Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věznice Heřmanice Souvislá praxe 29.1.-9.2.2007. Osnova Cíl zařízení Cíl zařízení Financování zařízení Financování zařízení Druh organizace Druh organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věznice Heřmanice Souvislá praxe 29.1.-9.2.2007. Osnova Cíl zařízení Cíl zařízení Financování zařízení Financování zařízení Druh organizace Druh organizace."— Transkript prezentace:

1 Věznice Heřmanice Souvislá praxe 29.1.-9.2.2007

2 Osnova Cíl zařízení Cíl zařízení Financování zařízení Financování zařízení Druh organizace Druh organizace Stručná historie zařízení Stručná historie zařízení Organizační struktura zařízení Organizační struktura zařízení Personální a prostorové vybavení Personální a prostorové vybavení Pracovní náplň sociálních pracovníků Pracovní náplň sociálních pracovníků Skladba klientů Skladba klientů Zdroje informací o klientech a jejich sociální situaci, validita informací Zdroje informací o klientech a jejich sociální situaci, validita informací Právní předpisy související s prací daného zařízení Právní předpisy související s prací daného zařízení Instituce, orgány a organizace spolupracující při řešení sociálních problémů klientů Instituce, orgány a organizace spolupracující při řešení sociálních problémů klientů Metody a techniky práce s klienty Metody a techniky práce s klienty Pozorování práce sociálního pracovníka Pozorování práce sociálního pracovníka Samostatná práce studenta s klientem pod vedením sociálního pracovníka Samostatná práce studenta s klientem pod vedením sociálního pracovníka Kasuistika klienta Kasuistika klienta Hodnocení praxe studentem Hodnocení praxe studentem

3 Stručná historie zařízení 1959 počátky pracovního tábora 1959 počátky pracovního tábora 70. léta – rozsáhlá přestavba 70. léta – rozsáhlá přestavba 1967 zahájena vlastní výroba 1967 zahájena vlastní výroba od poloviny roku 1981 přicházela do Heřmanic II. Nápravná skupina od poloviny roku 1981 přicházela do Heřmanic II. Nápravná skupina 1990 propuštěno na amnestii prezidenta republiky cca 800 odsouzených 1990 propuštěno na amnestii prezidenta republiky cca 800 odsouzených 1993 zřízeno oddělení vazby se zmírněným režimem 1993 zřízeno oddělení vazby se zmírněným režimem Od r. 1996 výkon vazby pro 350 obviněných Od r. 1996 výkon vazby pro 350 obviněných

4 Organizační struktura zařízení 1. Věznice se člení na oddělení a organizačně samostatný referát. 1. Věznice se člení na oddělení a organizačně samostatný referát. 2. Ve věznici se zřizuje 2. Ve věznici se zřizuje a) oddělení vězeňské stráže, jehož součástí je referát dopravy, a) oddělení vězeňské stráže, jehož součástí je referát dopravy, b) oddělení výkonu trestu, do něhož je začleněn úsek specializovaného výkonu trestu, b) oddělení výkonu trestu, do něhož je začleněn úsek specializovaného výkonu trestu, c) oddělení prevence a stížností, c) oddělení prevence a stížností, d) oddělení personální, d) oddělení personální, e) oddělení logistiky, jehož součástí jsou referáty stavební, stravování a výživy, spojovací a e) oddělení logistiky, jehož součástí jsou referáty stavební, stravování a výživy, spojovací a telekomunikační a referát hospodářský, f) oddělení ekonomické, f) oddělení ekonomické, g) oddělení správní, g) oddělení správní, h) oddělení zaměstnávání vězněných osob, h) oddělení zaměstnávání vězněných osob, i) oddělení informatiky, i) oddělení informatiky, j) zdravotnické středisko, j) zdravotnické středisko, k) oddělení automobilové opravny. k) oddělení automobilové opravny. 3. Náplně činnosti jednotlivých oddělení. 3. Náplně činnosti jednotlivých oddělení. 4. Ředitel věznice též vydá provozní řád zdravotnického střediska, a to po předchozím projednání s ředitelem odboru zdravotnické služby generálního ředitelství. 4. Ředitel věznice též vydá provozní řád zdravotnického střediska, a to po předchozím projednání s ředitelem odboru zdravotnické služby generálního ředitelství.

5 Skladba klientů

6 Počty odsouzených ve Věznici Heřmanice podle recidivy

7 Stav odsouzených ve Věznici Heřmanice podle věku

8 Stav odsouzených ve Věznici Heřmanice podle dosaženého vzdělání

9 Stav odsouzených ve Věznici Heřmanice podle délky uloženého trestu

10 Průměrné početní stavy odsouzených ve Věznici Heřmanice v letech 2000 - 2003

11 Procentuální zastoupení odsouzených Čechů a cizinců k 1.11.2003

12 Procentuální zastoupení cizinců ve Věznici Heřmanice - stav ke dni 31.10.2003

13 Instituce, orgány a organizace spolupracující při řešení sociálních problémů klientů matrika Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava matrika Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava sociální odbory obecních a městských úřadů sociální odbory obecních a městských úřadů okresní soudy okresní soudy advokáti advokáti úřady práce úřady práce bytové podniky bytové podniky pojišťovny pojišťovny

14 Metody a techniky práce s klienty rozhovor rozhovor tréninkové terapeutické programy tréninkové terapeutické programy extramurální programy extramurální programy volnočasové programy (kulturní, jazykové, sportovní, rukodělné) volnočasové programy (kulturní, jazykové, sportovní, rukodělné) režimový přístup (taken ekonomy) režimový přístup (taken ekonomy) soc. výcvik soc. výcvik poradenství poradenství intervence v krizi intervence v krizi skupinová a individuální psychoterapie skupinová a individuální psychoterapie

15 Děkuji za pozornost Irena Kopciuchová


Stáhnout ppt "Věznice Heřmanice Souvislá praxe 29.1.-9.2.2007. Osnova Cíl zařízení Cíl zařízení Financování zařízení Financování zařízení Druh organizace Druh organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google