epidemie vyhlašována při dosažení hranice 2000 nemocných na 100.000 obyvatel Pandemie – rozsáhlá epidemie na území více států příp. kontinentů Pandemie – rozsáhlá epidemie na území více států příp. kontinentů

3 Důsledky pandemie Pandemie představuje velké riziko především tím, že postihne v relativně krátkém časovém období velký počet obyvatel Pandemie představuje velké riziko především tím, že postihne v relativně krátkém časovém období velký počet obyvatel Hlavním důsledkem jsou zdravotní a sociálně – ekonomické dopady a absence části populace zajišťující nezbytné služby Hlavním důsledkem jsou zdravotní a sociálně – ekonomické dopady a absence části populace zajišťující nezbytné služby

4 Pandemický plán FN Brno Upřesňuje činnost FN Brno při vyhlášení úkolů definovaných Národním pandemickým plánem a Pandemickým plánem JMK Upřesňuje činnost FN Brno při vyhlášení úkolů definovaných Národním pandemickým plánem a Pandemickým plánem JMK Pandemický plán FN Brno definuje úkoly a opatření s účelem pohotově reagovat na potřeby obyvatelstva, od informací a profylaktických opatření až po lékařskou péči poskytovanou co největšímu počtu pacientů Pandemický plán FN Brno definuje úkoly a opatření s účelem pohotově reagovat na potřeby obyvatelstva, od informací a profylaktických opatření až po lékařskou péči poskytovanou co největšímu počtu pacientů Hlavním úkolem Pandemického plánu FN Brno je stanovit činnost jednotlivých pracovišť tak, aby byl při vzniku pandemie zajištěn chod zařízení a byly sníženy na minimum její zdravotní, sociální a ekonomické dopady Hlavním úkolem Pandemického plánu FN Brno je stanovit činnost jednotlivých pracovišť tak, aby byl při vzniku pandemie zajištěn chod zařízení a byly sníženy na minimum její zdravotní, sociální a ekonomické dopady

5 WHO – Word Health Organization 6 pandemických fází WHO – světová zdravotnická organizace stanovuje 6 periodicky se opakujících fázích pandemie rozdělených do 3 období WHO – světová zdravotnická organizace stanovuje 6 periodicky se opakujících fázích pandemie rozdělených do 3 období Během jednotlivých fází probíhá v zdravotnickém zařízení monitorování aktuální situace, příprava a následná aktivace určených sil a prostředků Během jednotlivých fází probíhá v zdravotnickém zařízení monitorování aktuální situace, příprava a následná aktivace určených sil a prostředků

6 Interpandemická perioda 1. a 2. fáze V této fázi krizová připravenost zahrnuje především monitorování nemocnosti aktuálními respiračními chorobami V této fázi krizová připravenost zahrnuje především monitorování nemocnosti aktuálními respiračními chorobami Sledování a předávání v rámci zdravotnického zařízení informací z MZ, KHS, KÚ JMK Sledování a předávání v rámci zdravotnického zařízení informací z MZ, KHS, KÚ JMK Provedení vyhodnocení z předcházejícího pandemického období v souvislosti se stanovením potřebného personálního a materiálního zabezpečení Provedení vyhodnocení z předcházejícího pandemického období v souvislosti se stanovením potřebného personálního a materiálního zabezpečení

7 Perioda pandemické pohotovosti 3. – 5. fáze Probíhá monitorování aktuální situace, přebírání aktuálních zpráv z MZ, KHS, ÚK JMK, jejich rozpracování a předávání v rámci zdravotnického zařízení Probíhá monitorování aktuální situace, přebírání aktuálních zpráv z MZ, KHS, ÚK JMK, jejich rozpracování a předávání v rámci zdravotnického zařízení Stanovení potřebného personálního zajištění, materiálního zabezpečení a logistické podpory Stanovení potřebného personálního zajištění, materiálního zabezpečení a logistické podpory Zahájení vakcinace vybraného zdravotnického personálu, pacientů s chronickým onemocněním Zahájení vakcinace vybraného zdravotnického personálu, pacientů s chronickým onemocněním Jmenování členů Pandemické skupiny Jmenování členů Pandemické skupiny

8 Pandemická skupina Pandemická skupina je složena s vrcholového a odborného vedení FN Brno, zástupců krizového řízení a nemocničního epidemiologa. Pandemická skupina je složena s vrcholového a odborného vedení FN Brno, zástupců krizového řízení a nemocničního epidemiologa. Shromažduje a vyhodnocuje informace vyplývající z aktuální situace a stanovuje příslušná opatření Shromažduje a vyhodnocuje informace vyplývající z aktuální situace a stanovuje příslušná opatření Členové pandemické skupiny jsou svoláváni na pokyn ředitele FN Brno na základě aktuálních informací týkajících se vývoje pandemické situace. Svolání členů pandemické skupiny je prováděno systémem EMOFF. Členové pandemické skupiny jsou svoláváni na pokyn ředitele FN Brno na základě aktuálních informací týkajících se vývoje pandemické situace. Svolání členů pandemické skupiny je prováděno systémem EMOFF. Pověřený člen pandemického štábu FN Brno je v pravidelném kontaktu s Krajskou komisí pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v Jihomoravském kraji a Krajskou hygienickou stanicí. Pověřený člen pandemického štábu FN Brno je v pravidelném kontaktu s Krajskou komisí pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v Jihomoravském kraji a Krajskou hygienickou stanicí.

9 Je upraven režim na vstupech nemocnice. Jsou definovány a pomocí krizového značení vytyčeny trasy od vstupu do nemocnice pro nakažené pacienty tak, aby byli směrování přímo do příjmových ambulancí a nedošlo k ohrožení ostatních pacientů a personálu. Je upraven režim na vstupech nemocnice. Jsou definovány a pomocí krizového značení vytyčeny trasy od vstupu do nemocnice pro nakažené pacienty tak, aby byli směrování přímo do příjmových ambulancí a nedošlo k ohrožení ostatních pacientů a personálu. Je zajištěno adekvátní množství předepsaných OOPP pro personál. Tyto ochranné prostředky jsou distribuovány zaměstnanců přicházejícím do styku s pacienty přijímanými v rámci pandemie a zaměstnanců ošetřujícím již hospitalizované pacienty s pandemickou chorobou. Je zajištěno adekvátní množství předepsaných OOPP pro personál. Tyto ochranné prostředky jsou distribuovány zaměstnanců přicházejícím do styku s pacienty přijímanými v rámci pandemie a zaměstnanců ošetřujícím již hospitalizované pacienty s pandemickou chorobou. Jsou stanovena příjmová místa – ambulance pro vyšetření pacientů s chřipkovým onemocněním v prostorách infekční kliniky s odpovídajícím stanoveným hygienickým zázemím, jsou situována tak, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními pacienty s jiným onemocněním než chřipkovým. Jsou stanovena příjmová místa – ambulance pro vyšetření pacientů s chřipkovým onemocněním v prostorách infekční kliniky s odpovídajícím stanoveným hygienickým zázemím, jsou situována tak, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními pacienty s jiným onemocněním než chřipkovým. Pandemická perioda 6. fáze

10 Osobní ochranné prostředky pro zaměstnance FN Brno Rouška s výdechovým Ochranný štít Jednorázová kombinéza Rouška s výdechovým Ochranný štít Jednorázová kombinéza ventilem ventilem Holínky PVC Ochranné brýle

11 Probíhá uvolnění lůžkové kapacity vybraných infekčních a dalších oddělení, pro umístění hospitalizovaných pacientů. Pacienti jsou nejprve ukládáni na uvolněná oddělení infekční kliniky a při vyčerpání její kapacity na další vyčleněná oddělení, která jsou schopna v případě pandemie poskytnout lůžkovou kapacitu. Probíhá uvolnění lůžkové kapacity vybraných infekčních a dalších oddělení, pro umístění hospitalizovaných pacientů. Pacienti jsou nejprve ukládáni na uvolněná oddělení infekční kliniky a při vyčerpání její kapacity na další vyčleněná oddělení, která jsou schopna v případě pandemie poskytnout lůžkovou kapacitu. Jsou stanoveny požadavky na firmu zajišťující úklid, související především s umístěním infekčních pacientů na oddělení poskytující náhradní lůžkovou kapacitu, tedy taková, která za normálního provozu infekční pacienty nemají. Jsou stanoveny požadavky na firmu zajišťující úklid, související především s umístěním infekčních pacientů na oddělení poskytující náhradní lůžkovou kapacitu, tedy taková, která za normálního provozu infekční pacienty nemají. Jsou definovány potřebné počty zaměstnanců pro zajištění chodu zařízení a v případě nedostatku personálu jsou osloveny dobrovolnické organizace a studenti vyšších ročníků zdravotnických škol. Jsou definovány potřebné počty zaměstnanců pro zajištění chodu zařízení a v případě nedostatku personálu jsou osloveny dobrovolnické organizace a studenti vyšších ročníků zdravotnických škol. Je zajištěno nepřetržité informování veřejnosti, a to jednak tiskovými zprávami a také zřízením krizové informační linky, na které jsou veřejnosti poskytovány aktuální informace. Je zajištěno nepřetržité informování veřejnosti, a to jednak tiskovými zprávami a také zřízením krizové informační linky, na které jsou veřejnosti poskytovány aktuální informace. Pandemická perioda 6. fáze

12 Závěr Krizovou připravenost lůžkového zařízení v případě pandemie chápeme jako ucelený soubor personálního, materiálního a logistického zajištění, stanovený základním dokumentem řešícím tuto problematiku, tedy Pandemickým plánem FN Brno. Postupy v tomto dokumentu navržené průběžně upravují a koordinují rozhodnutí pandemické skupiny na základě nových informací z Ministerstva zdravotnictví, ostatních odborných institucí a především dle aktuálního vývoje pandemické situace.


Stáhnout ppt "Pandemický plán Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Brno Útvar krizového řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google