Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pandemický plán Ústeckého kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pandemický plán Ústeckého kraje"— Transkript prezentace:

1 Pandemický plán Ústeckého kraje
MUDr. Josef Trmal Ph.D.

2 Pandemický plán Ústeckého kraje
Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého kraje Plán vychází z Národního pandemického plánu schváleného vládou ČR výnos 1103 z října 2001 Cílem plánu je ochrana zdraví ohrožených skupin obyvatel a zachování normálního chodu života vč.ekonomiky Vedení a koordinace přísluší hejtmanovi a Krizovému štábu Ústeckého kraje Za realizaci protiepidemických opatření v okresech odpovídají epidemiologové UP KHS Ústeckého kraje

3 Pandemický plán Ústeckého kraje
Pracovní skupina E – zdravotnictví –informace, příprava podkladů pro rozhodnutí hejtmana – vedoucím skupiny je vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví K podpoře činnosti BRK a KČ je vytvořena skupina hygieny a epidemiologie

4 Pandemický plán Ústeckého kraje
Složení skupiny: Ředitel KHS Ředitel KVS Epizootolog KVS Zástupce LK Zástupce SPLDD Zástupce sdružení praktických lékařů pro dospělé Zástupci složek IZS

5 Pandemický plán Ústeckého kraje
Úkoly skupiny: Řešení mimořádných událostí s nebezpečím nákazy Řízení profylaxe a preventivních opatření Příprava režimových opatření Návrhy sanace při mimořádných událostech (DDD) Příprava preventivních kontrolních mechanismů Průběžné vyhodnocování výskytu nákazy

6 Pandemický plán Ústeckého kraje
Vyhlášení krizového stavu: Ředitel KHS koordinuje provádění opatření k ochraně veřejného zdraví nařizuje, organizuje, řídí, případně provádí opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a v uvedeném rozsahu též usměrňuje činnost zdravotnických zařízení a určuje jim, která provedou opatření vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění - §69 a §82 Zákona 258/2000 Sb. v platném znění. nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a opatření k ochraně zdraví při výskytu zdravotně závadných výrobků živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a rozhoduje o jejich ukončení - §69 Zákona 258/2000 Sb. v platném znění. s orgány krizového řízení Ústeckého kraje organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva.

7 Pandemický plán Ústeckého kraje
Nebezpečí pandemie je vyhlášeno MZ ČR jestliže: bude izolována shiftová varianta viru chřipky, tj. virus mající nový antigen (hemaglutinin a/nebo neuraminidasu) a vlastnosti, které mohou vést k rychlému rozšíření. série onemocnění lidí tímto virem bude potvrzena v místě vzniku a dalších místech regionu a potvrzen interhumánní přenos infekce. nebudou prokázány protilátky proti tomuto agens v populaci. virus se bude dále šířit do okolních států

8 Pandemický plán Ústeckého kraje – profylaxe antivirotiky a očkování
V současné době má Česká republika k dispozici k řešení pandemického výskytu chřipky na území ČR k dispozici celkem 600 000 balení preparátu Tamiflu. V průběhu roku 2006 má být dokoupeno dalších 600 000 balení. Cílem je zajistit profylaxi pro cca 20% populace ČR. Očkovací látka obsahující pandemický kmen viru chřipky bude zajištěna pro 60% obyvatelstva. Očkovací látka s aktuálním kmenem bude k dispozici cca za 17 týdnů od nástupu pandemie.

9 Pandemický plán Ústeckého kraje
Zajištění antivirotiky potřeba pro Ústecký kraj: Příslušníci IZS Personál infekční oddělení Lékaři a sestry interních oddělení Lékaři a sestry oddělení ARO Praktiční lékaři a sestry  300 Celkem  568

10 Pandemický plán Ústeckého kraje
Osoby, se zdravotním oslabením které bude třeba zajistit ze zdravotních indikací : Diabetici 1. typu  433 Osoby v pravidelné dialyzační léčbě Osoby dispenzarizované pro chronické onemocnění dýchacích cest  424 Osoby dispenzarizované pro onemocnění srdce  959 Děti dispenzarizované pro onemocnění dýchacích cest, srdce a další chronická onemocnění Celkem

11 Pandemický plán Ústeckého kraje
Osoby potřebné pro udržení funkčnosti společensko-ekonomicko života Ústeckého kraje V případě pandemie bude preferována v Ústeckém kraji domácí izolace nemocných. Komplikované případy onemocnění budou přijímány na interní, infekční a plicní oddělení nemocnic uvedených v příloze. Hospitalizace nemocných bude jen krátkodobá k překlenutí kritického období onemocnění pacienta. Další léčení a rehabilitace nemocných bude probíhat v domácím ošetření. Osoby, které nebudou mít možnost domácí rehabilitace a doléčení , budou umístěny na dobu nezbytně nutnou v provizorních zařízeních. Tato zařízení vzniknou z internátních zařízení pro mládež, které budou zajištěny zdravotnickým personálem, který v místech své působnosti zajistí obce s rozšířenou pravomocí (ORP) ve spolupráci s KÚ

12 Pandemický plán Ústeckého kraje
Dále je nutné zajistit, aby ORP zajistily v předstihu také projednání rozšíření návštěvní služby s praktickými lékaři pro děti a dorost a pro dospělé v domácnostech nemocných chřipkou. Účelné použití antivirotik a vakcín se bude odvíjet od vývoje epidemiologické situace v Ústeckém kraji a bude řízeno skupinou pro hygienu a epidemiologii. Očkování proti chřipce bude zajištěno praktickými lékaři, kteří budou mít indikované skupiny v péči. Dále bude využito očkovacích skupin Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, které jsou k dispozici na každém územním pracovišti KHS, případně očkujících lékařů ZÚ se sídlem v Ústí n/L.

13 Cvičení připravenosti na pandemii chřipky
Scénář pandemie: virus cirkuluje mimo země EU objevení nového kmene H5N8 mutovaný aviární kmen inkubace 2 dny infekčnost 2,5 dne potřeba hospitalizace 2,4% závažný průběh u 25% případů onemocnění

14 Cvičení připravenosti na pandemii chřipky
Simulované zavlečení chřipky do Evropy – Frankfurt nad Mohanem, kontakty izolovány v Německu Očkovací látka s pandemickým kmenem uvažováno 3,5 mil dávek, dostupnost za 6 měsíců po objevení se pandemického kmene v Asii Uzavírání hranic – Švýcarsko, Francie, odmítavá reakce většiny evropských zemí

15 Cvičení připravenosti na pandemii chřipky
Počet nemocných ARI mimo epidemii je / Začínající pandemie 4 000/ Vrchol pandemie 8 000/ Konec 1. vlny v modelové situaci po 5 týdnech Poté 2. a 3. vlna

16 Pandemický plán Ústeckého kraje
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pandemický plán Ústeckého kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google