Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D.

2 Pandemický plán Ústeckého kraje  Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého kraje  Plán vychází z Národního pandemického plánu schváleného vládou ČR výnos 1103 z října 2001  Cílem plánu je ochrana zdraví ohrožených skupin obyvatel a zachování normálního chodu života vč.ekonomiky  Vedení a koordinace přísluší hejtmanovi a Krizovému štábu Ústeckého kraje  Za realizaci protiepidemických opatření v okresech odpovídají epidemiologové UP KHS Ústeckého kraje

3  Pracovní skupina E – zdravotnictví – informace, příprava podkladů pro rozhodnutí hejtmana – vedoucím skupiny je vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  K podpoře činnosti BRK a KČ je vytvořena skupina hygieny a epidemiologie Pandemický plán Ústeckého kraje

4  Složení skupiny:  Ředitel KHS  Ředitel KVS  Epizootolog KVS  Zástupce LK  Zástupce SPLDD  Zástupce sdružení praktických lékařů pro dospělé  Zástupci složek IZS Pandemický plán Ústeckého kraje

5  Úkoly skupiny:  Řešení mimořádných událostí s nebezpečím nákazy  Řízení profylaxe a preventivních opatření  Příprava režimových opatření  Návrhy sanace při mimořádných událostech (DDD)  Příprava preventivních kontrolních mechanismů  Průběžné vyhodnocování výskytu nákazy Pandemický plán Ústeckého kraje

6  Vyhlášení krizového stavu:  Ředitel KHS koordinuje provádění opatření k ochraně veřejného zdraví  nařizuje, organizuje, řídí, případně provádí opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a v uvedeném rozsahu též usměrňuje činnost zdravotnických zařízení a určuje jim, která provedou opatření vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění - §69 a §82 Zákona 258/2000 Sb. v platném znění.  nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a opatření k ochraně zdraví při výskytu zdravotně závadných výrobků živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a rozhoduje o jejich ukončení - §69 Zákona 258/2000 Sb. v platném znění.  s orgány krizového řízení Ústeckého kraje organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva. Pandemický plán Ústeckého kraje

7  Nebezpečí pandemie je vyhlášeno MZ ČR jestliže:  bude izolována shiftová varianta viru chřipky, tj. virus mající nový antigen (hemaglutinin a/nebo neuraminidasu) a vlastnosti, které mohou vést k rychlému rozšíření.  série onemocnění lidí tímto virem bude potvrzena v místě vzniku a dalších místech regionu a potvrzen interhumánní přenos infekce.  nebudou prokázány protilátky proti tomuto agens v populaci.  virus se bude dále šířit do okolních států Pandemický plán Ústeckého kraje

8  V současné době má Česká republika k dispozici k řešení pandemického výskytu chřipky na území ČR k dispozici celkem 600 000 balení preparátu Tamiflu. V průběhu roku 2006 má být dokoupeno dalších 600 000 balení. Cílem je zajistit profylaxi pro cca 20% populace ČR.  Očkovací látka obsahující pandemický kmen viru chřipky bude zajištěna pro 60% obyvatelstva.  Očkovací látka s aktuálním kmenem bude k dispozici cca za 17 týdnů od nástupu pandemie. Pandemický plán Ústeckého kraje – profylaxe antivirotiky a očkování

9 Zajištění antivirotiky potřeba pro Ústecký kraj:  Příslušníci IZS 5 600  Personál infekční oddělení 71  Lékaři a sestry interních oddělení 854  Lékaři a sestry oddělení ARO 343  Praktiční lékaři a sestry 1 300  Celkem 2 568 Pandemický plán Ústeckého kraje

10  Osoby, se zdravotním oslabením které bude třeba zajistit ze zdravotních indikací :  Diabetici 1. typu 2 433  Osoby v pravidelné dialyzační léčbě 448  Osoby dispenzarizované pro chronické  onemocnění dýchacích cest 35 424  Osoby dispenzarizované pro onemocnění  srdce 193 959  Děti dispenzarizované pro onemocnění dýchacích cest,  srdce a další chronická onemocnění 54 804  Celkem 287 068 Pandemický plán Ústeckého kraje

11  Osoby potřebné pro udržení funkčnosti společensko- ekonomicko života Ústeckého kraje  V případě pandemie bude preferována v Ústeckém kraji domácí izolace nemocných. Komplikované případy onemocnění budou přijímány na interní, infekční a plicní oddělení nemocnic uvedených v příloze.  Hospitalizace nemocných bude jen krátkodobá k překlenutí kritického období onemocnění pacienta. Další léčení a rehabilitace nemocných bude probíhat v domácím ošetření. Osoby, které nebudou mít možnost domácí rehabilitace a doléčení, budou umístěny na dobu nezbytně nutnou v provizorních zařízeních.  Tato zařízení vzniknou z internátních zařízení pro mládež, které budou zajištěny zdravotnickým personálem, který v místech své působnosti zajistí obce s rozšířenou pravomocí (ORP) ve spolupráci s KÚ Pandemický plán Ústeckého kraje

12  Dále je nutné zajistit, aby ORP zajistily v předstihu také projednání rozšíření návštěvní služby s praktickými lékaři pro děti a dorost a pro dospělé v domácnostech nemocných chřipkou.  Účelné použití antivirotik a vakcín se bude odvíjet od vývoje epidemiologické situace v Ústeckém kraji a bude řízeno skupinou pro hygienu a epidemiologii.  Očkování proti chřipce bude zajištěno praktickými lékaři, kteří budou mít indikované skupiny v péči. Dále bude využito očkovacích skupin Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, které jsou k dispozici na každém územním pracovišti KHS, případně očkujících lékařů ZÚ se sídlem v Ústí n/L. Pandemický plán Ústeckého kraje

13 Cvičení připravenosti na pandemii chřipky  Scénář pandemie:  virus cirkuluje mimo země EU  objevení nového kmene H5N8 mutovaný aviární kmen  inkubace 2 dny  infekčnost 2,5 dne  potřeba hospitalizace 2,4%  závažný průběh u 25% případů onemocnění

14  Simulované zavlečení chřipky do Evropy – Frankfurt nad Mohanem, kontakty izolovány v Německu Očkovací látka s pandemickým kmenem uvažováno 3,5 mil dávek, dostupnost za 6 měsíců po objevení se pandemického kmene v Asii  Uzavírání hranic – Švýcarsko, Francie, odmítavá reakce většiny evropských zemí Cvičení připravenosti na pandemii chřipky

15  Počet nemocných ARI mimo epidemii je 1 800/100 000  Začínající pandemie 4 000/100 000  Vrchol pandemie 8 000/100 000  Konec 1. vlny v modelové situaci po 5 týdnech  Poté 2. a 3. vlna

16  Děkuji za pozornost Pandemický plán Ústeckého kraje


Stáhnout ppt "Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google